Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Inrikes notiser

Apropå skyddet av vårt dricksvatten

Foto av Kaboompics från Pexels
2019-04-08 Sveriges Radio P1 har gjort ett program om rent vatten. Programmet heter Kaliber och sändes 1 april klockan 10:04 men finns på SR P1:s webplats. Lyssna här >>
FN:s klimatpanel förordar inte kärnkraft Karnkraftverk
Foto: Frédéric Paulussen
2 april 2019
Att IPCC förordar kärnkraft är ett missförstånd, enligt forskare bakom rapporten. Påståenden om att FN:s klimatpanel skulle förespråka eller förorda kärnkraft har blivit allt vanligare i den svenska debatten. Ibland sägs det till och med att klimatpanelen hävdar att ”kärnkraft är nödvändigt för att klara klimatmålen”.
Dessa påståenden, eller varianter av dem, har bland annat förts fram på Dagens Industris och GP:s ledarsidor (7/12 respektive 23/12), samt på SvD:s, Ny Tekniks och Dagens Industris debattsidor (11/11, 2/11 respektive 6/12). De har framförts av såväl forskare som ledande politiker.
Påståendena har även förts fram på nyhetsplats, exempelvis av SVT (6/12) som skriver att ”kärnkraften måste öka för att nå klimatmål”. Nu senast hörde vi det av Thomas Nordegren i Sveriges Radio (P1, Nordegren och Epstein, 12/2).
Men påståendet är felaktigt. FN:s klimatpanel (IPCC) förespråkar inte kärnkraft. IPCC säger inte heller att kärnkraften är nödvändig för att klara av klimatmålen.
Läs mer >>     Läs mer >>
Bina är livsviktiga för vår matproduktion.
Humla Humla på Pimpinellaros   Foto: Rolf Ekberg
En tredjedel av Sveriges 270 vilda biarter är på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem
Läs mer >>
Elbolagen har ansvaret för att elen räcker – befria dem inte från det
2019-03-12
Kostnaden för förnybar el har blivit lägre per energi­enhet än olja, så förnybar el konkurrerar ut olja i transportsektorn och ibland också gas i industriella processer.
En serie energipolitiska debattartiklar i olika svenska tidningar den senaste tiden argumenterar mot förnybar energi och för att kärnreaktorer eller fossil elproduktion på olika sätt är bra.
Argumenten kan verka ha en del med verkligheten att göra. Men de har inte varit bra argument för slutsatsen att stora termiska elverk är önskvärda.
Läs mer >>
Positiva besked för miljö och klimat i S, MP, C, L-överenskommelse
11 januari 2019
Förslaget till en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som offentliggjordes idag överraskar positivt på miljö- och klimatområdet. Men delarna om skog och strandskydd väcker oro.
Läs mer >>
Två miljarder mindre till miljö och klimat
11 december 2018
Nu har riksdagen beslutat om den budget som lämnades in av M och KD. Skillnaderna i budgetposter som handlar om natur och miljö är stora. M och KD föreslår neddragningar med 2,1 miljarder jämfört med övergångsregeringens förslag.
Läs mer >>     Läs mer på SVT >>
Plastmattor – en bov med farliga kemikalier
1 oktober, 2018
Enligt en ny studie från Karlstads universitet innehåller plastmattor i bostäder farliga kemikalier.
Miljö & Utveckling rapporterade tidigare om att EU förbjudit fyra sorter av ftalater. Samtidigt visar en ny studie att golvmattor av mjukgjord PVC i bostaden kan ge upphov till upptag av sådana kemikalier hos gravida kvinnor.
Läs mer >>
Ny HaV-rapport: Flera av Sveriges naturliga grundvattenkällor skadade
Foto av Manuela Adler från Pexels
2018-03-26
I Sverige finns det cirka 2 000 kända grundvattenkällor, det vill säga naturliga utflöden av grundvatten. Många av dessa har skadats eller riskerar att skadas genom exempelvis kalhygge, körskador av tunga maskiner och äldre utdikningar. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten 2017” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Läs pressmeddelande om rapporten här >>
Miljödomstolens nej till förvaring av kärnavfall –
en seger för miljörörelse och vetenskapen


bild på kopparkapsel från Naturskyddsföreningen
23 januari 2018
Mark- och miljödomstolen säger nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras vid Forsmark innan det är visat att kopparkapseln är säker. Det är en stor seger för säkerhet och miljö, för Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning samt de kritiska forskare som visat på riskerna med den föreslagna metoden.
Nu ska regeringen fatta det avgörande beslutet om framtiden.
Läs mer >>     Läs mer >>     Läs mer >>
Södertörnskommuner går ihop – halverar sina koldioxidutsläpp
12 januari 2018
Åtta Södertörnskommuner samarbetar i en ny satsning kring samordnad varudistribution. Hittills har de minskat koldioxidutsläppen med 70 procent i kommunerna.
Läs mer här >>
Så fixar du egen sol-el hemma
8 januari 2018 Nu kan alla villaägare sätta upp solceller på eget tak, göra en miljöinsats och samtidigt tjäna pengar. I regeringens budget för 2018 ökar solinvesteringsstödet med 200 miljoner för att höjas ännu mer 2019.
Läs mer här >>