Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Dalkarlsäng, inventering av fåglar under ett dygn
Dalkarlsäng Dalkarlsäng   Foto: Hasse Andersson

Dalkarlssjön är en sjö i Salems kommun. Sjön ligger tillsammans med Acksjön inom Vällinges militära skyddsområde dit allmänheten har tillträde under vissa tider. Området ingår i Bornsjöns naturreservat. Stockholm Vatten äger marken.

Dalkarlssjön och Dalkarlsäng har sina namn efter det numera försvunna Dalkarlstorp (eller Daltorp) som låg under godset Vällinge.

Dalkarlssjön är konstgjord och anlagd på 1960-talet på gammal jordbruksmark i ett område som kallas Dalkarlsäng. Sjön avvattnas direkt till Bornsjön genom ett litet dike och är mycket grund och delvis igenväxt, vilket gör den till en fågelsjö. Vid sjöns nordöstra sida finns ett fågeltorn, uppsatt 2007 av Stockholm Vatten i samarbete med Länstyrelsen.

Ett mycket bra initiativ tycker vi i Botkyrka-Salem kretsen av Naturskyddsföreningen

Under ett av Hasse Andersson besök 2007 vid det då nyresta fågeltornet väcktes idén att inventera fågellivet under ett helt dygn och se hur det ändras, när de sjunger som flitigast mm.

Upplägget följer det koncept Hasses gamle vän Mats Karströms använt i Porsitjärn, Vuollerim, Lappland. Där har man genomfört dygnsräkningen sedan år 2004 i månadsskiftet maj-juni.

Om du klickar på länkarna nedan kan du se hur inventeringarna vid Dalkarlsäng har avlöpt sedan 2008: