Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Kontaktsida verksamhetsåret 2024
OBS! Vi använder e-postadresser som försvårar att adresserna används för att sprida skräppost och post som kan ställa till med skada.
När du skickar e-post till oss byt ut [at] mot @

E-postadress:     styrelsen[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter i Botkyrka-Salem kretsen.

E-postadress:     kontakt[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till samtliga kontaktpersoner i Botkyrka-Salem kretsen.

Adress till vår webbplats:     www.gaerdsmygen.se

Plusgiro: 83 35 66-3

Kretsnummer: 114 i Naturskyddsföreningen

Organisationsnr: 80 24 01 - 5441

Styrelseledamöter

post/kontaktperson namn/e-postadress telnr
Ordförande och
vice ordförande:
Vakanta
Ordförandeposten
alternerar
månadsvis mellan
styrelseledamöterna
Sekreterare: Harald W Thorburn 070 565 24 64
harald.w.thornburn[at]telia.com
Kassör: Birgit Hagsten 070 471 77 40
Ordinarie ledamöter: Hasse Andersson 070 657 35 39
hasse.tullinge[at]gmail.com
Bo Ljungberg 070 889 98 92
bo.ljungberg[at]yahoo.se
Helene Sjölund 076 633 52 37
helenes.mejl[at]gmail.com
Anneli Ahlroth 070 838 94 70
familjen.ahlroth[at]gmail.com
Suppleanter: Sven Persson 073 726 87 28
juvenalis.petri[at]gmail.com
Jan "Poppe" Govella 070 788 42 83
jan.govella[at]gmail.com
Valberedning
Sammankallande Jan-Peter Falk 070 922 33 84
janpeter[at]zmedjan.se
Britta Ahlgren 072 322 20 77
Kontaktpersoner:
Fjärilar, fåglar
och fladdermöss:
Hasse Andersson
Bo Ljungberg
Skogsfrågor: Birgit Hagsten
Bo Ljungberg
Per Wallsten 070 249 81 92
p.wallsten2[at]telia.com
Hörningsnäsängen Kurt Hermelin 073 038 80 48
kurthermelin[at]gmail.com
Vattenfrågor: Jan Govella
Susanne Govella
Bo Ljungberg
Webbplatsen
gaerdsmygen.se

Rolf Ekberg

076 854 06 11
rolf_ekberg[at]yahoo.se