Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Lokala notiser 2020 - 2018

Liten gås på Hamra gärde
Prutgås   Foto: Hasse Andersson
Sedan den 16 november har vi kunnat se en prutgås rasta tillsammans med kanadagäss på Hamra gärde. Prutgåsen är en av våra minsta gäss och flyttar normalt utefter våra kuster. Att vi kan se den i Botkyrka kommun hör alltså inte till vanligheterna. I skrivande stund går den fortfarande bland kanadagässen nära Åvägen väster om Tullingesjön. Häckningen sker på arktiska öar och kuster.
Rapporterar Hasse Andersson
Krickor vid Tullingemaden
Krickor vid Tullingemaden   Foto: Bo Ljunberg
9 okt 2020 De bägge krickhonorna, som just nu håller till i dammarna vid Tullingemaden, blir ofta bortkörda av de betydligt större gräsänderna när folk är där och matar änderna. När de sitter uppe på broräcket får de vara ifred.
Rapporterar Bo Ljungberg
Knipa med ungar
Knipa med ungar Knipa med ungar   Foto: Rolf Ekberg
5 maj 2020 För andra året i rad har jag observerat lyckad häckning av knipa i bäcken/dammen vid församlingshemmet i Tullinge gård. Ibland dyker ungarna efter föda på egen hand. Här vilar de sig vid sin mamma och verkar må bra.
Rapporterar Roffe
Kyrksjöns våtmarker, söndag 8 mars
Kyrksjön i Grödinge
Restaureringen av Kyrksjöns våtmarker har mötts av stort intresse. Hur har djurliv, växtlighet och vattenmiljöer utvecklats? En av initiativtagarna, ekologen Jan Wijkmark på Karshamra gård berättar om resultat och erfarenheter.
Entré 100 kr inkl kaffe
Tid: kl 14
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4, Vårsta.

Knölsvanar blir matade nära fågelmatningen i Tullingemaden
Knölsvanar Tullingemaden  Foto: Bo Ljungberg
12 jan 2020 Det milda vintervädret har inneburit att knölsvanar kunnat simma in i de isfria dagvattendammarna. Här matas de av besökare i dagvattenparken.
Tallbit - invasion från norr
Tallbit hane   Foto: Hasse Andersson
26 dec 2019 Under senhösten och vintern har ovanligt många tallbitar (Pinicola enucleator) kommit ner till Götaland och Svealand, från häckningsområdena i norra Sverige och norra Finland. En liknande invasion av finkfågeln tallbit har inte setts sedan år 2000. Läs mer >>
Hasse Andersson
Ny fågelart i Botkyrka upptäckt

Fotot är taget genom tubkikare av Teet Sirotkin
24 okt 2019 En rödhalsad gås (Branta ruficollis) rastade på fälten nedanför Olberga skola i Sibble under hela dagen. Den höll till bland stora mängder vitkindade gäss och grågäss. Sommartid häckar den långt uppe på den arktiska tundran.
Vinterhalvåret tillbringar den vid Svarta havet, mest i Rumänien och Bulgarien. Enstaka rödhalsade gäss ses under flytten i landet varje år, ofta tillsammans med vitkindade gäss. Hos oss i Botkyrka är det dock den allra första gången vi har den här.
Kricka vid vår fågelmatning i Tullingemaden
Kricka   Foto: Bo Ljunberg 2019-10-18 Nu har krickorna, som hållit till vid Tullingemaden under flera veckor, även kommit fram till matningsplatsen. Här hittar de frön på marken kring fågelbordet. Krickorna håller till bland gräsänderna och man ser hur liten den är jämfört med gräsanden. Vidare har den en grön vingspegel till skillnad från gräsandes blå.
Rapporterar Bo Ljungberg
Krickor vid Tullingemaden
Krickor   Foto: Hasse Andersson
2019-09-27 Det håller till fyra krickor vid Tullingemadens långa bro, tillsammans med gräsänder. Vid första anblicken kanske man tror att det är gräsänder, men tittar man lite noggrannare ser man att de är mycket mindre. Dessutom kan man ha tur att se den glänsande gröna vingfläcken (se bild), som är typisk för krickan. Så här års är det nästan omöjligt att skilja könen åt, då änder ruggar sin fjäderdräkt inför nästa säsong.
Hasse Andersson
Invation av tistelfjärilar
Tistelfjäril   Foto: Hasse Andersson 10 maj, 2019 Som nog många har märkt är det nu en invasion av tistelfjärilar i landet. Tistelfjärilen är en migrant som vissa år lämnar medelhavsområdet för att söka sig norrut genom Europa. De klarar inte vårt vinterklimat, utan alla tistelfjärilar vi ser har kommit söderifrån under våren och försommaren. En sådan mängd av dessa snabbflygande dagfjärilar ser vi inte så ofta. Senast det hände var för mer än 10 år sedan. Så ser ni relativt stora, ganska ljusa snabbflygande fjärilar är det tistelfjärilar.
Se ett fotogalleri >>
Hasse Andersson
Skårbydammen - åter en magnet för många fåglar
Årtor   Foto: Hasse Andersson
2 maj, 2019 Skårbydammen, som ligger intill Gamla Södertäljevägen mellan Fågelsta och Bergaholm, har nu åter blivit en intressant plats för änder och oss fågelskådare. De senaste dagarna har vi sett svarthakedoppingar, smådoppingar, krickor, rörhöna och skogssnäppor. Idag upptäcktes också ett par årtor i vattnet. Förhoppningen är ju att de ska stanna och komma igång med häckning.
Läs mer >>
Yrkande på prövningstillstånd om Tumba skog
2019-04-03 Överklagan ang detaljplanen för Tumba skog med yrkande på prövningstillstånd är lämnad till Mark & Miljödomstolen för vidarebefodran till Mark- och Miljööverdomstolen.
Läs yrkandet här>>
Fågelmatningen vid Tullingemaden
23 jan 2019 Nu när kylan har kommit ökar antalet fåglar vid matningen. VI har de senaste dagarna haft grönsiskor (c:a 50), gråsiskor (enstaka), bofinkar (8), rödhakar (2) och även en gulsparvshane. Dessutom ses koltrastar, björktrastar, större hackspett, entita, trädkrypare, blåmesar, talgoxar och nötväcka. Ett par nötskrikor har också vågat sig fram, liksom enstaka stjärtmesar. I omgivningarna ses gärdsmyg, steglits och en vattenrall, som upptäcktes i helgen nära kanotföreningen.
Rapporterar Hasse
Se mer information om fågelmatningen här.
Fågelmatningen vid Tullingemaden
Gråhäger   Foto: Hasse Andersson Stjärtmesar   Foto: Hasse Andersson
31 dec. 2018 Under senaste veckan (mellandagarna) har vi haft hela 6 bofinkar som besöker matningen. De är lite skygga, och håller mest till i buskagen vid fröautomaten. Dessutom kommer rödhaken fram, liksom talgoxar, blåmesar, nötväckor och en trädkrypare. Vi har gott om koltrastar och enstaka björktrastar. Även ett gäng stjärtmesar kan man ha tur att se vid matningen. På nyårsafton landade en gråhäger ute på maden, vilket inte hör till vanligheterna vintertid. Hägrarna behöver lite öppet vatten för att kunna hitta lämplig föda.
Rapporterar Hasse
Fågelmatningen vid Tullingemaden
2018-09-26 Vår fågelmatning vid Tullingemaden är nu igång för denna säsong. Fröautomaten är fylld med solrosfrön och redan har vi besök av entita, talgoxe, blåmes, nötväcka och bofink. Längre fram utökar vi matningen med bland annat jordnötter och hampfrön.
Se mer info om fågelmatningen här.
Hasse Andersson
Enkät om miljö- och klimatfrågor besvarad på Salemsdagen 25 aug 2018
En enkät med miljö- och klimatfrågor inför valet 2018 framtagen av Naturskyddsföreningens Botkyrka-Salemkrets lämnades till samtliga företrädare för partier, som var närvarande och befann sig med bord på Salemsdagen 25/8 2018.
Klicka här för att se svaren.
Sommar - fjärilstider
Vitfläckig guldvinge   Foto: Hasse Andersson
Längs Sörmlandsleden nära Pålamalmsvägen är det nu fjärilsrikt. I helgen (23-24 juni 2018) hittade vi 24 arter dagfjärilar längs grusvägen, c:a 1,5 km in. Bland annat flög det vitfläckig guldvinge, svavelgul höfjäril och silverstreckad pärlemorfjäril.
Se fotogalleri här
Hasse Andersson
Svart rödstjärt häckar i Botkyrka kommun
Foto: Hasse Andersson     Bilden togs 2013 vid Hågelby.
Vid deLaval i Tumba häckar nu ett par svarta rödstjärtar. Enligt artportalen har de funnits här sedan 1 juni. 11 juni visade sig två utflugna ungar i området. Arten sågs senast i kommunen för fem år sedan, då vid Hågelby gård. Enstaka fynd av svart rödstjärt har gjorts i Botkyrka 2003, 2006 och 2008, så det är ingen vanlig syn i våra marker.
Fågelmatningen vid Tullingemaden och längs gångstigen

Vattenrall   Foto: Hasse Andersson

25 feb 2018 Hittills har denna vinter varit ovanlig lugn vid matningen. Efter nyår domineras matningen av koltrastar och björktrastar. Bland övriga gäster kan nämnas stjärtmesar, trädkrypare, nötväckor, talgoxar, blåmesar, större hackspett, rödhake och bofink. Rödhaken och bofinken är framme endast korta stunder, övrig tid håller de till i buskagen bakom.
Uppe i alarna har flockar med grönsiskor och steglitser födosökt. Flera gärdsmygar finns i området, framför allt vid den nya bron, nära sjön. Dessutom har vattenrallen varit synlig vid flera tillfällen den senaste veckan. Rallen behöver lite öppet vatten och det finns, trots kylan, vakar på ett par olika ställen.
Hasse Andersson
Stoppa bygget av bostäder i Tumba skog
15 januari 2018 Tumba skog är en tätortnära skog och erbjuder viktig rekreation för människor i närområdet. Men nu hotas området av nya bostäder. Kommunen måste stoppa bygget och ta hänsyn till de miljökonsekvenser byggandet skulle få, skriver Gunilla Nuse i en debattartikel.
Läs mer här >>
Södertörnskommuner går ihop - halverar sina koldioxidutsläpp
12 januari 2018 Åtta Södertörnskommuner samarbetar i en ny satsning kring samordnad varudistribution. Hittills har de minskat koldioxidutsläppen med 70 procent i kommunerna.
Läs mer här >>