Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.
Senast uppdaterad: 12 juli 2024
Större bild visas om du klickar på den.
Hjälp oss att bli bättre! Föreslå gärna verksamheter och aktiviteter till styrelsen samt innehåll och förbättringar av web-platsen till Rolf Ekberg helst via e-post!

 Kommande aktiviteter

Lördagarna 3 och 10 augusti
Slåtter vid Hörningsnäs Löväng
Arbete med lie och råfsa
Arbete med lie och räfsa   Foto: Bo Ljunberg Toppvaxskivling Toppvaxskivling   Foto: Bo Ljunberg
Lövängen vid Hörningsnäs slåttras så sent på sommaren att örterna ska ha hunnit fröa av sig.
Tag med dryck! Föreningen bjuder på en matig macka.
Vi håller med med redskap.
Ängen är en del av ett kommunalt naturreservat. Se mer om Hörningsnäs löväng och Hörningsnäs naturreservat här.
Tid: kl. 9.00. Anslut gärna senare om det passar bättre. Vi slår och räfsar ca fyra timmar.
Hitta hit: Tag buss 727 från Tumba mot Skanssundet till hållplatsen Hörningsnäs. Gå 900 m mot Grönslätt.
Med bil kör man från Tumba via Vårsta och Grödinge kyrka mot Skanssundet. Sväng in till höger vid skylt med pil mot Grönslätt.
En karta till området finner du här
Kontakt: Kurt Hermelin, tel. 073 038 80 48, eller e-post kurthermelin@gmail.com
Lördag 17 augusti
Fjärilsstigen vid Pålamalm
Storfläckig paälemofjäril Storfläckig pärlemofjäril   Foto: Hasse Andersson
Så är det dags igen för en promenad i långsamt tempo längs Fjärilsstigen vid Pålamalm. Det kan bli en vandring på ca 4-5 km.
Om vi har tur med en varm och solig dag finns det möjlighet att se drygt 10 arter dagfjärilar. Vi hoppas bland annat på silverstreckad pärlemorfjäril, svingelgräsfjäril, mindre guldvinge och även sorgmantel. Birgit S och Hasse A leder oss till de bästa ställena. Svingelgräsfjäril Svingelgräsfjäril   Foto: Hasse Andersson
Föranmälan: Hasse Andersson, e-post hasse.tullinge@gmail.com eller tel. 070 657 35 39, senast 13 augusti
Tid och samling: Meddelas i samband med anmälan.
Exkursionen kan flyttas om det finns stor risk för regn.
Övrigt: Medtag fika!
Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Vi kommer att ha exkursioner till olika reservat i Botkyrka och Salem de närmaste åren.
Information om alla reservaten, vad som finns att se, vad du kan göra och hur du hittar dit, finns på Länsstyrelsens webbsida. Sök på Länsstyrelsen Stockholm och reservatsnamnet.
Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Naturreservat:
1. Ensta ö 2. Vinterskogen 3. Lida 4. Åvinge 5. Stora Träsket 6. Svartkällsskogen 7. Östra Bröta 8. Hörningsnäs 9. Bornsjön 10. Ekholmen 11. Norrga 12. Pålamalm 13. Stora Uringe 14. Brinkbäcken 15. Garnudden 16. Korpberget 18. Mälarskogen (nytt reservat 2022)
Kulturreservat:
17. Nedre Söderby (Statliga reservat är inrättade av Länsstyrelsen och har röda siffror. Övriga är inrättade av kommunerna.)
Karta:
Botkyrka kommuns publika karta

 Några tidigare aktiviteter från och med 2021

Fågeldygnet 24-25 maj 2024 vid Dalkarlsäng, NV Bornsjön Lärkfalk
Lärkfalk Dalkarlsäng 2024-05-24   Foto: Hasse Andersson
Totalt observerades 57 arter, vilket är ett normalt antal sett över alla 16 år.
Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under dygnet, som smådopping, vattenrall, krickor, brun kärrhök och sjungande sävsparv. En lärkfalk hade uppvisning med sin trollsländejakt under eftermiddagen. Även ett par bivråkar visade sig över våtmarken. Under sena kvällen drog en morkulla förbi. Storlommens karaktäristiska läte hördes nerifrån Bornsjön.
Några andra djur sågs också under inventeringen, en simmande bäver, rådjur, skogsmus och obestämd fladdermus.
Ett oväntat möte fick Erik vara med om på vägen upp till tornet. Klockan var strax före 04, då irriterade trastar gjorde Erik uppmärksam på en lappuggla, som flög över skogsvägen. Den satte sig i ett träd och kollade in Erik. Björktrastar och nötskrikor hördes skräna intensivt även från tornet.
Årets inventerare var:
Erik Peurell, Per Erik och Sussie Pershagen, Ronny och Britt-Marie Olsson, Martin Resare (2 pass), Anneli och Erik Ahlroth (2 pass), Bo Lassen, Per Wallsten samt undertecknad.
Ett riktigt stort TACK till alla inventerarna som gjorde det möjligt att genomföra 24-timmars även i år!
Läs hela rapporten mer här
Hasse Andersson
Hågelbyparken växtloppis med operation rädda bina 18 maj Vaxtloppis med operation rädda bina Hågelbyparken 2024-05-18
Växtloppis med operation rädda bina Hågelbyparken   Foto: Anneli Ahlroth
Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem representerades av Kurt Hermelin och Anneli Ahlroth, vid växtloppiset på folkparksfesten i Hågelbyparken i Tumba den 18 maj. Vi deltog som en del av operation rädda bina, en kampanj med material från riksföreningen.
Det var en strålande sommardag och parken var full av aktiviteter. Det var 5 växtloppisbord, utöver vårt bord, på boulebanan i närheten av kafeet.
Vi la en grön duk på vårt bord, band fast vår liggande vita tygflagga längs med långsidan och planscher bredvid. Vi fyllde bordet med broschyrer, kryssfrågor och naturskyddsföreningens ängsfröpåsar. Därutöver hade vi bihotell, som borrades där på plats, naturböcker, egenodlade tagetesplantor, men även brännässla och vitplister för att visa växter som gillas av bin.
Under skön körmusik från scenen tillbringade vi 3-4 timmar i den gassande solen och stark brisande vind. Vi fick periodvis enstaka besökare, och tycker att vi lyckades bra med att ge tips om vårt program. Ett 20-tal program och ca 30 st ängsfröpåsar delades ut till intresserade.
Fler bilder kan du se här
Rapporterar Anneli Ahlroth
Rapport vandring till Ekholmen den 24 mars 2024 för att lyssna på hackspettar.
Vi var 8 st som fick njuta av en sval men rofylld vandring till Ekholmen för att lyssna efter hackspettar. Solen sken också svagt denna tidiga söndagsmorgon. Vandringen var lyckad och redan efter en stund kunde vi höra större hackspett trumma och gröngölingen ropa. 
Väl på spångarna hördes svartmes, bofink, gärdsmyg och nötväcka. Stjärtmesar kom nära oss på spångarna, vilket var en trevlig överraskning! Den mindre hackspetten trummade svagt på långt håll och vi gick snabbt vidare åt det hållet. 
Framme på Ekholmen hade vi en trevlig fikastund bland uråldriga ekar och fin utsikt över sjön Aspen med svanar, vigg, knipor, kanadagäss och grågäss simmande på den spegelblanka sjön.
Vandringen fortsatte runt Ekholmen och blåsippor med stora knoppar visade sig bland löven. Stenknäcken varnade när vi passerade stora aspar och rödhaken kvittrade.
Vi återvände förbi skvattram som växer vid spången, och där i korsningen av spångarna, hördes igen trummande. En knattrande likformig trumning som pågick i ca 2 sekunder. Mindre hackspett
Mindre hackspett   Foto: Hasse Andersson
Mindre hackspett! Där satt honan högst upp i en ek och trummade på en torr gren. En större hackspett flög också alldeles bredvid och strax också en till.
/Anneli Ahlroth
Naturpromenad vid Tullingemaden 24 aug 2023
Ikväll var det dags igen för en promenad vid maden. Vi blev sju personer som började med att prata om den oklippta delen i vägkorsningen som blommade riktigt fint. Vi kunde njuta av renfana, röllika, kråkvicker, käringtand och stormåra. Det är så här vi vill att vägkanter ska se ut.
I kanten av stigen spanade vi blommande blåeld, strimsporre, vild morot och äkta johannesört. Blåeld Blaeld fri av upphovsratten enligt Creative Commons CCO
Kvällens höjdpunkt blev när vi upptäcker en bäver simmandes med en trädgren innanför gångbron. Baver Baver   Foto: Bo Ljungberg
Läs mer här
Rapporterar Hasse Andersson
Promenad på Fjärilstigen Pålamalm 13 aug 2023 Långvingad lövvårtbitare
Långvingad lövvårtbitare Foto:Hasse Andersson
Dagens fjärilspromenad blev lyckad trots det kulna vädret under förmiddagen. De oväntade obsarna av vårtbitare gladde oss, men även de 17 arter dagfjärilar vi fick ihop, tack vare att solen kom fram vid fikat. Bland annat Sveriges nordligaste fynd av Långvingad lövvårtbitare. Mindre guldvinge Mindre guldvinge   Foto: Hasse Andertsson
En utförligare redogörelse kan du se om du klickar här.
Hasse Andersson
Årets sista slåtterdag den 12 augusti Slatter med lie
Slatter med lie Foto:Bo Ljungberg
Nu har vi fullgjort vårt årliga uppdrag med fagning och slåtter på Hörningsnäsängen.
Söndagen den 12 augusti var nämligen den sista slåtterdagen för oss, då 11 personer deltog. I samband med arbetet fick vi se en del blommande växter och svampar som är typiska för naturbetesmarker och slåtterängar. Dessutom såg vi olika fjärilsarter och några trollsländor.
Bland fjärilarna kan nämnas svingelgräsfjärilar samt ett stort antal amiraler som höll till i kanten av ängen, där vi sparat ett litet parti med blommande örter utmed gärdsgården i söder. En blå jungfruslända dök plötsligt upp nära bänken, då vi hade lunchrast.
En karusell med bilder kan du se om du klickar här.
Rapport och foton Bo Ljungberg
Fågeldygnet 27 maj 2023 vid Dalkarlsäng Knipaungar
Knipaungar   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga fågelinventering i slutet av maj genomfördes för 15:e året. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla arter som ses och hörs från fågeltornet (troligtvis ett av landets minsta fågeltorn).
Vädret var mestadels soligt, men en kraftig byig vind framåt dagen försvårade möjligheterna att höra fågelsången bra. Det gällde att lyssna mellan vindbyarna.
I år var det svårt att fylla samtliga 2-timmarspass, så framför allt nattpassen stod tomma, vilket troligtvis påverkade artantalet.
Totalt observerades 56 arter, vilket är ett normalt antal sedd över alla 15 år. Som mest har vi haft 65 arter under ett dygn. Sammantaget under alla femton års inventeringar har 105 arter observerats.
Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under dygnet, som smådopping, vattenrall, knipa med sex små ungar, krickor och sjungande sävsparv. Fiskgjusen kollade vid några tillfällen om det fanns någon fisk att sätta klorna i.
Årets inventerare var: Erik Peurell, Martin Resare, Ronny och Britt-Marie Olsson, Per Wallsten, Bo Lassen, Anneli Ahlroth samt undertecknad.
Ett riktigt stort TACK till alla inventerarna! Läs mer här
Hasse Andersson
hasse.tullinge@gmail.com
070 657 35 39
Fågelpromenader vid Tullingemaden våren 2023 Tornseglare
Tornseglare   Foto: Hasse Andersson
Vi har nu genomfört sex fågelpromenader från slutet av april till 25 maj. Antalet deltagare har skiftat från 7 till 17 personer, där vi ser att kvällarna har lockat flest.
Fågelartlistan för de sex vandringarna har varit 22, 22, 23, 24, 30, 25. Detta får anses vara bra för dessa korta turer. Totalt har vi sett eller hört 41 arter, där några sticker ut lite extra. Vattenrall hördes vid ett tillfälle och mindre strandpipare visade sig under en promenad. Däremot fick vi se rörhönarna vid samtliga tillfällen, vilket gladde oss.
Flera av våra långflyttande fåglar har kommit tillbaka, vilket vi kunde notera, t ex lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, ladusvala och nu senast även tornseglarna.
Hasse Andersson
Lördag den 28 januari 2023.
Fåglarna vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Krickhannen Krickhannen   Foto: Bo Ljungberg
Årets första aktivitet i kretsens program var den traditionella vandringen genom Dagvattenparken, Tullingemaden, bort till Tullingegårdsbäcken. Det var en kylig gråmulen förmiddag. men bjöd ändå på en del fågelobservationer. Vid fågelmatningen såg vi talgoxe, blåmes, nötväcka och större hackspett samt koltrastar och en björktrast.
Vi såg även ett par granna krickahannar bland gräsänderna vid matningen.
Över Örnberget vid Tullinge Strand kretsade en korp och i skogsdungen vid Tulligegårdsbäcken sjöng gärdsmygen några korta strofer. Vi hade även tur och fick se strömstaren vid bäcken vilket kändes extra roligt.
En fin vandring som borde ha lockat fler deltagare.
Ett galleri med bilder visas om du klickar här
Bo Ljungberg
Fågeldygnet 28 maj 2022 vid Dalkarlsäng Knipa hane Kniphane vid Dalkarlsäng   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga fågelinventering kunde genomföras, trots det ostadiga vädret. Det är 14:e året som vi genomför dygnsräkningen. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla arter som ses och hörs från fågeltornet (troligtvis ett av landets minsta fågeltorn).
Vädret bjöd på regn under hela dygnet, i olika mängder. ”Varierande från duggregn till ihållande regn med blåst” som en av deltagarna beskrev vädret under sitt pass. Vinden avtog dock under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen låg på 8-11°C under hela dygnet.
Totalt observerades 52 arter, vilket är något färre än tidigare år. Vädret lär ha påverkat fågelaktiviteten, men årets resultat får anses helt OK, trots allt. Som mest har vi haft 65 arter under ett dygn. Sammantaget under alla fjorton års inventeringar har 101 arter observerats.
/Rapporterar Hasse Andersson
Läs mera här >>
Fågelkväll vid Lundby-Rothugget 3 maj 2022 Gulsparv Gulsparv   Foto: Hasse Andersson
Vi var tolv intresserade som träffades vid Lundby parstuga för ett par timmars skådning. Redan vid parkeringen såg vi sångsvanar, en ormvråk och sjungande sånglärka. Önskemålet att få se en gulsparv infriades nästan direkt, då en grann hane satt nära oss. Läs mer här
Rapport av Hasse Andersson
Skogsbad längs Stendalspromenaden 12 september 2021 Petra skogsbadsguide Skogsbad med Petra   Foto: Jan-Peter Falk
Söndagen den 12 september 2021 arrangerade föreningen en repris på vårens skogsbad. Det är bildligt talat ett bad, men bokstavligt talat ett stunds eftertanke i skogen där vi guidas till naturkontakt, att "bada" våra sinnen i skogsatmosfären.
En kombination av bra väder och vår inspirerande guide, Petra Ellora Cau Wetterholm, gjorde det till en minnesvärd dag då vi promenerade längs Stendalspromenaden.
Bilden är från den avslutande samlingen.
Fler bilder kan du se här.
Rapporterar Jan-Peter Falk
Besök i Ganuddens naturreservat den 4 september 2021 Garnuddens naturreservat Deltagare Garnuddens naturreservat   Foto: Bo Ljunberg
Vi har ju gjort som tradition i våra program att besöka olika naturreservat i Salems respektive Botkyrka kommun. Denna gång blev det besök i Garnuddens naturreservat i Salems kommun. Startplatsen var Möllebadet som ligger mitt i naturreservatet vid Uttrans strand. Eftersom reservatet är relativt stort så hann vi bara med att besöka de östra delarna av reservatet.
Naturreservatet bildades av kommunen redan 2009. Men en omfattande revidering av reservatsbestämmelser och skötselplan gjordes cirka åtta år senare så att ett nytt beslut med nya föreskrifter och en ny skötselplan kunde antas av kommunfullmäktige den 12 december 2017. De nya bestämmelserna för Garnuddens naturreservat gäller från och med den 31 juli 2018.
Vädret var fint och vi kunde njuta av fin natur när vi vandrade på stigen genom skogen fram till dagvattendammarna i öster. Här fick vi möjlighet att bland annat studera svarta ängstrollsländor som Bosse fångade in med hjälp av en fjärilshåv. Svart_trollslanda Svart trollslanda   Foto: Bo Ljungberg
Vid dagvattendammarna såg vi också ett par knipor som låg i vattnet.
När vi sedan korsade skogen igen så hittade vi en hel del svampar och någon fick också med sig lite matsvamp hem.
Bo Ljungberg
Lördagen 19 juni 2021
Fjärilsstigen – en vandring

Fjärilsskådande Foto: Jan Peter Falk
I gassande solsken samlades sjutton fjärilsintresserade personer vid Fjärilsstigen, Pålamalmsvägen. Redan vid starten kunde vi lyssna in en glatt sjungande svarthätta.
Vi delade upp oss i två grupper där Bosse L knallade iväg med en grupp, medan andra gruppen tog det lite lugnare under ledning av Hasse A och Birgit S.
Vi konstaterade att pärlgräsfjäril, vitgräsfjäril och ängssmygare var mycket vanliga idag. Således många möjligheter att lära sig dessa arter.
Ena gruppen hittade turens enda svingelgräsfjäril alldeles i början av vandringen, medan den andra gruppen lyckades få se dagens enda midsommarblåvinge.
Utförligare anteckningar med artlista finns här.
Fler bilder kan ni se här.
Rapporterar Hasse Andersson, Birgit Svensson och Bo Ljungberg.
Söndagen den 22 maj 2021
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng
Svarthakedopping
Svarthakedoppingen trivs vid Dalkarlsäng Foto: Hasse Andersson

Vår årliga 24-timmars fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng genomfördes planenligt 22 maj. Det blev vårt trettonde år.
Vädret var minst sagt blandat under dygnet. Från halvklart, vindstilla och c:a 8 grader på morgonen och förmiddagen, till kraftigt regn med åska under eftermiddagen. Kvällen avslutades vindstilla och med månsken.
Totalt observerades 63 arter, ett normalt resultat för dygnet. Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under stora delar av dygnet, nämligen smådopping, svarthakedopping, sångsvan på bo, och vattenrall. Två lärkfalkar var framme och födosökte över vattnet.
Hela sammanställningen hittar du här.
Söndagen den 2 maj 2021
Skogsbad längs Stendalspromenaden

Petra skogsbadsguide
Petra, vår skogsbadsguid   Foto Per Wallsten

Våren visade sig från sin bästa sida, med fågelsång och nyutspruckna häggar i milt ljus. En idealisk dag för skogsbad, för att sakta ner och öppna oss för naturen. Vi var sju förväntansfulla deltagare och skogsbadsguiden Petra Ellora Cau Wetterholm, som samlats vid Stendalsvägens slut i Tullinge. Petra som är erfaren guide och tillika utbildare av skogsbadsguider, visade oss vägen ut eller snarare in i skogen. Det var en speciell upplevelse, behaglig och berikande. När vi slappnat av och kommit närmare både oss själva och skogen, stannade tiden liksom av och våra sinnen skärptes. Petras övningar öppnade upp ytterligare och jag tror alla förundrades över vad mycket ett besök i naturen kan ge med god vägvisning och ett nytt förhållningssätt. Det var lätt att inse att ”skogsterapi” är en bra behandling mot utbrändhet och stress, något som Petra själv använder i sitt arbete som psykolog. Vi avslutade med en skogsteceremoni, smakade på skogen själv och konstaterade att vi fått en eftermiddag att minnas. Flera ville egentligen inte alls gå hem, ett betyg så gott som något!
Vi var en liten grupp p.g.a. pandemin, flera stod på väntelista men kunde inte komma med. För att ge fler möjlighet att delta, genomför Naturskyddsförereningen ett nytt skogsbad med Petra den 12 september. Se i höstprogrammet för anmälan om du är intresserad.
Rapporterar Per Wallsten

Söndagen den 28 februari 2021
Fågelexkursion vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Stjärtmes
Stjärtmes   Foto: Bo ljungberg

Exkursion vid Tullingemaden och Tullinge-gårdsbäcken genomfördes enligt programmet.
Med hänsyn till Pandemireglerna fick vi dock dela upp oss i två grupper. Per Wallsten tog hand om den ena gruppen med sju personer och Bo Ljungberg ledde den andra med lika många deltagare, d.v.s. sju personer, exklusive exkursionsledaren.
Bägge grupperna fick i stort sett se och höra samma arter. Sammanlagt observerade vi 26 olika arter. Strömstaren i Tullingegårdsbäcken var ju en av målarterna för exkursionen och de flesta av deltagarna fick ju också se den.
Den ena gruppen såg steglits och stjärtmes vid fågelmatningen. I vattnet strax intill fågelmatningen kunde vi titta på Sveriges minsta and, en kricka. För övrigt kunde vi under exkursionen njuta av vårsolen och höra sjungande gärdsmygar och några kunde också urskilja domherrens lågmälda sång.
Vill ni se vilka fågelarter vi såg så finner ni en artlista här.

Lokala notiser från och med 2021

Skedänder vid Tullingemaden Skedänder Skedänder   Foto: Hasse Andersson
Idag 2024-04-20 upptäcktes ett par skedänder vid Tullingemaden. Inget vanligt besök hos oss. Vi får se om de tänker stanna här, eller drar vidare. Namnet syftar på deras breda näbbar.
/Hasse Andersson
Fältbiologklubb i Salem
Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem tycker detta är ett bra initiativ. Vi önskar er lycka till och hoppas många ungdomar vill delta i denna aktivitet!
Uppstartsaktivitet i Salem!
2 mars kl.13:00 - 17:00
GRATIS Grillning med Fälbiologerna i Salem Äntligen startar Fältbiologerna upp i Salem! Vi börjar med en rolig aktivitet då vi ses och grillar korv, marshmallows och är i naturen. Du är välkommen oavsett om du varit engagerad i Fältbiologerna tidigare eller inte. Ta gärna med en kompis! Det här är Fältbiologerna Salems första aktivitet och vi kommer också prata om vad en klubb i Fältbiologerna är, vad klubben kan göra och hur vi vill gå vidare för att starta upp klubben på riktigt.
Vi bjuder på vego-korv och marshmallows. Om du har några allergier eller annan specialkost, hör av dig!
Var och när?: Vi ses vid spärrarna vid Rönninge pendeltågsstation klockan 13.00 den 2 mars.
För vem?: Du som är mellan 12 - 25 år och nyfiken på Fältbiologerna i Salem.
Att ta med: Kläder efter väder, kikare eller kamera om du vill ha det, sittunderlag om du har, vatten eller nåt annat att dricka.
Anmälan: Anmäl dig gärna till Marvin på 076-0101204 så vi vet hur mycket mat vi ska köpa.
Frågor?: Kontakta Marvin på 076-0101204
Fågelmatningen vid Tullingemaden är igång för säsongen. Blåmes Tullingemaden
Blåmes Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
27 november 2023
Fågelmatningen vid Tullingemaden är sedan en tid tillbaka i gång för säsongen.
Blåmes och koltrast har hittat dit.
En karusell med ytterligare två bilder kan du se här.
Rapporterar Bo Ljunberg
Aberration hos Ängspärlemofjäril
Ängspärlemorfjäril aberration Ängspärlemorfjäril aberration   Foto: Hasse Andersson
Ängspärlemorfjäril normalfärgad Ängspärlemorfjäril normalfärgad   Foto: Hasse Andersson
Den 5 aug var vi några, som fick se en aberration hos en ängspärlemorfjäril längs fjärilsstigen vid Pålamalm. En mycket annorlunda färgteckning på både ovan- och undersidan.
Ett sådant här avvikande vingmönster kan bero på en mutation, eller onormal temperatur under fjärilens tidigare stadier. Man känner till att hos en fjärilspuppa som utsätts för extrema, varma eller kalla, temperaturer kan vingarnas pigmentering påverkas.
En aberration hos en dagfjäril får anses mycket ovanlig och påverkar troligtvis inte fjärilens möjlighet att reproducera sig.
Hasse Andersson
Vintersäsongens (2022/23) fågelmatning vid Tullingemaden är avslutad. Krickapar Krickapar   Foto: Hasse Andersson
Matningen lockade givetvis en del fåglar, men ovanligt få jämfört med tidigare år. Vad det beror på är omöjligt att veta.
Bland gästerna kan nämnas stjärtmesar, grönsiskor, större hackspett, koltrastar, björktrastar, nötväckor, blåmesar, talgoxar, krickor och givetvis gräsänderna. Att krickorna (Europas minsta änder) höll till här även denna vinter är extra roligt för oss.
Många fågelintresserade har tagit sig hit för att se krickor vintertid, då de flesta normalt flyttar söderut när kylan kommer på hösten.
/Hasse Andersson
Vätteros – en rotparasit, som blommar under maj
Vatteros
Vätteros   Foto: Hasse Andersson


Vätterosen är en växt som saknar klorofyll.
Den parasiterar på andra växters rötter (ofta hassel eller asp).
Fröna utvecklas snabbt och skotten vissnar under sommaren.
Den lever mestadels under jorden och utvecklar inte alltid ovanjordiska skott.
Vätterosen kan faktiskt blomma nere i marken.
Man kan få se den blomma under våren och finns upp till Dalarna och Gästrikland.
Dessa exemplar hittade jag 5 maj längs vägen till skjutbanan vid Dalkarlsäng.
/Hasse Andersson

Program för våren och sommaren 2023 är nu klart. Pestskråp Omslagsbild: Pestskråp.   Foto: Hasse Andersson
9 februari 2023 Programbladet är inskickat för tryckning och det kan dröja några veckor innan det kommer ut i pappersform till våra medlemmar.
Om du klickar här kan du se programmet
Den färggranna och hos oss ovanliga anden är kvar i Albysjön Mandarinand Mandarinand 26 januari 2023   Foto: Roffe Ekberg

En mycket färggrann och hos oss ovanlig and i Albysjön Mandarinand Mandarinand   Foto: Hasse Andersson
20 januari 2023 En hane mandarinand håller till vid Botkyrka båtklubb i Albysjön. Det är bara att åka Albyvägen ner till sjön och leta bland gräsänderna.
Enstaka par häckar nu fritt i landet, men än så länge är denna vackra and ovanlig i våra trakter. Fotot är taget 18 jan.
Rapporterar Hasse Andersson
Vårt överklagande av Detaljplan för Prästviken, del av Eriksberg 2:27 m.fl. i Prästviken-Eriksberg, Botkyrka kommun, DP 52-77
12 januari 2023 Vårt överklagande av Detaljplan för Prästviken resulterade i att Botkyrka kommuns beslut att anta detaljplanen upphävdes.
Läs domen här >>
Fågelmatningen vid Tullingemaden är igång för säsongen. Entita Entita   Foto: Hasse Andersson
8 november 2022 Mesar och nötväckor hittade hit direkt. En entita - se fotot - plockade frön idag.
Rapporterar Hasse Andersson
Aktiviteter i höst 2022 och vintern 2023
Eldsnabbvinge
Eldsnabbvinge   Foto: Hasse Andersson
22 juli 2022 nu är programmet för hösten 2022 och vintern 2023 färdigt och du kan se det här .
Välkomna till våra kommande utflykter och inomhusaktiviteter!
Rörhöna vid Tullingemaden
Rörhöna
Rörhöna   Foto: Rolf Ekberg
28 mars 2022 Så är årets första rörhöna på plats vid Tullingemaden. Bästa stället att få se den är mellan långa gångbron och vassen.
Rapporterar Hasse Andersson
Fågelmatningen vid Tullingemaden Grönsiskor Grönsiskor   Foto: Hasse Andersson
25 februari 2022 Nu är det klart!
Fågelmatningen vid Tullingemaden kommer att fortsätta även kommande vintrar. Äntligen kom detta positiva besked från kommunen. Vi i föreningen sköter påfyllningen ideellt, medan kommunen står för kostnaden.
Att matningen är populär, även hos förbipasserande, märker vi som regelbundet är vid maden. Många glada kommentarer och frågor kring fåglarna. Just nu är det bland annat ett antal grönsiskor (se foto) som dagligen är framme och äter solrosfrön. Senaste veckan har matningen besökts av bofink, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, större hackspett, koltrast, björktrast och som vanligt även gräsänder och krickor.
Se mer om fågelmatningen här
Rapporterar Hasse Andersson
Fågelmatningen vid Tullingemaden Stjärtmes Stjärtmes   Foto: Bo Ljungberg
Tordag 27 januari 2022 Fågelmatningen vid Tullingemaden besöks då och då av stjärtmesar som gillar talgbollarna som sitter där.
Rapporterar Bo Ljungberg
Information till boende i Tumba och Vårsta från Botkyrka kommun om bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra.
Tisdag 6 december. Bifogat kan ni läsa information från Botkyrka kommun till boende i Tumba och Vårsta om bortforslingen av avfallshögarna i Kassmyra.
SVT:s lokala nyheter informerade i måndags 6 december dessutom om att PFAS det mycket beständiga och svårnedbrytbara miljögiftet påträffats med förhöjda halter högre än vid tidigare mätningar.
Nu har vi startat fågelmatingen vid Tullingemaden Talgoxe Talgoxe   Foto: Bo Ljungberg
I torsdags, den 4 november, startade vi fågelmatningen vid Tulligemaden igen. Talgoxarna hittade platsen direkt samma dag och även gräsänderna letade sig fram för att leta efter frön som trillat ner på marken under fröautomaten.
Krickor Krickor   Foto: Bo Ljungberg
Fyra krickor sågs också på eftermiddagen i vasskanten längre bort. Kanske kommer dessa små änder, också dyka upp vid fågelautomaten så småningom, så som de gjorde under förra vintern?
Bo Ljungberg
Lundsångare vid Elvesta Lundsångare Lundsångare   Foto: Bo Ljungberg
27 maj 2021 Nu kan ni se och höra Lundsångare mellan Lilla Dalen och Elvesta. Den är mycket ovanlig hos oss. Den har bara observerats vid två tillfällen tidigare i Botkyrka-Salem området sedan 1980-talet.
Rapporterar Bo Ljungberg.
Fågelmatningen avslutad den här säsongen
Rörhöna
Rörhöna Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
Sävsparv
Sävsparv Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
3 mars 2021 Nu har vi avslutat fågelmatningen för den här säsongen. Å andra sidan har flyttfåglar kommit till Tullingemaden, såsom sävsparv och rörhöna.
Rapporterar Bo Ljungberg
Branden vid Kagghamra är nu släckt - men mycket arbete återstår! Sopberget Kagghamra Sopberget Kagghamra 2014   Foto: Jan Govella
Här kan du även läsa att Botkyrka kommuns krisledningsnämnd den 12 februari beslutade att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra.
Fågelmatningen är igång igen!
Stjärtmes   Foto: Bo Ljungberg
Rödhake   Foto: Hasse Andersson
19 feb 2021 Botkyrka kommun och vi i Naturskyddsföreningen är nu igång med matningen vid Tullingemaden. Idag (fre 19 feb) står åter fröautomaten fylld med solrosfröer och viltblandning på sin gamla plats. Även jordnötter ingår i menyn.
Stort TACK till Samhällsbyggnadsförvaltningen som står för inköpen. Vi kommer även i fortsättningen sköta om påfyllnad och även ha koll på vilka arter som gästar matningen. Informationsskyltarna, som monterades ner i höstas, är nu på plats.
Bland de första fåglarna vid matningen kan nämnas entita, rödhake, koltrastar och stjärtmesar.
Rapporterar Hasse Andersson och Bo Ljungberg
Bläsand vid Tullingemaden!
Bläsand vid Tullinge Maden   Foto: Hasse Andersson
11 januari 2021 Nu finns denna ovanliga vintergäst vid maden nedanför Sunnanvägen, tillsammans med gräsänderna. Bläsanden flyttar på normalt hösten till sydligare delar av Europa, men ibland händer det att enstaka individer stannar kvar i landet. Att kunna se den i januari i Tullinge är riktigt ovanligt
Rapporterar Hasse Andersson