Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


 Några tidigare aktiviteter 2020 - 2007

Lördag 3 oktober 2020
Skogens skafferi
Skogens skafferi   Foto: Jampe Falk
Vi var tio personer, som kom till Harbrostugan, för att höra Niki Sjölund berätta om skogens skafferi. Vi hämtade stolar från stugan och satt oss ute, där Niki plockade upp en hel del, som han hittat i Lidareservatet.
Nu på hösten fanns det en hel del svampar, mest granblodriskor, som är en utmärkt matsvamp. Det blev mycket prat om olika svampar och deras matvärde. Han hade också med sig överblommade brännässlor. Det var lätt att riva av fröna. Sedan kan man steka dem lätt och använda i sallader och grytor. De har en nötaktig smak.
Vi pratade om att göra en uppföljning till våren, då vi också kunde följa Niki i skogen och plocka det som är aktuellt för årstiden.
Rapporterar Harald W Thorburn
Lördagen 30 maj 2020
24-timmarsinventering av fågellivet
Svarthakedopping   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga inventering vid Dalkarlsäng nordväst om Bornsjön genomförde vi för tolfte året en fågelinventering, där vi bemannar fågeltornet vid Dalkarlsäng under dygnets alla timmar. Dygnet delas in i tvåtimmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs.
Totalt observerades 56 arter, vilket är ett normalt resultat för vår inventering. Resultaten har under alla åren legat från 55 till 65 arter.
Några karaktärsarter för Dalkarlsäng som sågs eller hördes under större delen av dygnet var vattenrall, smådopping, sothöna och trana. Även två svarthakedoppingar sågs under dagen. Kniporna och sothönorna hade sina ungar ute. Hela sju arter rovfåglar sågs med bl.a. bivråk, brun kärrhök och fiskgjuse.
Läs mer här
Rapporterar Hasse Andersson
Lördagen den 4 april 2020
Fagningen av Hörningsnäsängen
Kurt Hermelin vid lövhögen   Foto: Jampe Falk
Vi genomförde fagningen av Hörningsnäsängen lördagen den 4 april i enlighet med programmet. Vi anpassade dock våra aktiviteter med hänsyn till riskspridningen av Coronaviruset. Transporterna till ängen skedde enskilt eller familjevis i egna bilar. Under fagningen så höll vi behörigt avstånd mellan varandra samt då vi fikade.
Totalt var vi 10 personer, sex vuxna och fyra barn/ungdomar.
På bilden ser vi Kurt Hermelin intill lövhögen. Han ansvarar för och lägger ner ett stort arbete på ängen. Fler bilder kan du se i en galleri om du klickar här.
Vi hoppas att det blir lika fint väder vid nästa fagning, den 18 april, eller då ni kanske hjälper till med fagningen på egen hand innan dess.
Lördagen den 25 januari 2020
Fågelmatning vid Tullingemaden

Strömstare   Foto: Bo Ljungberg

Grönsiska   Foto: Bo Ljungberg

Lördagen den 25 januari 2020 genomförde vi vår traditionella vandring till fågelmatningen vid Tullingemaden samt promenad bort till Tullingegårdsbäcken.
Det var en vacker solig morgon utan vind. Vi var tio personer som hade samlats vid den lilla parkeringen intill dagvattenparken.
Läs mer >>
Bo Ljungberg
Lördagen den 25 maj 2019
Fågelinventering vid Dalkarlsäng
Svarthakedoppingar Svarthakedoppingar   Foto: Hasse Andersson
Lördagen den 25 maj genomförde vi vår årliga fågelinventering vid Dalkarlsäng i Salems kommun, för elfte året. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs från fågeltornet. Denna form av inventering genomförs på tre lokaler i landet, nämligen vid Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här vid Dalkarlsäng.
Läs mer >>
18 maj 2019
Vårutflykt till Bullerö i stockholms skärgård
Deltagare   Foto: Rolf Ekberg
Längst ut i havsbandet i Stockholms mellanskärgård utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen. Ett myller av kobbar och skär som hör till de vackraste och minst exploaterade delarna av Stockholms skärgård.
Till Bullerö gjorde vi 29 deltagare en mycket omtyckt och lyckad utflykt ordnad av Jampe Falk med guidning av naturbevakare Ann-Sofi Andersson.
Läs mer >>
15 maj 2019
Vårkväll med fågelsång
Gulsparv vid Rothugget   Foto: Hasse Andersson
Kvällens exkursion startade vid Lundby parstuga. Solen sken och det var ganska varmt i luften. Koltrast, sånglärka, sångsvanar, taltrast, buskskvättor, brun kärrhök, stjärtmes, entita, rödvingetrast och gulsparv sågs eller hördes av någon av de 13 deltagarna.
Läs mer >>
Hasse Andersson
Söndag 12 maj 2019
Vandring i Tyresta nationalpark med besök i brandområdet
Inför vandring   Foto: Bo Ljungberg
Vi fick en fin guidning av chefen för nationalparken Per Wallsten, då vi vandrade utefter Fornborgsslingan genom de centrala delarna av Tyresta Nationalpark. Vi besökte området där den stora skogsbranden skedde i augusti 1999.
Läs mer >>     Se bildgalleri >>
Onsdag 24 april 2019
Morkullekväll med trastsång
Solnedgång vid Bornsjön   Foto: Marianne Hultman
Vilken härlig kväll det blev vid Skårbydammen och Bornsjön! Vi var åtta stycken förväntansfulla som fick se och höra många olika fågelarter, bl a svarthakedopping, trana, knipa och storlom. 36 arter hörde och såg vi. Och till sist kom den flygande - Morkullan
Lördag 6 april 2019
Fagning på Hörningsnäsängen
Foto: Susanne Govella Foto: Susanne Govella
Tack allesammans för en jättefin vårdag och fagning på Hörningsnäsängen i lördags! Vi var 14 personer som tillsammans räfsade stora delar av ängen och hittade blommande blåsippor, vitsippor, lungört samt vårfryle.
Ormvråk, Gulsparv, Bofink, Nötväcka och Hackspett var några av de fåglar vi hörde och såg under dagen!
På lördag den 13 april fortsätter vi och försöker få de sista delarna krattade och rensade inför våren. Kanske hittar vi fler vårtecken och vårblommor.
Varmt välkomna!
Lördag 26 januari 2019
Fågelmatningen vid Tullingemaden
Vattenrall Rallus Aquaticus   Foto: Bo Ljungberg Gärdsmyg   Foto: Bo Ljungberg
Ett besök vid vår fågelmatning i den populära Tullingemaden, en skyddad favorit för våra vinterfåglar. Vi kollade vilka som beställt bord på restaurangen. Maden är även en fin dagvattenrening anlagd av Botkyrka kommun.
Läs mer >>
Succé för Ugglekvällen
på Lida Friluftsgård 2 november 2018

Foto: Jan Govella
Evenemanget som arrangerades av Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem lockade 120 förväntansfulla barn och 95 föräldrar.
I skenet av svepande ficklampor räknades reflexugglor i mörkret utefter Fjällfinas stig. Glada barn och föräldrar i skogen ringlade sig mot grillplatsen för att grilla korv, höra mer om ugglor lyssna på uggleläten.
Besökarna kom från Danderyd, Stockholm, Södertälje, Huddinge och våra hemtrakter. Stort tack till er som kom.
Vi har dragit tre lyckliga vinnare som är kontaktade för prisutdelning.
Första pris: Fågelholk
Andra pris: Tändstål och en kåsa
Tredje prisj: Ett sittunderlägg och en kåsa
Lördagen den 25 augusti 2018 firade vi Salemsdagen i Skönviksparken, Rönninge! Några arrangörer   Foto: Sadia Tonner
Vi från Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem var där och träffade såväl gamla som nya medlemmar. Vi var ett populärt stånd med många besökare och massor av skoj!
Över 100 personer deltog i vår tipspromenad och i vår tävling: Vilka träd eller buskar kommer dessa bär/frön ifrån?
Stort grattis till vinnarna av fågelholken och fjärilsböckerna!
Vi delade även ut vårt nya program inför hösten/vintern 2018/2019 tillsammans med miljönyttiga informationsbroschyrer.
Samtliga närvarande partier, som befunnit sig med bord på Salemsdagen 25/8 2018 fick svara på miljö- och klimatfrågor i en enkät.
Svaren kan ni se här

Vi välkomnar samtliga att hänga med på våra utflykter och föredrag!
24-timmarsinventering av fågellivet Bruna kärrhöken sågs patrullera över vassen under stor del av dygnet.   Foto: Hasse Andersson
En återkommande inventering genomförd för tionde året i månadsskiftet maj - juni.
Lördagen den 2 juni 2018 genomförde vi vår årliga fågelinventering vid Dalkarlsäng NV Bornsjön i Salems kommun för tionde gången. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs från fågeltornet. Denna form av inventering genomförs numera på tre lokaler i landet, nämligen vid Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här vid Dalkarlsäng. Läs mer >>
Lådna 26 maj 2018 Kor på Lådna   Foto: Helene Sjöholm
Utflykt till Lådna en ö i mellanskärgården. Mellanskärgården med dess rikedom av mellanstora flikiga öar är en idyllisk del av skärgården där båtfolket kan finna en mängd skyddande vikar.
På Lådna driver Karin tllsammans med sin man Krister sedan 2007 ett småskaligt jordbruk med betande djur som håller landskapet öppet. Karin arbetar dessutom halvtid som naturvårdare, anställd av Skärgårdsstiftelsen
Läs mer >>
Utflykt till Öja och Landsorts fågelstation 2017 Ringmarkning   Foto: Rolf Ekberg
Lördagen 2 september gjorde vi en utflykt till ön Öja i Stockholms skärgård. Öja är en av Sveriges bästa fågelsträcklokaler främst för sjöfågel. Efter en tur med Waxholmsbåt från Ankarsudden landsteg vi vid Landsort lotsplats.
Vid Landsorts välkända och mäktiga fyrtorn berättade Bo Ljungberg om sina erfarenheter som ringmärkare.
Chris Sharpe gav oss en guidad visning av Landsorts fågelstation.
Innan båtturen tillbaka till Ankarsudden strövade vi också omkring på ön och tog del av öns skärgårdsmiljö med dess flora och fauna.
Fler bilder kan du se här
Mer om utflykten kan du läsa här
Insekter i Ersboda, Salem 26 augusti 2017
Insekter i Ersboda   Foto: Bo Ljungberg

Cikadavårtbitare   Foto: Bo Ljungberg

Vår fantastiske entomolog Urban Wahlstedt guidade 14 personer bland småkryp. De hittade 24 olika insekter. Urban visade upp dem och berättade allt om deras leverne. Mest uppskattat var Urbans lockrop på olika gräshoppor och vårtbitare.
En rapport med artlista kan du se här
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng 2017

Tornseglare   Foto: Hasse Andersson

Lördagen den 3 juni var det dags igen för vår årliga fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng NV om Bornsjön i Salems kommun. Dygnet bjöd på ett varierande väder med mulet till halvklart under dagen och mulnande under sen eftermiddag. Vinden påverkade emellanåt möjligheterna till bra lyssning, men avtog under kvällen. Även en del regn frampå kvällen.
Inventeringen gav i år totalt 62 arter. Resultaten har under våra nio år pendlat från 55 till 65 arter.
Läs mer >>
Fågelskådning vid f.d. Kyrksjön i Grödinge
Torsdag 18 maj 2017

Sångsvanar
Sångsvanar   Foto: Hasse Andersson

Antalet deltagare inklusive exkursionsledaren var 22. Tid: 18.00-21.00 Väder: klart med svag till måttlig sydlig vind.
Vi vandrade runt sjön med fikarast på berget varifrån vi hade fin utsikt över det stora våtmarksområdet.
Vi såg eller hörde närmare ett 40-tal fågelarter, där flera var förväntade, såsom brun kärrhök, trana, och sångsvan. Några i gruppen såg också ett par svarthakedoppingar. Bland mer spännande arter kan nämnas en vacker svartsnäppa i häckningsdräkt, rastande gulärlor, några brushanar samt ett par snatteränder. Göken hördes vid några tillfällen under kvällen.
Spindlar
Söndag 9 april 2017


Märta Lindén letade spindlar

En av Sveriges kunnigaste kännare av spindlar Kajsa Mellbrand gav oss en intressant inblick i våra vanligaste spindlars värld. Kajsa har doktorerat på spindlar.
27 personer kom till Harbrostugan där Kajsa först gick igenom de vanligaste spindelfamiljerna deras lev-nadssätt och några av de vanligaste missförstånden och myterna om spindlar. Hon lugnade oss med att ingen spindelart som förekommer i Sverige är farlig för människor.
Efter föreläsningen gav vi oss ut med håvar och burkar för att fånga in åttabenta kryp. Vargspindlar, ruterspindlar och baldakinspindlar var några av de arter som hade vaknat till liv i naturen då.

Ugglekväll för barn och vuxna i Vinterskogen
Onsdag 1 mars 2017


Ugglekvällen blev en succé.
Cirka 125 personer varav ett 90-tal skollediga barn kom med laddade ficklampor och ugglor i blick. Ficklampssken och färgglada reflexer efter stigen ledde besökarna till grillkorv och värmande eld.
Ugglorna kunde även höras från bandspelare och ses på en plansch. Kattugglan ropade senare på riktigt, när vi nöjda gick hemåt i nymånens sken.
Introduktion till mossornas värld samt exkursioner i Harbroravinen
18 sept och 16 okt 2016.

Mossexkursion-2
Mossexkursion Harbro 2016-09-18   Foto: Bo Ljungberg

Tomas Hallingbäck, som är en av Sveriges främste mosskännare, kom till oss 18 sept och höll ett intressant föredrag om mossor i allmänhet. Sammanlagt var vi 36 personer som hade mött upp i Harbrostugan. Efter föredraget gav vi oss ut i stugans omgivningar, där vi letade upp mossor i olika miljöer. Arrangemanget hade vi anordnat i samarbete med Mossornas vänner och Botaniska sällskapet i Stockholm.
En fördjupning om mossor anordnades med en exkursion den 16 okt i samma område.
Läs mer om exkursionen 16 sept >>
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng 2016

Sävsparv   Foto: Hasse Andersson

Lördagen den 4 juni genomförde vi den årliga 24-timmars fågelinventeringen från fågeltornet vid våtmarken Dalkarlsäng NV om Bornsjön. Vi tangerade vårt bästa resultat med 65 fågelarter under dygnet. Lärkfalkarna jagade trollsländor, smådoppingar visade sig fint, vattenrallar ropade från flera håll och under natten hördes storlommen från Bornsjön.
Läs mer >>
Fågelmatningen i Tullinge den 27 februari 2016

Mindre hackspett hanne   Foto: Bo Ljungberg

Exkursionen, till fågelmatningen vid Kungsbergsmaden i Tullinge med omgivningar, samlade 21 personer inklusive exkursionsledaren. Vädret var perfekt, några minusgrader vid start men vårvintersolen värmde mer och mer.
Läs mer >>

Vinterfåglar på Mörkö 6 feb 2016
Fjällvråk
Fjällvråk Mörkö   Foto: Hasse Andersson

Exkursionen lockade tre deltagare i det kulna disiga vädret. Alla vi som var med idag tyckte att antalet observerade arter blev klart bättre än vad vi kunde tro i det mindre lockande vädret.
Läs mer >>
Källdalens sällsynta svampar

Guldfingersvamp   Foto: Bo Ljungberg

Mykologen Mattias Andersson visade 7 sept 2015 växtplatser för sällsynta svampar i Källdalen Rönninge. De 26 intres-serade deltagarna fick bla se den nyupptäckta guldfingersvampen.
Läs mer i Kalldalen 2015-09-07 >>
Läs mer i Svampar i tätortsnära skogar >>
Ekarnas biologiska mångfald

Biodiverseeken vid Lideby Salem   Foto: Bo Ljungberg

I regnet 6 sept 2015 kollade sju tappra personer in en ek mellan Vällinge och Lundby som entomologen och skalbaggsexperten Stanislav Snäll undersökt i ett projekt på uppdrag av Södertörnsekologerna.
Rapport från aktiviteten >>
Rapport "Mangfaldsekarna skalbaggar 2011-06-29" >>
Fjärilar, gräshoppor och andra småkryp

Foto: Bo Ljungberg

Småkrypsexkursion 30 aug 2015 lockade 14 intresserade varav fyra barn. Urban och Hasse visade ett par fina områden i Rönninge, nämligen Källdalen och Barrtorpsbacken. Lite regn på morgonen avtog och ingen nederbörd störde oss.
Läs mer >>     Se bilder >>

Inventeringar av fågellivet vid Dalkarlsäng

Knölsvan   Foto: Rolf Ekberg

Lördagen den 30 maj 2015 genomfördes inventering av fågellivet under ett helt dygn vid våtmarken Dalkarlsäng nordväst om Bornsjön i Salems kommun. Årets inventering gav totalt 64 arter, vilket är ett bra resultat om vi jämför med tidigare års inventeringar. Resultaten pendlar från 55 till 65 arter per år.
En ny art observerades och det var väl på tiden att knölsvan kom med på listan.
Läs om inventeringarna: maj 2015 >>   maj 2014 >>
juni 2013 >>   juni 2011 >>   juni 2010 >>   maj 2008 >>

På spaning efter morkulledrag

illustration Ingelöv Åstrand

Håkan Östlund guidade 22 april 2015 oss på en utflykt till Skårbys förvildade park för att spana efter morkullor. Bertil Dalby som varit med på de flesta om inte alla dessa på våren återkommande spaningarna berättade att det var en av de mest lyckade.
Läs mer >>

Vandring i hotad natur med historiska och geologiska minnesmärken

Foto:   Rolf Ekberg

Bo Sigerlöv guidade 20 oktober 2013 oss på en vandring i gränstrakterna mellan Hall i Södertälje och Berga i Grödinge. Han visade oss bland annat klapperstensfält, diabasgång, kolbotten och ett s.k. gränsrör. Han berättade också om ursprungsplanerna för Grödinge-banan, flygplatsprojektet Grödinge/Hall samt planerna för en stor bergtäkt just där.
Läs mer >>

Jämtgetter i Sorunda

Sorundatös med jämtget   Foto:   Anders Rising

Anders Rising visade 22 september 2013 sina vackra, hornprydda, kloka och tama getter hemma på gården i Sorunda. Getter är bland de mest tåliga landlevande däggdjuren på vår jord. Under tusentals år har de varit ett av människans närmaste husdjur. Vår nordsvenska jämtget med anor från stenåldern förkommer i sagor och som jultomtens trogne följeslagare.
Många talar om att bevara biologisk mångfald. Men Anders gick från ord till handling och skaffade jämtgetter.

En manifestation mot Botkyrka kommuns och John John Lindgrens planer på familjepark i Hågelby-Skrefsta-området.

Dan Gahnström   Foto: C-H Ramsay

En manifestationen arrangerades 2012-09-22 av Miljöpartiet (MP) i Botkyrka kommun.
Engagerade talare var Dan Gahnström (MP Botk kommun), Raymond Wigg (MP Stockholms läns landsting), Jan Govella ordf i Botkyrka Salems Naturskyddsförening, Margareta Olofsson vice ordf i Naturskyddsföreningens Länsförbund och Annica Gleisner från Botkyrka Ridsällskap (BRS).
Jan Govellas tal kan läsa om du klickar här.
Rebecka Reshdouni från MP Botkyrka var presentatör.
Läs mer >>

Fjärilar och gräshoppor, 26 aug 2012

Hanna kollar på gräshoppa   Foto: Hasse Andersson
Vi var sju tappra som trotsade väderprognosen om regn. Vädret var riktigt hyggligt när vi samlades i Rönninge. Första (och enda anhalten) blev Hallingevägen nära Skårbydammen i Salem. Redan vid p-platsen kunde Hanna höra cikadavårtbitarens ihärdiga läte. Vi andra fick ta hjälp av detektorn som omformar läte till hörbart ljud för oss med något defekt hörsel.
Läs mer >>
Studiecirkel om fågelskådning våren 2012

Svarthakedoppingar Skarbydammen   Foto: Gareth Morgan

Hasse Andersson höll våren 2012 en mycket uppskattad studiecirkel om fågelskådning. Ett 30-tal fågelintresserade tittade på bilder och gjorde utflykter till Stockholms ström, Skårbydammen, Lundby/Rothugget och Tullgarn. Vi hade möjlighet att lära oss känna igen bla svarthakedopping, smådopping, kricka, vigg, hämpling, enkelbeckasin och varfågel.

Hågelby Änglamark eller Nöjespark
film anglamark eller nojespark
Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem visade 23 maj 2012 en film på Xenter i Tumba om projektet att skapa en nöjespark i Hågelby. Ca 80 intresserade var där, de allra flesta klart emot en exploatering.
Med löften om jobb, nöjen och en klimatstrategi planerar Botkyrkas politiker och Gröna Lunds förra ägare John John Lindgren att bygga ut Hågelby med camping, stugby, husvagnsparkering, vattenland, sagopark mm.
Filmen tar upp vad den befintliga parkens besökare, ansvariga politiker och Naturskyddsföreningen tycker om det. Titta på filmen här
Med anledning av planerna arbetar Gunilla Nuse och C-H Ramsay med en blogg för att sakligt och även lättsamt informera om detta. Titta även på den film de gjort om kommunens planer
Natursnokarna
Natursnokarna hos Minna 2012-04-29
En härlig vårdag 29 april 2012 träffades vi hos Minna och tittade på grodor, koi-karpar, grodrom, paddrom och skräddare som hoppade på vattnet. Några av barnen hittade spindlar och andra småkryp. Vi visade bilder och berättade om de olika djuren. Barnen fick titta i lupp på smådjur i förstoring.
Barnen hade också en frågesport om naturen med temat Vattenlevande djur. Många av frågorna hade vi nämnt svaren på tidigare. Några frågor var riktigt svåra. Men barnen var jätteduktiga!
Efter grillning, mat- och drickapaus ledde de äldre barnen en hinderbana. Lite spontan fotboll och en sant-eller-falskt-lek om djur avslutade träffen.
11 barn mellan 2 och 13 år deltog, de flesta var runt 5 år. Alla fick prova på och undersöka på sin nivå. Det funkade väldigt bra!
Helene och Minna arrangerade.
Se fotogalleri Natursnokarna hos Minna 2012-04-29
På jakt efter gräshoppor och fjärilar, en sensommarexkursion
Cikadavårtbitare   Foto: Hasse Andersson

Söndagen den 21 augusti 2011 spanade några intresserade in gräshopps- och fjärilsfaunan i Bornsjöområdet.
Läs mer >>
Svamputflykt Källdalen/Ekdalen 2010-09-18
Vitbrun vaxing
Vitbrun vaxing

Vi lyckades hitta 108 arter varav 8 rödlistade och 15 signalarter! Fantastiskt!
På köpet hittade vi också en annorlunda mossa, det visade sig vara en kranshaksmossa.
Läs mer >>
Förteckning signalarter & rödlistade svampar >>

På jakt efter hoppor 12 september 2010

Cikadavårtbitare hona   Foto: Hasse Andersson

Utflykt tillsammans med entomologen och rönningebon Urban Wahlstedt.
Läs mer >>

Invigning av Vinterskogen 27 september 2009

Foto: Gareth Morgan

Niklas Gladh från Miljöpartiet i Botkyrka kommun tillsammans med Jan Govella ordförande i vår krets klipper bandet vid invigningen av naturreservatet Vinterskogen.
Läs mer >>
Naturnatten 5 juni 2009

Spelmän från Slagsta Gille   Foto: Rolf Ekberg

Dansare i traditionella Bolivianska dräkter
Traditionell dans från Bolivia   Foto: Rolf Ekberg

Klicka här för att se en film från naturnatten!
Svamputflykten hösten 2008 med Bo Nylén
Svampexkursion Ekerö
Svampexkursion Ekerö   Foto: Hasse Andersson

Söndagen den 19 oktober var det äntligen dags att ge sig ut efter svampar under ledning av Bo Nylén, en av landets allra duktigaste mykologer. Vi samlades vid Slagstafärjan, för att beta av skogen intill sundet på Ekerösidan.

Läs mer >>

Resa till Huvudskär hösten 2007
Kungsfågel
Kungsfågel   Foto: Hasse Andersson

Vi var åtta intresserade personer som samlades vid Dalarö brygga. Båten Jungfrun tog oss genom en solig, men kall skärgård förbi Ornö, Fjärdlång och fram till Huvudskär. Morgonen var frostig, men solen värmde en del. Vägen ut bjöd på fina obsar av sparvhökar på väg söderut.

Läs mer >>