Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Globala notiser

Bränderna i Amazonas regnskog
bild från Naturskyddsföreningen
22 augusti 2019
De omedelbara följderna av bränderna i Amazonas regnskog är luftföroreningar och hälsoproblem i närområdet. Men de omfattande bränderna har också andra effekter som sträcker sig över tid och bortom Amazonas. -Vi har länge sagt att det här är ett globalt miljöproblem, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.
Läs mer hos Naturskyddsföreningen
Läs mer hos SVT
Kan utskällda oljearbetare lära oss något om klimat? oljerigg_sandoljefalt
Foto av johannes-plenio från Pexels
2019-06-09
De tjänar tusen dollar om dagen på det svarta guldet men nu börjar arbetare i oljemeckat Fort McMurray att tänka om. SvD åkte till den kanadensiska tajgan för att se vad oljearbetarna kan lära oss alla om vad som krävs för att ställa om till grönt och rädda klimatet.
Oljesandfälten i Fort McMurray sträcker sig mil efter mil på den Kanadensiska tajgan. Såren i naturen är brutala. Samtidigt görs i dag mycket för att återställa marken och växtlighetan när oljan väl är uppptagen.
Läs mer >>
Invation av tistelfjärilar
Tistelfjäril   Foto: Hasse Andersson
10 maj, 2019
Som nog många har märkt är det nu en invasion av tistelfjärilar i landet. Tistelfjärilen är en migrant som vissa år lämnar medelhavsområdet för att söka sig norrut genom Europa. De klarar inte vårt vinterklimat, utan alla tistelfjärilar vi ser har kommit söderifrån under våren och försommaren. En sådan mängd av dessa snabbflygande dagfjärilar ser vi inte så ofta. Senast det hände var för mer än 10 år sedan. Så ser ni relativt stora, ganska ljusa snabbflygande fjärilar är det tistelfjärilar.
Hasse Andersson
Se ett fotogalleri >>
Är geologisk lagring av koldioxid i jordskorpan med CCS-teknik en långsiktig hållbar lösning? Carbon sequestration
Bild från Wikimedia Commons
11 april, 2019
Geologisk lagring lyfts allt oftare fram som en väsentlig framtida teknik för att bidra till att lösa klimatproblem med utsläpp av CO2 (koldioxid). Genom geologisk lagring med CCS-teknik (Carbon Capture and Storage) är det möjligt att avskilja större punktutsläpp av CO2 från processteknik från bland annat värmekraftverk, kol- och gaskraftverk, stål- och cementindustrier och ”gömma” undan koldioxiden i jordskorpan. Men är CCS en långsiktig hållbar lösning? Går det att garantera att den är säker? Kan CCS i stället riskera att öka fossilanvändningen och därigenom förlänga utfasningen av fossila bränslen?
Läs mer >>
Cocktaileffekten oroar forskare Cocktaileffekten
Foto av Chokniti Khongchum från Pexels
4 april, 2019
I vår vardag är vi utsatta för ett stort antal konstgjorda kemikalier. Nuvarande riskbedömningar fokuserar främst på exponering för enskilda ämnen, men i realiteten exponeras vi hela tiden för många olika kemikalier samtidigt (cocktaileffekten). Forskare har i en ny EU-studie utrett hur bland annat PFAS och ftalater påverkar människor genom cocktaileffekten. Resultatet visar att hälsoriskerna är större än vad nuvarande riskbedömningar visar.
Det framkommer av det EU-finansierade internationella forskningsprojektet EDC-MixRisk som nu presenterar sina resultat.
Läs mer >>
FN:s klimatpanel förordar inte kärnkraft
Foto: Frédéric Paulussen
2 april 2019
Att IPCC förordar kärnkraft är ett missförstånd, enligt forskare bakom rapporten. Påståenden om att FN:s klimatpanel skulle förespråka eller förorda kärnkraft har blivit allt vanligare i den svenska debatten. Ibland sägs det till och med att klimatpanelen hävdar att ”kärnkraft är nödvändigt för att klara klimatmålen”.
Dessa påståenden, eller varianter av dem, har bland annat förts fram på Dagens Industris och GP:s ledarsidor (7/12 respektive 23/12), samt på SvD:s, Ny Tekniks och Dagens Industris debattsidor (11/11, 2/11 respektive 6/12). De har framförts av såväl forskare som ledande politiker.
Påståendena har även förts fram på nyhetsplats, exempelvis av SVT (6/12) som skriver att ”kärnkraften måste öka för att nå klimatmål”. Nu senast hörde vi det av Thomas Nordegren i Sveriges Radio (P1, Nordegren och Epstein, 12/2).
Men påståendet är felaktigt. FN:s klimatpanel (IPCC) förespråkar inte kärnkraft. IPCC säger inte heller att kärnkraften är nödvändig för att klara av klimatmålen.
Läs mer >>     Läs mer >>
Planerar storproduktion av elektrobränsle
Foto: Life-of-pixabay från Pexels
18 mars, 2019
Elektrolysföretaget Nordic Blue Crude förbereder storskalig tillverkning av förnybar e-diesel. Planen är att bygga upp tiotalet anläggningar i Norge och Sverige. Marknadsprognoserna för e-bränsle håller, bara elnätet kan leverera kraften, menar vd Gunnar Holen. Blandningen av el, vatten och koldioxid ska göra fossilbilarna gröna.
Främst bland biltillverkarna ligger Audi som nu har testat sin e-diesel tillräckligt länge till att vara säker på att den fungerar.
Läs mer >>