Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Fjärilstig längs Sörmlandsleden öster om vägen över Pålamalm


Hagtornsfjäril   Foto: Bengt Wase

Den mycket sällsynta hagtornsfjärilen observerades och fotograferades på Sörmlandsleden öster om vägen över Pålamalm 18 juni 2018 av Bengt Wase. Hasse Andersson i vår krets av Naturskyddsföreningen blev mycket intresserad och efter flera besök i området bl.a. tillsammans med sin fru Birgit och Bo Ljunberg under sommaren konstaterades att området hade en intressant mångfald av fjärilar. Hasse och Bo föreslog att Botkyrka-Salem kretsen av Naturskyddsföreningen i samarbete med markägaren Vattenfall, stiftelsen Sörmlandsleden och kommunen borde försöka få till en fjärilsstig där.

Hasse och Bo var 2019 vid några tillfällen, bl.a. tillsammans med kommunbiologen Britta Ahlgren och naturvårdare från Botkyrka kommunen i området för att se om fötusättningarna verkade lämpliga. Vid ett tillfälle var också skogsförvaltaren från markägaren Vattenfall med på plats. Då kom Hasse och Bo överens med kommunens naturvårdare och Vattenfalls skogsförvaltare att en första etapp skulle startas hösten 2019.

I slutet av oktober 2019 gjorde kommunens naturvårdare mindre röjningar utefter en sträcka på några hundra meter av Sörmlandsleden öster om Pålamalmsvägen. Därmed kan det anses att Fjärilstigen etablerads i området.

En karusell med bilder från Fjärilstigen kan du se om du klickar här.

En utförligare artikel publicerad i Graphosoma 2019 kan du läsa om du klickar här.