Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Om Botkyrka Salem kretsens webbplats 3.2
Detta är version 3.2 av Botkyrka-Salem kretsens webbplats.

Utformningen av webbplatsen bygger på adaptiv, responsiv, "mobile-first" design. Detta innebär att den ska fungera sömlöst för alla skärmstorlekar från de smalaste till de bredaste skärmarna för mobiltelefoner, surfplattor, läsplattor, "paddor", bärbara och fasta datorer med separata skärmar.

Användarvänlighet har prioriterats bl.a. genom att navigering till önskad del av webbplatsen finns fast överst på alla i webbplatsen ingående HTML-sidorna. Därmed kan man med få klick komma vidare till annan önskad del, även när man skrollat neråt på HTML-sidorna.

Design och realisering har utformats så att nyutveckling, vidareutveckling och underhåll ska var enkelt och smidigt. Därför är kod, texter, bilder, layouter och textformattering åtskiljda. Och gemensamma delar hanteras så att de bara behöver skapas och ändras på ett ställe.

För den tekniska realiseringen har Html5 använts för HTML-kod, CSS3 för stilmallar, Bootstrap 5.3.3 för högnivådelar av stilmallar och Java-script för scriptdelar.

CoffeeCup Html Editor version 16.1 Build 808 har använts för HTML-kodningen av webbsidorna. HTML Editorn innehåller bla funktioner för lagring och ändring av gemensamma delar i ett separat bibliotek samt kraftfulla funktioner för att lägga in och ändra de gemensamma delarna i alla sammahang där de används på samma sätt som i det betydligt dyrare webbverktyget Dreamveaver från Adobe.

Webbplatsen har utformats genom prototyping eftersom tillgång till manualer och läroböcker i stort sett saknats. Utveckling av Bootstrap verktyget har utvecklats från version 1.4.0 till version 5.3.3 och pågår fortfarande. Detta har inneburit att en del av realiserad utformning behövt göras om. Bootstrap 5.3.3 är därför sparad och säkrad i utvecklingsmiljön.

Utformningen och den tekniska realiseringen skall fungera för de senaste versionerna av webbläsarna Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome, men har i huvudsak testats med hjälp av Mozilla Firefox (64-bitars) version 84.0.2 eller senare.

För dokument används pdf-format så att de är läsbara på alla plattformar för utrustning och programvara.

Länkar till andra webbplatser och stora tunga dokument med fotografier, videor och filmer som har hög upplösning förekommer. Att använda dessa länkar kan medföra långa nedladdningstider, beroende på hur kraftfull IT-miljö av utrustning och programvara som används.

En strävan är att all information på webbplatsen ska vara riktig. Omedvetna felaktigheter som felskrivningar, länkfel och liknande kan förekomma. Därför är det angeläget att ni informerar oss om ni upplever sådana saker, så att de kan rättas till.

Frågor om och synpunkter på utformning och teknisk realisering skickas till rolf_ekberg@yahoo.se