Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.

Fågelmatningen vid Tullingemaden
Ett samprojekt mellan Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem och Botkyrka kommun.
Vi står för utfodringen och Botkyrka kommun står för kostnaderna.
Hösten 2010 tog Hasse Andersson i vår krets initiativet till en fågelmatning vid Maden Tullinge strand.
Hasse har sedan dess ansvarat för matningen och rapporterat om vilka fåglar som observerats där.
Matningen är belägen på norra sida om stigen, som går in från parkeringen vid korsningen Tullinge strand - Sunnanvägen.
Rappporterna om vilka fåglar som observerats vid matningen kan du läsa nedan.
Ett galleri med bilder på fåglar som fotograferats vid matningen kan du se i en kolumn till höger på breda skärmar och om du klickar här på smala skärmar.

Vintern 2022-2023
Matningen lockade givetvis en del fåglar, men ovanligt få jämfört med tidigare år. Vad det beror på är omöjligt att veta.
Bland gästerna kan nämnas stjärtmesar, grönsiskor, större hackspett, koltrastar, björktrastar, nötväckor, blåmesar, talgoxar, krickor och givetvis gräsänderna. Att krickorna (Europas minsta änder) höll till här även denna vinter är extra roligt för oss.
Många fågelintresserade har tagit sig hit för att se krickor vintertid, då de flesta normalt flyttar söderut när kylan kommer på hösten.
/Hasse Andersson
Vintern 2021-2022
25 februari 2022 Nu är det klart! Fågelmatningen vid Tullingemaden kommer att fortsätta även kommande vintrar. Äntligen kom detta positiva besked från kommunen. Vi i föreningen sköter påfyllningen ideellt, medan kommunen står för kostnaden.
Att matningen är populär, även hos förbipasserande, märker vi som regelbundet är vid maden. Många glada kommentarer och frågor kring fåglarna. Just nu är det bland annat ett antal grönsiskor (se foto) som dagligen är framme och äter solrosfrön. Senaste veckan har matningen besökts av bofink, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, större hackspett, koltrast, björktrast och som vanligt även gräsänder och krickor.
Rapporterar: Hasse Andersson

3 november 2021 Nu är fågelmatningen vid Tullingemaden igång för denna vinter. Fröautomaten är på plats och fröer fylls på av oss i Naturskyddsföreningen
Vintern 2020-2021
fre 19 feb 2021 Botkyrka kommun och vi i Naturskyddsföreningen är nu igång med matningen vid Tullingemaden igen efter att ha varit nedlagd. Idag står åter fröautomaten fylld med solrosfröer och viltblandning på sin gamla plats. Även jordnötter ingår i menyn.
Stort TACK till Samhällsbyggnadsförvaltningen som står för inköpen. Vi kommer även i fortsättningen sköta om påfyllnad och även ha koll på vilka arter som gästar matningen. Informationsskyltarna, som monterades ner i höstas, är nu på plats.
Bland de första fåglarna vid matningen kan nämnas entita, rödhake, koltrastar och stjärtmesar.
Rapporterar Hasse Andersson och Bo Ljungberg
Vintern 2019-2020
24 september Nu är fågelmatningen igång vid Tullingemaden. Kommunen har klippt gräs och en del buskage runt matningen och automaterna är fyllda med solroskärnor, jordnötter och hampafrö. Idag var det ett 10-tal talgoxar, 7 bofinkar och enstaka blåmesar och nötväckor som besökte matningen.
Rapporterar Hasse Andersson
Vintern 2018-2019
23 jan. 2019 Nu när kylan har kommit ökar antalet fåglar vid matningen. VI har de senaste dagarna haft grönsiskor (c:a 50), gråsiskor (enstaka), bofinkar (8), rödhakar (2) och även en gulsparvshane. Dessutom ses koltrastar, björktrastar, större hackspett, entita, trädkrypare, blåmesar, talgoxar och nötväcka. Ett par nötskrikor har också vågat sig fram, liksom enstaka stjärtmesar. I omgivningarna ses gärdsmyg, steglits och en vattenrall, som upptäcktes i helgen nära kanotföreningen.
Rapporterar Hasse Andersson
31 dec. 2018 Under senaste veckan (mellandagarna) har vi haft hela 6 bofinkar som besöker matningen. De är lite skygga, och håller mest till i buskagen vid fröautomaten. Dessutom kommer rödhaken fram, liksom talgoxar, blåmesar, nötväckor och en trädkrypare. VI har gott om koltrastar och enstaka björktrastar. Även ett gäng stjärtmesar kan man ha tur att se vid matningen. På nyårsafton landade en gråhäger ute på maden, vilket inte hör till vanligheterna vintertid. Hägrarna behöver lite öppet vatten för att kunna hitta lämplig föda.
Rapporterar Hasse Andersson
2018-09-26 Vår fågelmatning vid Tullingemaden är nu igång för denna säsong. Fröautomaten är fylld med solrosfrön och redan har vi besök av entita, talgoxe, blåmes, nötväcka och bofink. Längre fram utökar vi matningen med bland annat jordnötter och hampfrön.
Rapporterar Hasse Andersson
Vintern 2017-2018
Vintern 2017-2018 var lite speciell ur fågelsynpunkt. Vintern lät vänta på sig och stora delar av inledningen bjöd på ovanligt varmt väder. Det påverkade troligtvis småfåglarna, som kunde finna mat lite varstans.
Under första delen av vintern hade vi dagligen några nötväckor, talgoxar, blåmesar, entitor och koltrastar. Större hackspetten kom lite oregelbundet fram till talgen/fettet. Även enstaka stjärtmesar kom på besök. Trädkryparen sågs emellanåt.
När kylan och snön kom, utökades besökarna vid fröautomaterna. Då hade vi en rödhake som plockade frön från marken, liksom ett par bofinkar. Antalet koltrastar ökade markant, liksom björktrastar. Speciellt då vi kompletterade fröblandningen med äpplen. Perfekt tillskott för trastarna.
Uppe i alarna kunde vi höra flockar med grönsiskor och en del steglitser. Enstaka gråsiskor fanns också i alarna och tog sig även ner till fröautomaten.
Tyvärr har det varit ont om domherrar vid matningen, trots att de har hörts i omgivningarna.
En annan trevlig art i området är de gärdsmygar som framför allt håller till mellan gångbroarna. De har även sett intill fröautomaterna.
En annan mycket spännande art vid Tullingemaden är vattenrallen. Enstaka individer övervintrar i mellersta delarna av landet, där det finns öppna vakar där de kan hitta mat.
Även några sparv- och duvhökar tar sig ett varv bland småfåglarna, men lyckas dock sällan få sig en mes till lunch.
Under senare delen av vintern har en gråhäger setts i vasskanten.
Till artlistan kan vi också lägga till gräsänderna, skatorna och kajorna som besöker matningen.
Rapporterar Hasse Andersson
Vintern okt 2016 – apr 2017
Det var sjunde vintern som vi hållit igång matningen.
Dagliga gäster
 • Gräsand – som mest c:a 50 ex
 • Koltrast – som mest 20 ex
 • Björktrast – fåtalig i början av vintern, ökade på i antal då vi även utfodrade med äpplen
 • Större hackspett – 1-2 ex
 • Blåmes – 3-6 ex
 • Talgoxe – 3-6 ex
 • Nötväcka – 2 ex
 • Trädkrypare – 1-2 ex
Övriga matgäster
 • Ringduva – 2 ex från mitten av mars
 • Sidensvans – Åt äpplen sporadiskt under februari.
 • Gärdsmyg – Framme emellanåt vid matningen.
 • Rödhake – 1-2 ex i början av vintern, men försvann i början av året.
 • Stjärtmes – Upp till 4 ex åt talg vid flera tillfällen.
 • Entita – Enstaka besök
 • Nötskrika – Enstaka besök
 • Skata – Upp till 10 ex vid flera tillfällen.
 • Kaja – Några besök under vintern.
 • Kråka – Flera besök med upp till 5 ex.
 • Bofink – Visade sig vid matningen under feb, sedan i mars med c:a 20 ex.
 • Bergfink – Kom i mars med som mest 5 ex
 • Grönfink – Enstaka besök
 • Grönsiska – Hittade hit under feb med ett 30-tal ex.
 • Gråsiska – Enstaka ex i grönsiskeflocken.
Andra intressanta arter i närheten av matningen
 • Sparvhök - Gjorde jaktförsök vid flera tillfällen.
 • Duvhök – Enstaka försök att ta gräsänder.
 • Vattenrall – 1-2 ex har övervintrat i vassen.
 • Gröngöling – Hörs ropa dagligen från feb.
 • Mindre hackspett – Ett par i närheten. Intensivt trummande i början av april.
 • Steglits – Finns i omgivningarna.
 • Domherre – Fåtalig under vintern.
Sammanställt av Hasse Andersson 10 april 2017.
Vintern 2015-2016
31 jan 2016
I månadsskiftet jan-feb genomfördes den årliga "Vinterfåglar inpå knuten" i hela landet. Då räknas antal arter och individer vid fågelmatningar. Även vi var med vid matningen vid Tullingemaden. Resultatet blev följande 22 arter:
 • Mindre hackspett 1
 • Större hackspett 2
 • Stjärtmes 4
 • Blåmes 3
 • Talgoxe 4
 • Entita 1
 • Nötväcka 2
 • Trädkrypare 1
 • Bofink 8
 • Bergfink 1
 • Rödhake 1
 • Domherre 4
 • Steglits 1
 • Stenknäck 2
 • Grönsiska 20
 • Grönfink 5
 • Koltrast 18
 • Björktrast 13
 • Skata 10
 • Gräsand 20
 • nötskrika 1
 • kråka 1

16 jan 2016
De senaste dagarna har vår matning gästats av en vattenrall. En mycket ovanlig matgäst vid fågelmatningar. Den kommer fram en kort stund och plockar i sig frön på marken. Annars håller den till i vassarna. Övriga matgäster senaste veckan:
 • Bofink, 10-15
 • Bergfink, 2
 • Rödhake, 2
 • Koltrast, 20-25
 • Björktrast, 3
 • Domherre, 2
 • Trädkrypare, 1
 • Grönsiska, 5
 • Grönfink, 1
 • Större hackspett, 1 hane
 • Nötväcka, 2
 • Talgoxe, enstaka
 • Blåmes, enstaka
 • Skata, enstaka

6 jan 2016
Kylan som har kommit har ökat fågelaktiviteten vid matningen. Här är en lista på våra matgäster från 1 jan och till idag (6 jan).
 • Koltrast, c:a 15
 • Björktrast, 1
 • Bofink, 10
 • Rödhake, 1
 • Större hackspett, 2
 • Trädkrypare, 2
 • Nötväcka, 2
 • Blåmes, 4
 • Talgoxe, 5
 • Skata, 5
 • Stjärtmes, 5 besökte matningen som hastigast

Vintern 2014-2015
Vinterns matning har bjudit på 25 arter, som har tagit del av fröerna och talgen. Dagliga matgäster har varit talgoxe, blåmes, nötväcka, större hackspett och koltrastar. Bland de mer sporadiska besökarna kan nämnas stjärtmes, stenknäck och gråsiska. I de närmaste omgivningarna har vi också kunnat se och höra mindre hackspett, gärdsmyg och steglitser.
Till nästa vintersäsong kommer kommunen att sätta upp en informationsskylt om matningen, med bilder på en del av arterna vid matningen.
Vi tackar Botkyrka kommun för ett gott samarbete vid Tullinge strand!
14 mars 2015
Vi håller fågelmatningen igång mars månad ut. Sedan gör vi ett uppehåll till oktober. Kommunen har efter önskemål från oss i Naturskyddsföreningen fixat till marken under automaterna, samt satt upp en sittbänk nära matningen. Den senaste veckan har vi haft några flitiga matgäster, nämligen:
 • Bergfink 3-6
 • Bofink 3-4
 • Grönfink 2
 • Grönsiska 5
 • Större hackspett 2
 • Mindre hackspett 1 (ny art för vintern)
 • Trädkrypare 1
 • Koltrast c:a 10
 • Ringduva 1
 • Nötväcka 2
 • Entita 1
 • Talgoxe 5
 • Blåmes 5
 • Nötskrika 1
Dessutom sjunger gärdsmygen, rödhaken och bofinken nära matningen.
26 feb 2015
De senaste veckorna har det varit relativt lugnt vid matningen. Denna vecka har vi dock sett följande arter:
 • Bofink 1
 • Bergfink 3
 • Rödhake1
 • Entita 2
 • Större hackspett 2
 • Grönsiska c:a 20
 • Gråsiska minst 2
 • Blåmes 5
 • Talgoxe 5
 • Koltrast c:a 10
 • Nötväcka 2
 • Trädkrypare 1
25 feb sjöng en koltrasthane från ett träd intill matningen. Ett skönt vårtecken!
13 jan 2015
Artrikedomen har ökat den senaste veckan vid matningen. Under vintern har hittills 23 arter lockats av våra fröautomater och talgbollar.
 • Bofink 15-20
 • Bergfink 8
 • Grönfink 3
 • Rödhake 2
 • Fasan 2 hanar
 • Gärdsmyg 1
 • Trädkrypare 1
 • Stenknäck 2
 • Koltrast 20
 • Björktrast 1
 • Nötskrika 2
 • Större hackspett 2
 • Grönsiska 4
 • Nötväcka 3
 • Blåmes 8-10
 • Talgoxe 8-10
 • Entita 1
 • Gulsparv 1
 • Domherre 2
 • Skata 5
 • Gräsand 30
 • Sparvhök 1 hane
 • Duvhök 1 hona

6 jan 2015
De senaste dagarna har fågellivet blivit ännu intensivare kring matningen. Här är en aktuell artlista:
 • Rödhake 2
 • Bofink 10-15
 • Bergfink 10-15
 • Stenknäck 2
 • Gulsparv 1
 • Grönsiska 4
 • Större hackspett 2
 • Koltrast 20
 • Nötskrika 2
 • Trädkrypare 1
 • Entita 1
 • Duvhök 1 (satt alldeles intill matningen)
.. och som vanligt talgoxar, blåmesar och nötväckor
28 dec 2014
I och med kylan så blev det bra fart vid matningen. Vi utfodrar nu med solrosfrön, hampfrön, jordnötter och talgbollar. De senaste dagarna har haft följande matgäster:
 • Bofink, c:a 10
 • Bergfink, 5
 • Rödhake, 2
 • Stenknäck, 1
 • Större hackspett, 2
 • Entita, 1
 • Koltrast, 13
 • Nötväcka, 2
 • Blåmes, 5
 • Talgoxe, 5
 • Nötskrika, 1
 • Domherre, 1

12 dec 2014
Den senaste veckan har bjudit på följande arter:
 • Bofink 5
 • Rödhake 1
 • Entita 2
 • Nötväcka 2
 • Talgoxe 5
 • Blåmes 5
 • Större hackspett 1
 • Domherre 2
 • Grönsiska c:a 200 i alarna intill.
Dessutom får vi besök av en ekorre emellanåt.
Vintern 2013-2014
Det var fjärde vintern som vi skötte matningen. Fåglarna var inte så aktiva som tidigare år. Dels kan det bero på den milda vintern, men troligtvis mest på att det jobbas en hel del runt matningen. Kommunen anlägger en bättre promenadstig, vilket innebär att man nu har rensat och gallrat bland träden. Enstaka talgoxar, blåmesar och nötväckor besöker matningen. Även rödhaken har observerats.
Vintern 2012-2013
Vi startade utfodringen i slutet av oktober 2012 och har hållit matningen igång fram till veckan efter påsk (början av april) Utfodringen har skett med solrosfrön, hampfrön, viltfågelblandning och talgbollar. Finansieringen står Botkyrka kommun för, vilket vi är mycket tacksamma för.

Artlista över matgäster:
Dagliga besökare under hela vintern:
 • Talgoxe 5-12 ex
 • Blåmes 5-12 ex
 • Nötväcka 2-4 ex
 • Koltrast 10-30 ex
Dessutom följande gäster:
 • Större hackspett 1-2 ex
 • Mindre hackspett. Sedd och hörd vid några tillfällen.
 • Rödhake 2 ex hela vintern
 • Björktrast 2-5 ex
 • Stjärtmes Några enstaka flockar har stannat till på talgbollarna.
 • Entita 1 ex oregelbunden gäst
 • Trädkrypare 1 ex nästan dagligen på talgen.
 • Nötskrika 1-3 ex
 • Skata Några kommer fram emellanåt.
 • Bofink 2-3 ex har övervintrat intill matningen.
 • Bergfink Upp till 25 ex har besökt matningen.
 • Grönfink Har besökt matningen lite oregelbundet.
 • Steglits 2 ex har besökt matningen under senare del av vintern.
 • Grönsiska 5-8 ex under hela vintern
 • Gråsiska 2 ex vid ett enda tillfälle vid matningen.
 • Domherre 1-2 par under senare delen av vintern.
 • Stenknäck 3 ex framme i mars-april
 • Gulsparv 1-3 ex hittade matningen i februari.
 • Gräsand Upp till 15 ex när vattnet fortfarande var öppet.
 • Fasan Tre hanar och en hona kom fram och åt frön i mars.
Andra intressanta fågelobsar vid matningen under vintern:
 • Duvhök 1 hona jagar fåglar runt matningen. Satt och åt en gräsand i slutet av mars.
 • Sparvhök 1 ex gjorde försök att få tag på fåglar vid matningen.
 • Gärdsmyg 1-2 ex håller till nära matningen. Kom igång att sjunga under senare delen av mars.

Vintern 2011-2012
Nu är matningen avslutad för denna gång.
Detta var andra vintern som vi har hållit matningen igång.
Utfordringen har bestått av solrosfrön uppblandat med hampafrön, talgbollar och kokosnötter.
Även äpplen har sporadiskt lagts ut.
Matningen drivs av Naturskyddsföreningen med ekonomiskt stöd av Botkyrka kommun.
Undertecknad har ansvarat för att det har funnits fågelmat från nov-2011 till mars-2012.
Här är en sammanställning av observerade fågelarter som har nyttjat matningen denna vinter.

De tre vanligaste - och dagliga gäster - har varit:
 • talgoxe
 • blåmes
 • nötväcka
I övrigt:
 • större hackspett (1-2 ex regelbundet)
 • mindre hackspett (1 ex vid enstaka tillfällen)
 • gärdsmyg (1-2 ex)
 • rödhake (2 ex fram till 20/2)
 • koltrast (2-3 ex)
 • björktrast (3-5 ex)
 • stjärtmes (som mest 8 ex 14/2-18/2)
 • entita (1 ex vid enstaka tillfällen)
 • bofink (enstaka fram till 18/2)
 • grönfink (regelbunden gäst som mest 35 ex)
 • steglits (fåtaliga besök)
 • grönsiska (regelbunden gäst som mest 20 ex)
 • gråsiska (enstaka besök)
 • domherre (regelbunden gäst som mest 12 ex)
 • stenknäck (fåtaliga besök)
 • skata (vanliga i området och besökte matningen   emellanåt)
 • gräsand (simmat i närheten och ätit lite frön när   inte isen har legat)
Några arter som setts/hörts nära matningen - men inte nyttjat den - under vintern:
 • sparvhök
 • duvhök
 • korp
 • gröngöling
 • spillkråka
 • vattenrall
 • fasanKrickapar Krickapar   Foto: Hasse Andersson
Grönsiskor Grönsiskor   Foto: Hasse Andersson
Kricka hane Kricka hane   Foto: Hasse Andersson
Rödhake Rödhake   Foto: Hasse Andersson Häger Häger   Foto: Hasse Andersson Rödhake Rödhake   Foto: Hasse Andersson Sidensvans Sidensvans   Foto: Hasse Andersson Sidensvans
Sidensvans   Foto: Hasse Andersson
Stenknäck
Stenknäck   Foto: Hasse Andersson Nötväcka Nötväcka   Foto: Hasse Andersson Större hackspett Större hackspett   Foto: Hasse Andersson
Talgoxe
Talgoxe   Foto: Hasse Andersson Duvhök Duvhök hona   Foto: Hasse Andersson Grönsiska Grönsiska   Foto: Hasse Andersson Bergfink Bergfink   Foto: Hasse Andersson Entita Entita   Foto: Hasse Andersson Stjärtmes Stjärtmes   Foto: Hasse Andersson Rödhake Rödhake   Foto: Hasse Andersson Domherre Domherre   Foto: Hasse Andersson Blåmes Blåmes   Foto: Hasse Andersson Trädkrypare Trädkrypare   Foto: Hasse Andersson Koltrast Koltrast   Foto: Hasse Andersson Björktrast Björktrast   Foto: Hasse Andersson