Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Projekt backsvalor
Arbetsgrupp: Bo Ljungberg, Susanne Govella och Hans Terelius
Backsvaleprojektet startade 2018 då vi i samarbete med täktansvariga och markägaren gjorde ett första försök att förbättra en tidigare häckningsplats för backsvalorna i Hamratäkten. Tyvärr lyckades vi inte att få tillbaka backsvalorna till den gamla täktbranten. Backsvalor Backsvalor   Foto: Hasse Andersson

Under 2019 gjorde vi ett nytt försök, tillsammans med markägaren, för att få tillbaka backsvalorna genom att vi lät ett snickeri bygga konstgjorda bon (ett backsvalehotell) som placerades ovanför branten. Tyvärr häckade inga backsvalor denna gång heller. Vi får hoppas på bättre tur under 2020. Backsvaleholkar Backsvaleholkar   Foto: Jan-Peter Falk