Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.

Sommar fjärilstider Pålamalm 23 och 24 juni 2018
Om du klickar på en bild visas den större.
vitflackig guldvinge Vitfläckig guldvinge   Foto: Hasse Andersson
svavelgul höfjaril Svavelgul höfjaril   Foto: Hasse Andersson
silverstreckad pärlemofjaril Silverstreckad pärlemofjäril  Foto: Hasse Andersson