Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.
Senast uppdaterad: 23 maj 2023
Större bild visas om du klickar på den.
Hjälp oss att bli bättre! Föreslå gärna verksamheter och aktiviteter till styrelsen samt innehåll och förbättringar av web-platsen till Rolf Ekberg helst via e-post!

 Kommande aktiviteter

Torsdag 25 maj
FÅGELPROMENAD vid Tullingemaden
Sävsparv
Sävsparv   Foto: Hasse Andersson
EXTRAINSATT AKTIVITET!
FÅGELPROMENAD vid Tullingemaden,
tor 25 maj kl 20:00-c:a 21:30.
Vi samlas vid parkeringen vid Tullinge strand-Sunnanvägen.
Lugn vandring, där vi lyssnar efter vårfåglar och kollar in vad som simmar i vattnen.
Varmt välkomna!
Kontaktperson:
Hasse Andersson hasse.tullinge@gmail.com
Lördag 27 maj
24-timmars fågelinventering

För 15:e året genomför vi vår dygnsinventering av fågellivet vid Dalkarlsäng, nordväst om Bornsjön. Vi bemannar fågeltornet under hela dygnet.
De senaste årens inventeringar finns på vår webbplats www.gaerdsmygen.se.
Mer information genom Hasse Andersson,
e-postadress hasse.tullinge@gmail.com eller
tel. 070 657 35 39 Sangsvanar Två sångsvanar tar till vingarna.   Foto: Hasse Andersson
Lördag 17 juni
Fjärilsstigen vid Pålamalm
Smultronvisslare
Smultronvisslare   Foto: Hasse Andersson Brunfläckig parlemofjäril
Brunfläckig parlemofjäril   Foto: Hasse Andersson
Vi hoppas på fint fjärilsväder, d.v.s. soligt och varmt, när vi i långsamt tempo promenerar längs Fjärilsstigen vid Pålamalm. Det kan bli en vandring på ca 4–5 km.
Vi har chans att se en del blåvingar, gräsfjärilar, pärlemorfjärilar och några till om vädret är gynnsamt.
Hasse Andersson är dagens exkursionsledare.
Föranmälan senast tisdag 13 juni:
Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39, eller
e-post hasse.tullinge@gmail.com
Tid och samling: Meddelas i samband med anmälan. Exkursionen kan flyttas om väderprognosen förutser regn.
Övrigt: Medtag gärna fika.
Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Vi kommer att ha exkursioner till olika reservat i Botkyrka och Salem de närmaste åren.
Information om alla reservaten, vad som finns att se, vad du kan göra och hur du hittar dit, finns på Länsstyrelsens webbsida. Sök på Länsstyrelsen Stockholm och reservatsnamnet.
Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Naturreservat: 1. Ensta ö 2. Vinterskogen 3. Lida 4. Åvinge 5. Stora Träsket 6. Svartkällsskogen 7. Östra Bröta 8. Hörningsnäs 9. Bornsjön 10. Ekholmen 11. Norrga 12. Pålamalm 13. Stora Uringe 14. Brinkbäcken 15. Garnudden 16. Korpberget 18. Mälarskogen (nytt reservat 2022)
Kulturreservat: 17. Nedre Söderby (Statliga reservat är inrättade av Länsstyrelsen och har röda siffror. Övriga är inrättade av kommunerna.)
Karta: Botkyrka kommuns publika karta

 Några tidigare aktiviteter

Lördag den 28 januari.
Fåglarna vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Krickhannen Årets första aktivitet i kretsens program var den traditionella vandringen genom Dagvattenparken, Tullingemaden, bort till Tullingegårdsbäcken. Det var en kylig gråmulen förmiddag. men bjöd ändå på en del fågelobservationer. Vid fågelmatningen såg vi talgoxe, blåmes, nötväcka och större hackspett samt koltrastar och en björktrast.
Vi såg även ett par granna krickahannar bland gräsänderna vid matningen.
Över Örnberget vid Tullinge Strand kretsade en korp och i skogsdungen vid Tulligegårdsbäcken sjöng gärdsmygen några korta strofer. Vi hade även tur och fick se strömstaren vid bäcken vilket kändes extra roligt.
En fin vandring som borde ha lockat fler deltagare.
Ett galleri med bilder får de se om du klickar här
Bo Ljungberg
Fågeldygnet 28 maj 2022 vid Dalkarlsäng Knipa hane Kniphane vid Dalkarlsäng   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga fågelinventering kunde genomföras, trots det ostadiga vädret. Det är 14:e året som vi genomför dygnsräkningen. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla arter som ses och hörs från fågeltornet (troligtvis ett av landets minsta fågeltorn).
Vädret bjöd på regn under hela dygnet, i olika mängder. ”Varierande från duggregn till ihållande regn med blåst” som en av deltagarna beskrev vädret under sitt pass. Vinden avtog dock under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen låg på 8-11°C under hela dygnet.
Totalt observerades 52 arter, vilket är något färre än tidigare år. Vädret lär ha påverkat fågelaktiviteten, men årets resultat får anses helt OK, trots allt. Som mest har vi haft 65 arter under ett dygn. Sammantaget under alla fjorton års inventeringar har 101 arter observerats.
/Rapporterar Hasse Andersson
Läs mera här >>
Fågelkväll vid Lundby-Rothugget 3 maj Gulsparv Gulsparv   Foto: Hasse Andersson
Vi var tolv intresserade som träffades vid Lundby parstuga för ett par timmars skådning. Redan vid parkeringen såg vi sångsvanar, en ormvråk och sjungande sånglärka. Önskemålet att få se en gulsparv infriades nästan direkt, då en grann hane satt nära oss. Läs mer här
Rapport av Hasse Andersson
Skogsbad längs Stendalspromenaden Petra skogsbadsguide Skogsbad med Petra   Foto: Jan-Peter Falk
Söndagen den 12 september 2021 arrangerade föreningen en repris på vårens skogsbad. Det är bildligt talat ett bad, men bokstavligt talat ett stunds eftertanke i skogen där vi guidas till naturkontakt, att "bada" våra sinnen i skogsatmosfären.
En kombination av bra väder och vår inspirerande guide, Petra Ellora Cau Wetterholm, gjorde det till en minnesvärd dag då vi promenerade längs Stendalspromenaden.
Bilden är från den avslutande samlingen.
Fler bilder kan du se här.
Rapporterar Jan-Peter Falk
Besök i Ganuddens naturreservat den 4 september 2021 Garnuddens naturreservat Deltagare Garnuddens naturreservat   Foto: Bo Ljunberg
Vi har ju gjort som tradition i våra program att besöka olika naturreservat i Salems respektive Botkyrka kommun. Denna gång blev det besök i Garnuddens naturreservat i Salems kommun. Startplatsen var Möllebadet som ligger mitt i naturreservatet vid Uttrans strand. Eftersom reservatet är relativt stort så hann vi bara med att besöka de östra delarna av reservatet.
Naturreservatet bildades av kommunen redan 2009. Men en omfattande revidering av reservatsbestämmelser och skötselplan gjordes cirka åtta år senare så att ett nytt beslut med nya föreskrifter och en ny skötselplan kunde antas av kommunfullmäktige den 12 december 2017. De nya bestämmelserna för Garnuddens naturreservat gäller från och med den 31 juli 2018.
Vädret var fint och vi kunde njuta av fin natur när vi vandrade på stigen genom skogen fram till dagvattendammarna i öster. Här fick vi möjlighet att bland annat studera svarta ängstrollsländor som Bosse fångade in med hjälp av en fjärilshåv. Svart_trollslanda Svart trollslanda   Foto: Bo Ljungberg
Vid dagvattendammarna såg vi också ett par knipor som låg i vattnet.
När vi sedan korsade skogen igen så hittade vi en hel del svampar och någon fick också med sig lite matsvamp hem.
Bo Ljungberg
Lördagen 19 juni 2021
Fjärilsstigen – en vandring

Fjärilsskådande Foto: Jan Peter Falk
I gassande solsken samlades sjutton fjärilsintresserade personer vid Fjärilsstigen, Pålamalmsvägen. Redan vid starten kunde vi lyssna in en glatt sjungande svarthätta.
Vi delade upp oss i två grupper där Bosse L knallade iväg med en grupp, medan andra gruppen tog det lite lugnare under ledning av Hasse A och Birgit S.
Vi konstaterade att pärlgräsfjäril, vitgräsfjäril och ängssmygare var mycket vanliga idag. Således många möjligheter att lära sig dessa arter.
Ena gruppen hittade turens enda svingelgräsfjäril alldeles i början av vandringen, medan den andra gruppen lyckades få se dagens enda midsommarblåvinge.
Utförligare anteckningar med artlista finns här.
Fler bilder kan ni se här.
Rapporterar Hasse Andersson, Birgit Svensson och Bo Ljungberg.
Söndagen den 2 maj 2021
Skogsbad längs Stendalspromenaden
Petra skogsbadsguide
Petra, vår skogsbadsguid   Foto Per Wallsten
Våren visade sig från sin bästa sida, med fågelsång och nyutspruckna häggar i milt ljus. En idealisk dag för skogsbad, för att sakta ner och öppna oss för naturen. Vi var sju förväntansfulla deltagare och skogsbadsguiden Petra Ellora Cau Wetterholm, som samlats vid Stendalsvägens slut i Tullinge. Petra som är erfaren guide och tillika utbildare av skogsbadsguider, visade oss vägen ut eller snarare in i skogen. Det var en speciell upplevelse, behaglig och berikande. När vi slappnat av och kommit närmare både oss själva och skogen, stannade tiden liksom av och våra sinnen skärptes. Petras övningar öppnade upp ytterligare och jag tror alla förundrades över vad mycket ett besök i naturen kan ge med god vägvisning och ett nytt förhållningssätt. Det var lätt att inse att ”skogsterapi” är en bra behandling mot utbrändhet och stress, något som Petra själv använder i sitt arbete som psykolog. Vi avslutade med en skogsteceremoni, smakade på skogen själv och konstaterade att vi fått en eftermiddag att minnas. Flera ville egentligen inte alls gå hem, ett betyg så gott som något!
Vi var en liten grupp p.g.a. pandemin, flera stod på väntelista men kunde inte komma med. För att ge fler möjlighet att delta, genomför Naturskyddsförereningen ett nytt skogsbad med Petra den 12 september. Se i höstprogrammet för anmälan om du är intresserad.
Rapporterar Per Wallsten
Söndagen den 22 maj 2021
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng
Svarthakedopping
Svarthakedoppingen trivs vid Dalkarlsäng Foto: Hasse Andersson
Vår årliga 24-timmars fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng genomfördes planenligt 22 maj. Det blev vårt trettonde år.
Vädret var minst sagt blandat under dygnet. Från halvklart, vindstilla och c:a 8 grader på morgonen och förmiddagen, till kraftigt regn med åska under eftermiddagen. Kvällen avslutades vindstilla och med månsken.
Totalt observerades 63 arter, ett normalt resultat för dygnet. Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under stora delar av dygnet, nämligen smådopping, svarthakedopping, sångsvan på bo, och vattenrall. Två lärkfalkar var framme och födosökte över vattnet.
Hela sammanställningen hittar du här.
Söndagen den 28 februari 2021
Fågelexkursion vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Stjärtmes
Stjärtmes   Foto: Bo ljungberg
Exkursion vid Tullingemaden och Tullinge-gårdsbäcken genomfördes enligt programmet.
Med hänsyn till Pandemireglerna fick vi dock dela upp oss i två grupper. Per Wallsten tog hand om den ena gruppen med sju personer och Bo Ljungberg ledde den andra med lika många deltagare, d.v.s. sju personer, exklusive exkursionsledaren.
Bägge grupperna fick i stort sett se och höra samma arter. Sammanlagt observerade vi 26 olika arter. Strömstaren i Tullingegårdsbäcken var ju en av målarterna för exkursionen och de flesta av deltagarna fick ju också se den. Den ena gruppen såg steglits och stjärtmes vid fågelmatningen. I vattnet strax intill fågelmatningen kunde vi titta på Sveriges minsta and, en kricka. För övrigt kunde vi under exkursionen njuta av vårsolen och höra sjungande gärdsmygar och några kunde också urskilja domherrens lågmälda sång.
Vill ni se vilka fågelarter vi såg så finner ni en artlista här.
Lördag 3 oktober 2020
Skogens skafferi
Skogens skafferi   Foto: Jampe Falk
Vi var tio personer, som kom till Harbrostugan, för att höra Niki Sjölund berätta om skogens skafferi. Vi hämtade stolar från stugan och satt oss ute, där Niki plockade upp en hel del, som han hittat i Lidareservatet.
Nu på hösten fanns det en hel del svampar, mest granblodriskor, som är en utmärkt matsvamp. Det blev mycket prat om olika svampar och deras matvärde. Han hade också med sig överblommade brännässlor. Det var lätt att riva av fröna. Sedan kan man steka dem lätt och använda i sallader och grytor. De har en nötaktig smak.
Vi pratade om att göra en uppföljning till våren, då vi också kunde följa Niki i skogen och plocka det som är aktuellt för årstiden.
Rapporterar Harald W Thorburn
Lördagen 30 maj 2020
24-timmarsinventering av fågellivet
Svarthakedopping   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga inventering vid Dalkarlsäng nordväst om Bornsjön genomförde vi för tolfte året en fågelinventering, där vi bemannar fågeltornet vid Dalkarlsäng under dygnets alla timmar. Dygnet delas in i tvåtimmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs.
Totalt observerades 56 arter, vilket är ett normalt resultat för vår inventering. Resultaten har under alla åren legat från 55 till 65 arter.
Några karaktärsarter för Dalkarlsäng som sågs eller hördes under större delen av dygnet var vattenrall, smådopping, sothöna och trana. Även två svarthakedoppingar sågs under dagen. Kniporna och sothönorna hade sina ungar ute. Hela sju arter rovfåglar sågs med bl.a. bivråk, brun kärrhök och fiskgjuse.
Rapporterar Hasse Andersson
Lördagen den 4 april 2020
Fagningen av Hörningsnäsängen
Kurt Hermelin vid lövhögen   Foto: Jampe Falk
Vi genomförde fagningen av Hörningsnäsängen lördagen den 4 april i enlighet med programmet. Vi anpassade dock våra aktiviteter med hänsyn till riskspridningen av Coronaviruset. Transporterna till ängen skedde enskilt eller familjevis i egna bilar. Under fagningen så höll vi behörigt avstånd mellan varandra samt då vi fikade.
Totalt var vi 10 personer, sex vuxna och fyra barn/ungdomar.
På bilden ser vi Kurt Hermelin intill lövhögen. Han ansvarar för och lägger ner ett stort arbete på ängen. Fler bilder kan du se i en galleri om du klickar här.
Vi hoppas att det blir lika fint väder vid nästa fagning, den 18 april, eller då ni kanske hjälper till med fagningen på egen hand innan dess.
Lördagen den 25 januari 2020
Fågelmatning vid Tullingemaden

Strömstare   Foto: Bo Ljungberg
Grönsiska   Foto: Bo Ljungberg
Lördagen den 25 januari 2020 genomförde vi vår traditionella vandring till fågelmatningen vid Tullingemaden samt promenad bort till Tullingegårdsbäcken.
Det var en vacker solig morgon utan vind. Vi var tio personer som hade samlats vid den lilla parkeringen intill dagvattenparken. Läs mer >>
Bo Ljungberg
Lördagen den 25 maj 2019
Fågelinventering vid Dalkarlsäng
Svarthakedoppingar Svarthakedoppingar   Foto: Hasse Andersson
Lördagen den 25 maj genomförde vi vår årliga fågelinventering vid Dalkarlsäng i Salems kommun, för elfte året. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs från fågeltornet. Denna form av inventering genomförs på tre lokaler i landet, nämligen vid Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här vid Dalkarlsäng. Läs mer >>
18 maj 2019
Vårutflykt till Bullerö i stockholms skärgård
Deltagare   Foto: Rolf Ekberg
Längst ut i havsbandet i Stockholms mellanskärgård utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen. Ett myller av kobbar och skär som hör till de vackraste och minst exploaterade delarna av Stockholms skärgård.
Till Bullerö gjorde vi 29 deltagare en mycket omtyckt och lyckad utflykt ordnad av Jampe Falk med guidning av naturbevakare Ann-Sofi Andersson.
Läs mer >>
Se också fotografier från utflykten tagna av Bo Ljungberg under bildgalleriet Bullerö naturreservat http:/www.bl-naturkonsult.se/gallerier/bullero-naturreservat på hans webbplats.
15 maj 2019
Vårkväll med fågelsång
Gulsparv vid Rothugget   Foto: Hasse Andersson
Kvällens exkursion startade vid Lundby parstuga. Solen sken och det var ganska varmt i luften. Koltrast, sånglärka, sångsvanar, taltrast, buskskvättor, brun kärrhök, stjärtmes, entita, rödvingetrast och gulsparv sågs eller hördes av någon av de 13 deltagarna.
Hasse Andersson Läs mer >>
Söndag 12 maj 2019
Vandring i Tyresta nationalpark med besök i brandområdet
Inför vandring   Foto: Bo Ljungberg
Vi fick en fin guidning av chefen för nationalparken Per Wallsten, då vi vandrade utefter Fornborgsslingan genom de centrala delarna av Tyresta Nationalpark. Vi besökte området där den stora skogsbranden skedde i augusti 1999.
Läs mer >> Se bildgalleri >>
Onsdag 24 april 2019
Morkullekväll med trastsång
Solnedgång vid Bornsjön   Foto: Marianne Hultman
Vilken härlig kväll det blev vid Skårbydammen och Bornsjön! Vi var åtta stycken förväntansfulla som fick se och höra många olika fågelarter, bl a svarthakedopping, trana, knipa och storlom. 36 arter hörde och såg vi. Och till sist kom den flygande - Morkullan
Lördag 6 april 2019
Fagning på Hörningsnäsängen
Foto: Susanne Govella Foto: Susanne Govella
Tack allesammans för en jättefin vårdag och fagning på Hörningsnäsängen i lördags! Vi var 14 personer som tillsammans räfsade stora delar av ängen och hittade blommande blåsippor, vitsippor, lungört samt vårfryle.
Ormvråk, Gulsparv, Bofink, Nötväcka och Hackspett var några av de fåglar vi hörde och såg under dagen!
På lördag den 13 april fortsätter vi och försöker få de sista delarna krattade och rensade inför våren. Kanske hittar vi fler vårtecken och vårblommor.
Varmt välkomna!
Lördag 26 januari 2019
Fågelmatningen vid Tullingemaden
Vattenrall Rallus Aquaticus   Foto: Bo Ljungberg Gärdsmyg   Foto: Bo Ljungberg
Ett besök vid vår fågelmatning i den populära Tullingemaden, en skyddad favorit för våra vinterfåglar. Vi kollade vilka som beställt bord på restaurangen. Maden är även en fin dagvattenrening anlagd av Botkyrka kommun. Läs mer >>
Succé för Ugglekvällen
på Lida Friluftsgård 2 november 2018

Foto: Jan Govella
Evenemanget som arrangerades av Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem lockade 120 förväntansfulla barn och 95 föräldrar.
I skenet av svepande ficklampor räknades reflexugglor i mörkret utefter Fjällfinas stig. Glada barn och föräldrar i skogen ringlade sig mot grillplatsen för att grilla korv, höra mer om ugglor lyssna på uggleläten.
Besökarna kom från Danderyd, Stockholm, Södertälje, Huddinge och våra hemtrakter. Stort tack till er som kom.
Vi har dragit tre lyckliga vinnare som är kontaktade för prisutdelning.
Första pris: Fågelholk
Andra pris: Tändstål och en kåsa
Tredje prisj: Ett sittunderlägg och en kåsa
Lördagen den 25 augusti 2018 firade vi Salemsdagen i Skönviksparken, Rönninge! Några arrangörer   Foto: Sadia Tonner
Vi från Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem var där och träffade såväl gamla som nya medlemmar. Vi var ett populärt stånd med många besökare och massor av skoj!
Över 100 personer deltog i vår tipspromenad och i vår tävling: Vilka träd eller buskar kommer dessa bär/frön ifrån?
Stort grattis till vinnarna av fågelholken och fjärilsböckerna!
Vi delade även ut vårt nya program inför hösten/vintern 2018/2019 tillsammans med miljönyttiga informationsbroschyrer.
Vi välkomnar samtliga att hänga med på våra utflykter och föredrag!
24-timmarsinventering av fågellivet Bruna kärrhöken sågs patrullera över vassen under stor del av dygnet.
Foto: Hasse Andersson

En återkommande inventering genomförd för tionde året i månadsskiftet maj - juni.
Lördagen den 2 juni 2018 genomförde vi vår årliga fågelinventering vid Dalkarlsäng NV Bornsjön i Salems kommun för tionde gången. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs från fågeltornet. Denna form av inventering genomförs numera på tre lokaler i landet, nämligen vid Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här vid Dalkarlsäng. Läs mer >>
Lådna 26 maj 2018 Kor på Lådna   Foto: Helene Sjöholm
Utflykt till Lådna en ö i mellanskärgården. Mellanskärgården med dess rikedom av mellanstora flikiga öar är en idyllisk del av skärgården där båtfolket kan finna en mängd skyddande vikar.
På Lådna driver Karin tllsammans med sin man Krister sedan 2007 ett småskaligt jordbruk med betande djur som håller landskapet öppet. Karin arbetar dessutom halvtid som naturvårdare, anställd av Skärgårdsstiftelsen Läs mer >>
Utflykt till Öja och Landsorts fågelstation 2017 Ringmarkning   Foto: Rolf Ekberg
Lördagen 2 september gjorde vi en utflykt till ön Öja i Stockholms skärgård. Öja är en av Sveriges bästa fågelsträcklokaler främst för sjöfågel. Efter en tur med Waxholmsbåt från Ankarsudden landsteg vi vid Landsort lotsplats.
Vid Landsorts välkända och mäktiga fyrtorn berättade Bo Ljungberg om sina erfarenheter som ringmärkare.
Chris Sharpe gav oss en guidad visning av Landsorts fågelstation.
Innan båtturen tillbaka till Ankarsudden strövade vi också omkring på ön och tog del av öns skärgårdsmiljö med dess flora och fauna.
Fler bilder kan du se här
Mer om utflykten kan du läsa här
Insekter i Ersboda, Salem 26 augusti 2017
Insekter i Ersboda   Foto: Bo Ljungberg
Cikadavårtbitare   Foto: Bo Ljungberg
Vår fantastiske entomolog Urban Wahlstedt guidade 14 personer bland småkryp. De hittade 24 olika insekter. Urban visade upp dem och berättade allt om deras leverne. Mest uppskattat var Urbans lockrop på olika gräshoppor och vårtbitare.
En rapport med artlista kan du se här
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng 2017

Tornseglare   Foto: Hasse Andersson
Lördagen den 3 juni var det dags igen för vår årliga fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng NV om Bornsjön i Salems kommun. Dygnet bjöd på ett varierande väder med mulet till halvklart under dagen och mulnande under sen eftermiddag. Vinden påverkade emellanåt möjligheterna till bra lyssning, men avtog under kvällen. Även en del regn frampå kvällen. Inventeringen gav i år totalt 62 arter. Resultaten har under våra nio år pendlat från 55 till 65 arter.
Läs mer >>
Fågelskådning vid f.d. Kyrksjön i Grödinge
Torsdag 18 maj 2017

Sångsvanar
Sångsvanar   Foto: Hasse Andersson
Antalet deltagare inklusive exkursionsledaren var 22. Tid: 18.00-21.00 Väder: klart med svag till måttlig sydlig vind.
Vi vandrade runt sjön med fikarast på berget varifrån vi hade fin utsikt över det stora våtmarksområdet.
Vi såg eller hörde närmare ett 40-tal fågelarter, där flera var förväntade, såsom brun kärrhök, trana, och sångsvan. Några i gruppen såg också ett par svarthakedoppingar. Bland mer spännande arter kan nämnas en vacker svartsnäppa i häckningsdräkt, rastande gulärlor, några brushanar samt ett par snatteränder. Göken hördes vid några tillfällen under kvällen.
Spindlar
Söndag 9 april 2017

Märta Lindén letade spindlar på spindeldagen
En av Sveriges kunnigaste spindelkännare Kajsa Mellbrand som doktorerat på spindlar gav oss en intressant inblick i våra vanligaste spindlars värld.
27 personer kom till Harbrostugan där Kajsa först gick igenom de vanligaste spindelfamiljerna deras lev-nadssätt och några av de vanligaste missförstånden och myterna om spindlar. Hon lugnade oss med att ingen spindelart som förekommer i Sverige är farlig för människor.
Efter föreläsningen gav vi oss ut med håvar och burkar för att fånga in åttabenta kryp. Vargspindlar, ruterspindlar och baldakinspindlar var några av de arter som hade vaknat till liv i naturen då.
Ugglekväll för barn och vuxna i Vinterskogen
Onsdag 1 mars 2017


Ugglekvällen blev en succé. Cirka 125 personer varav ett 90-tal skollediga barn kom med laddade ficklampor och ugglor i blick. Ficklampssken och färgglada reflexer efter stigen ledde besökarna till grillkorv och värmande eld. Ugglorna kunde även höras från bandspelare och ses på en plansch. Kattugglan ropade senare på riktigt, när vi nöjda gick hemåt i nymånens sken.
Introduktion till mossornas värld samt exkursioner i Harbroravinen
18 sept och 16 okt 2016.

Mossexkursion-2
Mossexkursion Harbro 2016-09-18   Foto: Bo Ljungberg
Tomas Hallingbäck, som är en av Sveriges främste mosskännare, kom till oss 18 sept och höll ett intressant föredrag om mossor i allmänhet. Sammanlagt var vi 36 personer som hade mött upp i Harbrostugan. Efter föredraget gav vi oss ut i stugans omgivningar, där vi letade upp mossor i olika miljöer. Arrangemanget hade vi anordnat i samarbete med Mossornas vänner och Botaniska sällskapet i Stockholm.
En fördjupning om mossor anordnades med en exkursion den 16 okt i samma område.
Läs mer om exkursionen 16 sept>>
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng 2016

Sävsparv   Foto: Hasse Andersson
Lördagen den 4 juni genomförde vi den årliga 24-timmars fågelinventeringen från fågeltornet vid våtmarken Dalkarlsäng NV om Bornsjön. Vi tangerade vårt bästa resultat med 65 fågelarter under dygnet. Lärkfalkarna jagade trollsländor, smådoppingar visade sig fint, vattenrallar ropade från flera håll och under natten hördes storlommen från Bornsjön.
Läs mer >>
Fågelmatningen i Tullinge den 27 februari 2016

Mindre hackspett hanne   Foto: Bo Ljungberg
Exkursionen, till fågelmatningen vid Kungsbergsmaden i Tullinge med omgivningar, samlade 21 personer inklusive exkursionsledaren. Vädret var perfekt, några minusgrader vid start men vårvintersolen värmde mer och mer.
Läs mer >>

Vinterfåglar på Mörkö 6 feb 2016
Fjällvråk
Fjällvråk Mörkö   Foto: Hasse Andersson
Exkursionen lockade tre deltagare i det kulna disiga vädret. Alla vi som var med idag tyckte att antalet observerade arter blev klart bättre än vad vi kunde tro i det mindre lockande vädret.
Läs mer >>
Källdalens sällsynta svampar

Guldfingersvamp   Foto: Bo Ljungberg
Mykologen Mattias Andersson visade 7 sept 2015 växtplatser för sällsynta svampar i Källdalen Rönninge. De 26 intres-serade deltagarna fick bla se den nyupptäckta guldfingersvampen.
Läs mer >>     Läs mer >>
Ekarnas biologiska mångfald

Biodiverseeken vid Lideby Salem   Foto: Bo Ljungberg
I regnet 6 sept 2015 kollade sju tappra personer in en ek mellan Vällinge och Lundby som entomologen och skalbaggsexperten Stanislav Snäll undersökt i ett projekt på uppdrag av Södertörnsekologerna.
Rapport från aktiviteten >>
Rapport "Mangfaldsekarna skalbaggar 2011-06-29" >>
Fjärilar, gräshoppor och andra småkryp

Foto: Bo Ljungberg
Småkrypsexkursion 30 aug 2015 lockade 14 intresserade varav fyra barn. Urban och Hasse visade ett par fina områden i Rönninge, nämligen Källdalen och Barrtorpsbacken. Lite regn på morgonen avtog och ingen nederbörd störde oss.
Läs mer >>     Se bilder >>

Inventeringar av fågellivet vid Dalkarlsäng

Knölsvan   Foto: Rolf Ekberg
Lördagen den 30 maj 2015 genomfördes inventering av fågellivet under ett helt dygn vid våtmarken Dalkarlsäng nordväst om Bornsjön i Salems kommun. Årets inventering gav totalt 64 arter, vilket är ett bra resultat om vi jämför med tidigare års inventeringar. Resultaten pendlar från 55 till 65 arter per år.
En ny art observerades och det var väl på tiden att knölsvan kom med på listan.
Läs om inventeringarna: maj 2015 >>   maj 2014 >>
juni 2013 >>   juni 2011 >>   juni 2010 >>   maj 2008 >>
På spaning efter morkulledrag

illustration Ingelöv Åstrand
Håkan Östlund guidade 22 april 2015 oss på en utflykt till Skårbys förvildade park för att spana efter morkullor. Bertil Dalby som varit med på de flesta om inte alla dessa på våren återkommande spaningarna berättade att det var en av de mest lyckade.
Läs mer >>

Vandring i hotad natur med historiska och geologiska minnesmärken

Foto:   Rolf Ekberg
Bo Sigerlöv guidade 20 oktober 2013 oss på en vandring i gränstrakterna mellan Hall i Södertälje och Berga i Grödinge. Han visade oss bland annat klapperstensfält, diabasgång, kolbotten och ett s.k. gränsrör. Han berättade också om ursprungsplanerna för Grödinge-banan, flygplatsprojektet Grödinge/Hall samt planerna för en stor bergtäkt just där.
Läs mer >>

Jämtgetter i Sorunda

Sorundatös med jämtget   Foto:   Anders Rising
Anders Rising visade 22 september 2013 sina vackra, hornprydda, kloka och tama getter hemma på gården i Sorunda. Getter är bland de mest tåliga landlevande däggdjuren på vår jord. Under tusentals år har de varit ett av människans närmaste husdjur. Vår nordsvenska jämtget med anor från stenåldern förkommer i sagor och som jultomtens trogne följeslagare.
Många talar om att bevara biologisk mångfald. Men Anders gick från ord till handling och skaffade jämtgetter.

En manifestation mot Botkyrka kommuns och John John Lindgrens planer på familjepark i Hågelby-Skrefsta-området.

Foto: C-H Ramsay
En manifestationen arrangerades 2012-09-22 av Miljöpartiet (MP) i Botkyrka kommun.
Engagerade talare var Dan Gahnström (MP Botk kommun), Raymond Wigg (MP Stockholms läns landsting), Jan Govella ordf i Botkyrka Salems Naturskyddsförening, Margareta Olofsson vice ordf i Naturskyddsföreningens Länsförbund och Annica Gleisner från Botkyrka Ridsällskap (BRS).
Jan Govellas tal kan läsa om du klickar här.
Rebecka Reshdouni från MP Botkyrka var presentatör.
Läs mer >>
Fjärilar och gräshoppor, 26 aug 2012

Hanna kollar på gräshoppa   Foto: Hasse Andersson
Vi var sju tappra som trotsade väderprognosen om regn. Vädret var riktigt hyggligt när vi samlades i Rönninge. Första (och enda anhalten) blev Hallingevägen nära Skårbydammen i Salem. Redan vid p-platsen kunde Hanna höra cikadavårtbitarens ihärdiga läte. Vi andra fick ta hjälp av detektorn som omformar läte till hörbart ljud för oss med något defekt hörsel. Läs mer >>
Studiecirkel om fågelskådning våren 2012

Svarthakedoppingar Skarbydammen   Foto: Gareth Morgan
Hasse Andersson höll våren 2012 en mycket uppskattad studiecirkel om fågelskådning. Ett 30-tal fågelintresserade tittade på bilder och gjorde utflykter till Stockholms ström, Skårbydammen, Lundby/Rothugget och Tullgarn. Vi hade möjlighet att lära oss känna igen bla svarthakedopping, smådopping, kricka, vigg, hämpling, enkelbeckasin och varfågel.
Hågelby Änglamark eller Nöjespark
film anglamark eller nojespark
Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem visade 23 maj 2012 en film på Xenter i Tumba om projektet att skapa en nöjespark i Hågelby. Ca 80 intresserade var där, de allra flesta klart emot en exploatering.
Med löften om jobb, nöjen och en klimatstrategi planerar Botkyrkas politiker och Gröna Lunds förra ägare John John Lindgren att bygga ut Hågelby med camping, stugby, husvagnsparkering, vattenland, sagopark mm.
Filmen tar upp vad den befintliga parkens besökare, ansvariga politiker och Naturskyddsföreningen tycker om det. Titta på filmen här
Med anledning av planerna arbetar Gunilla Nuse och C-H Ramsay med en blogg för att sakligt och även lättsamt informera om detta. Titta även på den film de gjort om kommunens planer
Natursnokarna
Natursnokarna hos Minna 2012-04-29
En härlig vårdag 29 april 2012 träffades vi hos Minna och tittade på grodor, koi-karpar, grodrom, paddrom och skräddare som hoppade på vattnet. Några av barnen hittade spindlar och andra småkryp. Vi visade bilder och berättade om de olika djuren. Barnen fick titta i lupp på smådjur i förstoring.
Barnen hade också en frågesport om naturen med temat Vattenlevande djur. Många av frågorna hade vi nämnt svaren på tidigare. Några frågor var riktigt svåra. Men barnen var jätteduktiga!
Efter grillning, mat- och drickapaus ledde de äldre barnen en hinderbana. Lite spontan fotboll och en sant-eller-falskt-lek om djur avslutade träffen.
11 barn mellan 2 och 13 år deltog, de flesta var runt 5 år. Alla fick prova på och undersöka på sin nivå. Det funkade väldigt bra!
Helene och Minna arrangerade.
Se fotogalleri Natursnokarna hos Minna 2012-04-29
På jakt efter gräshoppor och fjärilar, en sensommarexkursion
Cikadavårtbitare   Foto: Hasse Andersson
Söndagen den 21 augusti 2011 spanade några intresserade in gräshopps- och fjärilsfaunan i Bornsjöområdet.
Läs mer >>
Svamputflykt Källdalen/Ekdalen 2010-09-18
Vitbrun vaxing
Vitbrun vaxing
Vi lyckades hitta 108 arter varav 8 rödlistade och 15 signalarter! Fantastiskt! På köpet hittade vi också en annorlunda mossa, det visade sig vara en kranshaksmossa.
Läs mer >>  
Förteckning signalarter & rödlistade svampar
På jakt efter hoppor 12 september 2010

Cikadavårtbitare hona   Foto: Hasse Andersson
Utflykt tillsammans med entomologen och rönningebon Urban Wahlstedt.
Läs mer >>

Invigning av Vinterskogen 27 september 2009

Foto: Gareth Morgan
Niklas Gladh från Miljöpartiet i Botkyrka kommun tillsammans med Jan Govella ordförande i vår krets klipper bandet vid invigningen av naturreservatet Vinterskogen.
Läs mer >>
Naturnatten 5 juni 2009

Spelmän från Slagsta Gille   Foto: Rolf Ekberg
Dansare i traditionella Bolivianska dräkter
Traditionell dans från Bolivia   Foto: Rolf Ekberg
Klicka här för att se en film från naturnatten!
Svamputflykten hösten 2008 med Bo Nylén
Svampexkursion Ekerö
Svampexkursion Ekerö   Foto: Hasse Andersson
Söndagen den 19 oktober var det äntligen dags för årets svampvandring under ledning av Bo Nylén, en av landets allra duktigaste mykologer. Vi samlades vid Slagstafärjan, för att beta av skogen intill sundet på Ekerösidan.
Läs mer >>

Resa till Huvudskär hösten 2007
Kungsfågel
Kungsfågel   Foto: Hasse Andersson
Vi var åtta fågelintresserade personer från Naturskyddsföreningen som samlades vid Dalarö brygga. Båten Jungfrun tog oss genom en solig, men kall skärgård förbi Ornö, Fjärdlång och fram till Huvudskärsarkipelagen. Morgonen var frostig, men solen värmde en del. Vägen ut bjöd på fina obsar av sparvhökar på väg söderut.
Läs mer >>

 Notiser

Vätteros – en rotparasit, som blommar under maj Vatteros
Vätteros   Foto: Hasse Andersson
Vätterosen är en växt som saknar klorofyll. Den parasiterar på andra växters rötter (ofta hassel eller asp). Fröna utvecklas snabbt och skotten vissnar under sommaren. Den lever mestadels under jorden och utvecklar inte alltid ovanjordiska skott. Vätterosen kan faktiskt blomma nere i marken.
Man kan få se den blomma under våren och finns upp till Dalarna och Gästrikland. Dessa exemplar hittade jag 5 maj längs vägen till skjutbanan vid Dalkarlsäng.
Vintersäsongens (2022/23) fågelmatning vid Tullingemaden är avslutad. Krickapar Krickapar   Foto: Hasse Andersson
Matningen lockade givetvis en del fåglar, men ovanligt få jämfört med tidigare år. Vad det beror på är omöjligt att veta.
Bland gästerna kan nämnas stjärtmesar, grönsiskor, större hackspett, koltrastar, björktrastar, nötväckor, blåmesar, talgoxar, krickor och givetvis gräsänderna. Att krickorna (Europas minsta änder) höll till här även denna vinter är extra roligt för oss.
Många fågelintresserade har tagit sig hit för att se krickor vintertid, då de flesta normalt flyttar söderut när kylan kommer på hösten.
/Hasse Andersson
Program för våren och sommaren 2023 är nu klart. Pestskråp Omslagsbild: Pestskråp.   Foto: Hasse Andersson
9 februari 2023 Programbladet är inskickat för tryckning och det kan dröja några veckor innan det kommer ut i pappersform till våra medlemmar.
Om du klickar här kan du se programmet
Den färggranna och hos oss ovanliga anden är kvar i Albysjön Mandarinand Mandarinand 26 januari 2023   Foto: Roffe Ekberg

En mycket färggrann och hos oss ovanlig and i Albysjön Mandarinand Mandarinand   Foto: Hasse Andersson
20 januari 2023 En hane mandarinand håller till vid Botkyrka båtklubb i Albysjön. Det är bara att åka Albyvägen ner till sjön och leta bland gräsänderna.
Enstaka par häckar nu fritt i landet, men än så länge är denna vackra and ovanlig i våra trakter. Fotot är taget 18 jan.
Rapporterar Hasse Andersson
Vårt överklagande av Detaljplan för Prästviken, del av Eriksberg 2:27 m.fl. i Prästviken-Eriksberg, Botkyrka kommun, DP 52-77
12 januari 2023 Vårt överklagande av Detaljplan för Prästviken resulterade i att Botkyrka kommuns beslut att anta detaljplanen upphävdes.
Läs domen här >>
Sverige inleder ordförandeskap i EU – med att bryta mot miljölagar
3 januari 2023 Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Det tog knappt ett dygn innan Sverige, iklädd denna ledartröja, nu tackar för förtroendet genom att bryta mot EU:s miljölagar. Idag inleds nämligen en rekordstor ­licensjakt på varg som hotar populationens framtid. Naturskyddsföreningen är kritisk till beslutet och anser att varg­stammen är farligt nära vad den tål
Läs mer här >>
Fågelmatningen vid Tullingemaden är igång för säsongen. Entita Entita   Foto: Hasse Andersson
8 november 2022 Mesar och nötväckor hittade hit direkt. En entita - se fotot - plockade frön idag.
Rapporterar Hasse Andersson
Aktiviteter i höst 2022 och vintern 2023 Eldsnabbvinge
Eldsnabbvinge   Foto: Hasse Andersson
22 juli 2022 nu är programmet för hösten 2022 och vintern 2023 färdigt och du kan se det här .
Välkomna till våra kommande utflykter och inomhusaktiviteter!
Rörhöna vid Tullingemaden Rörhöna
Rörhöna Foto: Hasse Andersson
28 mars 2022 Så är årets första rörhöna på plats vid Tullingemaden. Bästa stället att få se den är mellan långa gångbron och vassen.
Rapporterar Hasse Andersson
Fågelmatningen vid Tullingemaden Grönsiskor Grönsiskor Foto: Hasse Andersson
25 februari 2022 Nu är det klart!
Fågelmatningen vid Tullingemaden kommer att fortsätta även kommande vintrar. Äntligen kom detta positiva besked från kommunen. Vi i föreningen sköter påfyllningen ideellt, medan kommunen står för kostnaden.
Att matningen är populär, även hos förbipasserande, märker vi som regelbundet är vid maden. Många glada kommentarer och frågor kring fåglarna. Just nu är det bland annat ett antal grönsiskor (se foto) som dagligen är framme och äter solrosfrön. Senaste veckan har matningen besökts av bofink, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, större hackspett, koltrast, björktrast och som vanligt även gräsänder och krickor.
Se mer om fågelmatningen här
Rapporterar Hasse Andersson
Fågelmatningen vid Tullingemaden Stjärtmes Stjärtmes Foto: Bo Ljungberg
Tordag 27 januari 2022 Fågelmatningen vid Tullingemaden besöks då och då av stjärtmesar som gillar talgbollarna som sitter där.
Rapporterar Bo Ljungberg
Information till boende i Tumba och Vårsta från Botkyrka kommun om bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra.
Tisdag 6 december. Bifogat kan ni läsa information från Botkyrka kommun till boende i Tumba och Vårsta om bortforslingen av avfallshögarna i Kassmyra.
SVT:s lokala nyheter informerade i måndags 6 december dessutom om att PFAS det mycket beständiga och svårnedbrytbara miljögiftet påträffats med förhöjda halter högre än vid tidigare mätningar.
Nu har vi startat fågelmatingen vid Tullingemaden Talgoxe Talgoxe Foto: Bo Ljungberg
I torsdags, den 4 november, startade vi fågelmatningen vid Tulligemaden igen. Talgoxarna hittade platsen direkt samma dag och även gräsänderna letade sig fram för att leta efter frön som trillat ner på marken under fröautomaten.
Krickor Foto: Bo Ljungberg
Fyra krickor sågs också på eftermiddagen i vasskanten längre bort. Kanske kommer dessa små änder, också dyka upp vid fågelautomaten så småningom, så som de gjorde under förra vintern?
Bo Ljungberg
Lundsångare vid Elvesta Lundsångare Lundsångare   Foto: Bo Ljungberg
27 maj 2021 Nu kan ni se och höra Lundsångare mellan Lilla Dalen och Elvesta. Den är mycket ovanlig hos oss. Den har bara observerats vid två tillfällen tidigare i Botkyrka-Salem området sedan 1980-talet.
Rapporterar Bo Ljungberg.
Fågelmatningen avslutad den här säsongen
Rörhöna
Rörhöna Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
Sävsparv
Sävsparv Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
3 mars 2021 Nu har vi avslutat fågelmatningen för den här säsongen. Å andra sidan har flyttfåglar kommit till Tullingemaden, såsom sävsparv och rörhöna.
Rapporterar Bo Ljungberg
Branden vid Kagghamra är nu släckt - men mycket arbete återstår! Sopberget Kagghamra Sopberget Kagghamra 2014     Foto: Jan Govella
Här kan du även läsa att Botkyrka kommuns krisledningsnämnd den 12 februari beslutade att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra.
Fågelmatningen är igång igen!
Stjärtmes   Foto: Bo Ljungberg
Rödhake   Foto: Hasse Andersson
19 feb 2021 Botkyrka kommun och vi i Naturskyddsföreningen är nu igång med matningen vid Tullingemaden. Idag (fre 19 feb) står åter fröautomaten fylld med solrosfröer och viltblandning på sin gamla plats. Även jordnötter ingår i menyn.
Stort TACK till Samhällsbyggnadsförvaltningen som står för inköpen. Vi kommer även i fortsättningen sköta om påfyllnad och även ha koll på vilka arter som gästar matningen. Informationsskyltarna, som monterades ner i höstas, är nu på plats.
Bland de första fåglarna vid matningen kan nämnas entita, rödhake, koltrastar och stjärtmesar.
Rapporterar Hasse Andersson och Bo Ljungberg
Bläsand vid Tullingemaden!
Bläsand vid Tullinge Maden   Foto: Hasse Andersson
11 januari 2021 Nu finns denna ovanliga vintergäst vid maden nedanför Sunnanvägen, tillsammans med gräsänderna. Bläsanden flyttar på normalt hösten till sydligare delar av Europa, men ibland händer det att enstaka individer stannar kvar i landet. Att kunna se den i januari i Tullinge är riktigt ovanligt
Rapporterar Hasse Andersson
Liten gås på Hamra gärde
Prutgås   Foto: Hasse Andersson
Sedan den 16 november har vi kunnat se en prutgås rasta tillsammans med kanadagäss på Hamra gärde. Prutgåsen är en av våra minsta gäss och flyttar normalt utefter våra kuster. Att vi kan se den i Botkyrka kommun hör alltså inte till vanligheterna. I skrivande stund går den fortfarande bland kanadagässen nära Åvägen väster om Tullingesjön. Häckningen sker på arktiska öar och kuster.
Rapporterar Hasse Andersson
Krickor vid Tullingemaden
Krickor vid Tullingemaden Foto: Bo Ljunberg
9 okt 2020 De bägge krickhonorna, som just nu håller till i dammarna vid Tullingemaden, blir ofta bortkörda av de betydligt större gräsänderna när folk är där och matar änderna. När de sitter uppe på broräcket får de vara ifred.
Rapporterar Bo Ljungberg
Knipa med ungar
Knipa med ungar Knipa med ungar   Foto: Rolf Ekberg
5 maj 2020 För andra året i rad har jag observerat lyckad häckning av knipa i bäcken/dammen vid församlingshemmet i Tullinge gård. Ibland dyker ungarna efter föda på egen hand. Här vilar de sig vid sin mamma och verkar må bra.
Rapporterar Roffe
Kyrksjöns våtmarker, söndag 8 mars
Kyrksjön i Grödinge Restaureringen av Kyrksjöns våtmarker har mötts av stort intresse. Hur har djurliv, växtlighet och vattenmiljöer utvecklats? En av initiativtagarna, ekologen Jan Wijkmark på Karshamra gård berättar om resultat och erfarenheter.
Entré 100 kr inkl kaffe
Tid: kl 14
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4, Vårsta.
Knölsvanar blir matade nära fågelmatningen i Tullingemaden
Knölsvanar Tullingemaden  Foto: Bo Ljungberg
12 jan 2020 Det milda vintervädret har inneburit att knölsvanar kunnat simma in i de isfria dagvattendammarna. Här matas de av besökare i dagvattenparken.
Tallbit - invasion från norr
Tallbit hane   Foto: Hasse Andersson
26 dec 2019 Under senhösten och vintern har ovanligt många tallbitar (Pinicola enucleator) kommit ner till Götaland och Svealand, från häckningsområdena i norra Sverige och norra Finland. En liknande invasion av finkfågeln tallbit har inte setts sedan år 2000. Läs mer >>
Hasse Andersson
Ny fågelart i Botkyrka upptäckt

Fotot är taget genom tubkikare av Teet Sirotkin
24 okt 2019 En rödhalsad gås (Branta ruficollis) rastade på fälten nedanför Olberga skola i Sibble under hela dagen. Den höll till bland stora mängder vitkindade gäss och grågäss. Sommartid häckar den långt uppe på den arktiska tundran.
Vinterhalvåret tillbringar den vid Svarta havet, mest i Rumänien och Bulgarien. Enstaka rödhalsade gäss ses under flytten i landet varje år, ofta tillsammans med vitkindade gäss. Hos oss i Botkyrka är det dock den allra första gången vi har den här.
Kricka vid vår fågelmatning i Tullingemaden
Kricka Foto: Bo Ljunberg 2019-10-18 Nu har krickorna, som hållit till vid Tullingemaden under flera veckor, även kommit fram till matningsplatsen. Här hittar de frön på marken kring fågelbordet. Krickorna håller till bland gräsänderna och man ser hur liten den är jämfört med gräsanden. Vidare har den en grön vingspegel till skillnad från gräsandes blå.
Rapporterar Bo Ljungberg
Krickor vid Tullingemaden
Krickor Foto: Hasse Andersson
2019-09-27 Det håller till fyra krickor vid Tullingemadens långa bro, tillsammans med gräsänder. Vid första anblicken kanske man tror att det är gräsänder, men tittar man lite noggrannare ser man att de är mycket mindre. Dessutom kan man ha tur att se den glänsande gröna vingfläcken (se bild), som är typisk för krickan. Så här års är det nästan omöjligt att skilja könen åt, då änder ruggar sin fjäderdräkt inför nästa säsong.
Hasse Andersson
Invation av tistelfjärilar
Tistelfjäril Foto: Hasse Andersson 10 juni, 2019 Som nog många har märkt är det nu en invasion av tistelfjärilar i landet. Tistelfjärilen är en migrant som vissa år lämnar medelhavsområdet för att söka sig norrut genom Europa. De klarar inte vårt vinterklimat, utan alla tistelfjärilar vi ser har kommit söderifrån under våren och försommaren. En sådan mängd av dessa snabbflygande dagfjärilar ser vi inte så ofta. Senast det hände var för mer än 10 år sedan. Så ser ni relativt stora, ganska ljusa snabbflygande fjärilar är det tistelfjärilar. Hasse Andersson
Se ett fotogalleri >>
Skårbydammen - åter en magnet för många fåglar
Årtor Foto: Hasse Andersson
2 maj, 2019 Skårbydammen, som ligger intill Gamla Södertäljevägen mellan Fågelsta och Bergaholm, har nu åter blivit en intressant plats för änder och oss fågelskådare. De senaste dagarna har vi sett svarthakedoppingar, smådoppingar, krickor, rörhöna och skogssnäppor. Idag upptäcktes också ett par årtor i vattnet. Förhoppningen är ju att de ska stanna och komma igång med häckning.
Läs mer >>
Yrkande på prövningstillstånd om Tumba skog
2019-04-03 Överklagan ang detaljplanen för Tumba skog med yrkande på prövningstillstånd är lämnad till Mark & Miljödomstolen för vidarebefodran till Mark- och Miljööverdomstolen.
Läs yrkandet här>>
Fågelmatningen vid Tullingemaden
23 jan 2019 Nu när kylan har kommit ökar antalet fåglar vid matningen. VI har de senaste dagarna haft grönsiskor (c:a 50), gråsiskor (enstaka), bofinkar (8), rödhakar (2) och även en gulsparvshane. Dessutom ses koltrastar, björktrastar, större hackspett, entita, trädkrypare, blåmesar, talgoxar och nötväcka. Ett par nötskrikor har också vågat sig fram, liksom enstaka stjärtmesar. I omgivningarna ses gärdsmyg, steglits och en vattenrall, som upptäcktes i helgen nära kanotföreningen.
Rapporterar Hasse
Se mer information om fågelmatningen här.
Fågelmatningen vid Tullingemaden
Gråhäger Foto: Hasse Andersson Stjärtmesar Foto: Hasse Andersson
31 dec. 2018 Under senaste veckan (mellandagarna) har vi haft hela 6 bofinkar som besöker matningen. De är lite skygga, och håller mest till i buskagen vid fröautomaten. Dessutom kommer rödhaken fram, liksom talgoxar, blåmesar, nötväckor och en trädkrypare. Vi har gott om koltrastar och enstaka björktrastar. Även ett gäng stjärtmesar kan man ha tur att se vid matningen. På nyårsafton landade en gråhäger ute på maden, vilket inte hör till vanligheterna vintertid. Hägrarna behöver lite öppet vatten för att kunna hitta lämplig föda. Rapporterar Hasse
Fågelmatningen vid Tullingemaden
2018-09-26 Vår fågelmatning vid Tullingemaden är nu igång för denna säsong. Fröautomaten är fylld med solrosfrön och redan har vi besök av entita, talgoxe, blåmes, nötväcka och bofink. Längre fram utökar vi matningen med bland annat jordnötter och hampfrön, meddelar Hasse Andersson.
Se mer info om fågelmatningen här.
Enkät om miljö- och klimatfrågor besvarad på Salemsdagen 25 aug 2018
En enkät med miljö- och klimatfrågor inför valet 2018 framtagen av Naturskyddsföreningens Botkyrka-Salemkrets lämnades till samtliga företrädare för partier, som var närvarande och befann sig med bord på Salemsdagen 25/8 2018.
Klicka här för att se svaren.
Sommar - fjärilstider
Vitfläckig guldvinge Foto: Hasse Andersson
Längs Sörmlandsleden nära Pålamalmsvägen är det nu fjärilsrikt. I helgen (23-24 juni 2018) hittade vi 24 arter dagfjärilar längs grusvägen, c:a 1,5 km in. Bland annat flög det vitfläckig guldvinge, svavelgul höfjäril och silverstreckad pärlemorfjäril.
Hasse Andersson
Se fotogalleri här
Svart rödstjärt häckar i Botkyrka kommun
Foto: Hasse Andersson      Bilden togs 2013 vid Hågelby.
Vid deLaval i Tumba häckar nu ett par svarta rödstjärtar. Enligt artportalen har de funnits här sedan 1 juni. 11 juni visade sig två utflugna ungar i området. Arten sågs senast i kommunen för fem år sedan, då vid Hågelby gård. Enstaka fynd av svart rödstjärt har gjorts i Botkyrka 2003, 2006 och 2008, så det är ingen vanlig syn i våra marker.
Fågelmatningen vid Tullingemaden och längs gångstigen

Vattenrall Foto: Hasse Andersson

25 feb 2018 Hittills har denna vinter varit ovanlig lugn vid matningen. Efter nyår domineras matningen av koltrastar och björktrastar. Bland övriga gäster kan nämnas stjärtmesar, trädkrypare, nötväckor, talgoxar, blåmesar, större hackspett, rödhake och bofink. Rödhaken och bofinken är framme endast korta stunder, övrig tid håller de till i buskagen bakom.
Uppe i alarna har flockar med grönsiskor och steglitser födosökt. Flera gärdsmygar finns i området, framför allt vid den nya bron, nära sjön. Dessutom har vattenrallen varit synlig vid flera tillfällen den senaste veckan. Rallen behöver lite öppet vatten och det finns, trots kylan, vakar på ett par olika ställen.
Hasse Andersson
Stoppa bygget av bostäder i Tumba skog
15 januari 2018 Tumba skog är en tätortnära skog och erbjuder viktig rekreation för människor i närområdet. Men nu hotas området av nya bostäder. Kommunen måste stoppa bygget och ta hänsyn till de miljökonsekvenser byggandet skulle få, skriver Gunilla Nuse i en debattartikel.
Läs mer här >>
Södertörnskommuner går ihop - halverar sina koldioxidutsläpp Åtta Södertörnskommuner samarbetar i en ny satsning kring samordnad varudistribution. Hittills har de minskat koldioxidutsläppen med 70 procent i kommunerna.
Läs mer här >>