Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.
Senast uppdaterad: 17 september 2023
Större bild visas om du klickar på den.
Hjälp oss att bli bättre! Föreslå gärna verksamheter och aktiviteter till styrelsen samt innehåll och förbättringar av web-platsen till Rolf Ekberg helst via e-post!

 Kommande aktiviteter

Söndag 15 oktober
Holkbygge i Harbostugan
Holkar Olika slags holkar   Foto:Jan-Peter Falk
Vill du hjälpa våra fåglar, humlor, bin och fladdermöss att hitta boplatser? Behovet är stort och din insats gör stor nytta. Holkarna kan sättas upp i egna trädgården eller i skogen med markägarens tillstånd.
Naturskyddsföreningen bjuder in till en arbetsdag där vi får möjlighet att lära oss hur man bygger olika holkar efter enkla ritningar. Syftet är att man ska få en bra grundkunskap för att sedan själv kunna bygga egna holkar och boplatser på hemmaplan.
Föreningen står för allt material till holkbygget.
Ta gärna med egen matsäck, det finns ingen servering i Harbostugan.
Välkommen!
Anmälan och kontakt: Antalet platser är begränsade. Skicka en föranmälan via SMS till Camilla Winberg tel. 076 816 86 60 senast den 30 september.
Tid och plats: kl. 10.00–14.00 i Harbostugan, Skyttbrinksvägen 2.
Glöm ej P-skiva i bilen.
Busshållplats Skyttbrink, buss 713 från Tumba eller Tullinge.
Onsdag 18 oktober
Biologisk mångfald

UN biodiversity conference 2022
Ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald – resultatet från de internationella förhandlingarna vid FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, i Montréal i Kanada.
… och vad händer nu?
Sveriges chefsförhandlare Charlotta Sörqvist, Klimat- och näringslivsdepartementet, berättar om förhandlingarna.
Tid: kl. 19.00
Plats: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2. P-skiva!
Hållplats Skyttbrink för buss 713 från Tumba eller Tullinge.
Kontaktperson: Harald W Thorburn. Skicka gärna en föranmälan med e-post till harald.w.thorburn@telia.com eller med SMS till 070 565 24 64.
Tisdag 14 november
left Seychellerna – en naturresa
Red Fody Red Fody Foto: Hasse Andersson
Seychelles Pitcher Plant Seychelles Pitcher Plant Foto: Hasse Andersson
I mars reste Birgit och Hasse till Seychellerna i Indiska oceanen för att uppleva den speciella faunan och floran som finns där. Många arter är endemer, d.v.s. finns ingen annanstans.
Ikväll berättar de om sina upplevelser i den tropiska värmen, möten med landsköldpaddor, fåglar, ödlor, trollsländor, växter och spännande natur. Ett resmål som lockar till bad, snorkling och fantastiska stränder, men har dessutom en mycket säregen natur. Den får vi uppleva tillsammans med Birgits och Hasses berättelser och bilder.
Plats: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och Tumba.
P-skiva behövs. Busshållplats Skyttbrink finns på fem minuters promenadavstånd.
Tid: kl. 19.00 – ca 20.30
Kontakt: Hasse Andersson, E-postadress: hasse.tullinge@gmail.com
Lördag 20 januari 2023
Vinterfåglar vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Stjärtmes Stjärtmes   Foto: Bo Ljunberg
Välkomna till den sedvanliga promenaden längs Tullingesjöns östra strand.
Först besöker vi en fågelmatningsstation i Tullingemaden. Här hjälper föreningen kommunen med att mata småfåglar i området.
Efter besöket i denna dagvattenpark fortsätter vi längs Tullinge strand bort till Tullingeravinen. Om vi har tur kan vi få se strömstare vid bäcken i ravinen.
Samling: Parkeringen vid Tullinge strand–Sunnanvägen
Tid: kl. 9.00 – cirka 11.30
Kontakt: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 92, e-post bo.ljungberg@yahoo.se
Onsdag 20 mars
Kallelse till årsmöte 2024 avseende verksamhetsåret 2023

Mötesklubba
Motioner till stämman bör lämnas till sekreteraren harald.w.thorburn@telia.com senast onsdag 21 februari.
Förslag till valberedningen Jan-Peter Falk telnr 070 - 922 33 84 eller e-post janpeter@zmedjan.se kan lämnas när som helst under året.
Handlingar till stämman kan erhållas genom sekreteraren harald.w.thorburn@telia.com senast en vecka före stämman.
Tid och plats: Kl.19.00 i Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2. Se karta till Harbrostugan
För er som kommer med bil. Kom ihåg P-skiva på parkeringen vid Harbrostugan.!
För er som åker kommunalt. Buss 713 från Tumba eller från Tullinge. Hållplats Skyttbrink.

Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Vi kommer att ha exkursioner till olika reservat i Botkyrka och Salem de närmaste åren.
Information om alla reservaten, vad som finns att se, vad du kan göra och hur du hittar dit, finns på Länsstyrelsens webbsida. Sök på Länsstyrelsen Stockholm och reservatsnamnet.
Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Naturreservat: 1. Ensta ö 2. Vinterskogen 3. Lida 4. Åvinge 5. Stora Träsket 6. Svartkällsskogen 7. Östra Bröta 8. Hörningsnäs 9. Bornsjön 10. Ekholmen 11. Norrga 12. Pålamalm 13. Stora Uringe 14. Brinkbäcken 15. Garnudden 16. Korpberget 18. Mälarskogen (nytt reservat 2022)
Kulturreservat: 17. Nedre Söderby (Statliga reservat är inrättade av Länsstyrelsen och har röda siffror. Övriga är inrättade av kommunerna.)
Karta: Botkyrka kommuns publika karta

 Några tidigare aktiviteter från och med 2021

Naturpromenad vid Tullingemaden 24 aug 2023
Ikväll var det dags igen för en promenad vid maden. Vi blev sju personer som började med att prata om den oklippta delen i vägkorsningen som blommade riktigt fint. Vi kunde njuta av renfana, röllika, kråkvicker, käringtand och stormåra. Det är så här vi vill att vägkanter ska se ut.
I kanten av stigen spanade vi blommande blåeld, strimsporre, vild morot och äkta johannesört. Blåeld Blaeld fri av upphovsratten enligt Creative Commons CCO
Kvällens höjdpunkt blev när vi upptäcker en bäver simmandes med en trädgren innanför gångbron. Baver Baver   Foto: Bo Ljungberg
Läs mer här
Rapporterar Hasse Andersson
Promenad på Fjärilstigen Pålamalm 13 aug 2023 Långvingad lövvårtbitare
Långvingad lövvårtbitare Foto:Hasse Andersson
Dagens fjärilspromenad blev lyckad trots det kulna vädret under förmiddagen. De oväntade obsarna av vårtbitare gladde oss, men även de 17 arter dagfjärilar vi fick ihop, tack vare att solen kom fram vid fikat. Bland annat Sveriges nordligaste fynd av En utförligare redogörelse kan du se om du klickar här.
Hasse Andersson
Årets sista slåtterdag den 12 augusti Slatter med lie
Slatter med lie Foto:Bo Ljungberg
Nu har vi fullgjort vårt årliga uppdrag med fagning och slåtter på Hörningsnäsängen.
Söndagen den 12 augusti var nämligen den sista slåtterdagen för oss, då 11 personer deltog. I samband med arbetet fick vi se en del blommande växter och svampar som är typiska för naturbetesmarker och slåtterängar. Dessutom såg vi olika fjärilsarter och några trollsländor.
Bland fjärilarna kan nämnas svingelgräsfjärilar samt ett stort antal amiraler som höll till i kanten av ängen, där vi sparat ett litet parti med blommande örter utmed gärdsgården i söder. En blå jungfruslända dök plötsligt upp nära bänken, då vi hade lunchrast.
En karusell med bilder kan du se om du klickar här.
Rapport och foton Bo Ljungberg
Fågeldygnet 27 maj 2023 vid Dalkarlsäng Knipaungar
Knipaungar   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga fågelinventering i slutet av maj genomfördes för 15:e året. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla arter som ses och hörs från fågeltornet (troligtvis ett av landets minsta fågeltorn).
Vädret var mestadels soligt, men en kraftig byig vind framåt dagen försvårade möjligheterna att höra fågelsången bra. Det gällde att lyssna mellan vindbyarna.
I år var det svårt att fylla samtliga 2-timmarspass, så framför allt nattpassen stod tomma, vilket troligtvis påverkade artantalet.
Totalt observerades 56 arter, vilket är ett normalt antal sedd över alla 15 år. Som mest har vi haft 65 arter under ett dygn. Sammantaget under alla femton års inventeringar har 105 arter observerats.
Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under dygnet, som smådopping, vattenrall, knipa med sex små ungar, krickor och sjungande sävsparv. Fiskgjusen kollade vid några tillfällen om det fanns någon fisk att sätta klorna i.
Årets inventerare var: Erik Peurell, Martin Resare, Ronny och Britt-Marie Olsson, Per Wallsten, Bo Lassen, Anneli Ahlroth samt undertecknad.
Ett riktigt stort TACK till alla inventerarna! Läs mer här
Hasse Andersson
hasse.tullinge@gmail.com
070 657 35 39
Fågelpromenader vid Tullingemaden våren 2023 Tornseglare
Tornseglare   Foto: Hasse Andersson
Vi har nu genomfört sex fågelpromenader från slutet av april till 25 maj. Antalet deltagare har skiftat från 7 till 17 personer, där vi ser att kvällarna har lockat flest.
Fågelartlistan för de sex vandringarna har varit 22, 22, 23, 24, 30, 25. Detta får anses vara bra för dessa korta turer. Totalt har vi sett eller hört 41 arter, där några sticker ut lite extra. Vattenrall hördes vid ett tillfälle och mindre strandpipare visade sig under en promenad. Däremot fick vi se rörhönarna vid samtliga tillfällen, vilket gladde oss.
Flera av våra långflyttande fåglar har kommit tillbaka, vilket vi kunde notera, t ex lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, ladusvala och nu senast även tornseglarna.
Hasse Andersson
Lördag den 28 januari.
Fåglarna vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Krickhannen Krickhannen   Foto: Bo Ljungberg
Årets första aktivitet i kretsens program var den traditionella vandringen genom Dagvattenparken, Tullingemaden, bort till Tullingegårdsbäcken. Det var en kylig gråmulen förmiddag. men bjöd ändå på en del fågelobservationer. Vid fågelmatningen såg vi talgoxe, blåmes, nötväcka och större hackspett samt koltrastar och en björktrast.
Vi såg även ett par granna krickahannar bland gräsänderna vid matningen.
Över Örnberget vid Tullinge Strand kretsade en korp och i skogsdungen vid Tulligegårdsbäcken sjöng gärdsmygen några korta strofer. Vi hade även tur och fick se strömstaren vid bäcken vilket kändes extra roligt.
En fin vandring som borde ha lockat fler deltagare.
Ett galleri med bilder får de se om du klickar här
Bo Ljungberg
Fågeldygnet 28 maj 2022 vid Dalkarlsäng Knipa hane Kniphane vid Dalkarlsäng   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga fågelinventering kunde genomföras, trots det ostadiga vädret. Det är 14:e året som vi genomför dygnsräkningen. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla arter som ses och hörs från fågeltornet (troligtvis ett av landets minsta fågeltorn).
Vädret bjöd på regn under hela dygnet, i olika mängder. ”Varierande från duggregn till ihållande regn med blåst” som en av deltagarna beskrev vädret under sitt pass. Vinden avtog dock under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen låg på 8-11°C under hela dygnet.
Totalt observerades 52 arter, vilket är något färre än tidigare år. Vädret lär ha påverkat fågelaktiviteten, men årets resultat får anses helt OK, trots allt. Som mest har vi haft 65 arter under ett dygn. Sammantaget under alla fjorton års inventeringar har 101 arter observerats.
/Rapporterar Hasse Andersson
Läs mera här >>
Fågelkväll vid Lundby-Rothugget 3 maj Gulsparv Gulsparv   Foto: Hasse Andersson
Vi var tolv intresserade som träffades vid Lundby parstuga för ett par timmars skådning. Redan vid parkeringen såg vi sångsvanar, en ormvråk och sjungande sånglärka. Önskemålet att få se en gulsparv infriades nästan direkt, då en grann hane satt nära oss. Läs mer här
Rapport av Hasse Andersson
Skogsbad längs Stendalspromenaden Petra skogsbadsguide Skogsbad med Petra   Foto: Jan-Peter Falk
Söndagen den 12 september 2021 arrangerade föreningen en repris på vårens skogsbad. Det är bildligt talat ett bad, men bokstavligt talat ett stunds eftertanke i skogen där vi guidas till naturkontakt, att "bada" våra sinnen i skogsatmosfären.
En kombination av bra väder och vår inspirerande guide, Petra Ellora Cau Wetterholm, gjorde det till en minnesvärd dag då vi promenerade längs Stendalspromenaden.
Bilden är från den avslutande samlingen.
Fler bilder kan du se här.
Rapporterar Jan-Peter Falk
Besök i Ganuddens naturreservat den 4 september 2021 Garnuddens naturreservat Deltagare Garnuddens naturreservat   Foto: Bo Ljunberg
Vi har ju gjort som tradition i våra program att besöka olika naturreservat i Salems respektive Botkyrka kommun. Denna gång blev det besök i Garnuddens naturreservat i Salems kommun. Startplatsen var Möllebadet som ligger mitt i naturreservatet vid Uttrans strand. Eftersom reservatet är relativt stort så hann vi bara med att besöka de östra delarna av reservatet.
Naturreservatet bildades av kommunen redan 2009. Men en omfattande revidering av reservatsbestämmelser och skötselplan gjordes cirka åtta år senare så att ett nytt beslut med nya föreskrifter och en ny skötselplan kunde antas av kommunfullmäktige den 12 december 2017. De nya bestämmelserna för Garnuddens naturreservat gäller från och med den 31 juli 2018.
Vädret var fint och vi kunde njuta av fin natur när vi vandrade på stigen genom skogen fram till dagvattendammarna i öster. Här fick vi möjlighet att bland annat studera svarta ängstrollsländor som Bosse fångade in med hjälp av en fjärilshåv. Svart_trollslanda Svart trollslanda   Foto: Bo Ljungberg
Vid dagvattendammarna såg vi också ett par knipor som låg i vattnet.
När vi sedan korsade skogen igen så hittade vi en hel del svampar och någon fick också med sig lite matsvamp hem.
Bo Ljungberg
Lördagen 19 juni 2021
Fjärilsstigen – en vandring

Fjärilsskådande Foto: Jan Peter Falk
I gassande solsken samlades sjutton fjärilsintresserade personer vid Fjärilsstigen, Pålamalmsvägen. Redan vid starten kunde vi lyssna in en glatt sjungande svarthätta.
Vi delade upp oss i två grupper där Bosse L knallade iväg med en grupp, medan andra gruppen tog det lite lugnare under ledning av Hasse A och Birgit S.
Vi konstaterade att pärlgräsfjäril, vitgräsfjäril och ängssmygare var mycket vanliga idag. Således många möjligheter att lära sig dessa arter.
Ena gruppen hittade turens enda svingelgräsfjäril alldeles i början av vandringen, medan den andra gruppen lyckades få se dagens enda midsommarblåvinge.
Utförligare anteckningar med artlista finns här.
Fler bilder kan ni se här.
Rapporterar Hasse Andersson, Birgit Svensson och Bo Ljungberg.
Söndagen den 2 maj 2021
Skogsbad längs Stendalspromenaden
Petra skogsbadsguide
Petra, vår skogsbadsguid   Foto Per Wallsten


Våren visade sig från sin bästa sida, med fågelsång och nyutspruckna häggar i milt ljus. En idealisk dag för skogsbad, för att sakta ner och öppna oss för naturen. Vi var sju förväntansfulla deltagare och skogsbadsguiden Petra Ellora Cau Wetterholm, som samlats vid Stendalsvägens slut i Tullinge. Petra som är erfaren guide och tillika utbildare av skogsbadsguider, visade oss vägen ut eller snarare in i skogen. Det var en speciell upplevelse, behaglig och berikande. När vi slappnat av och kommit närmare både oss själva och skogen, stannade tiden liksom av och våra sinnen skärptes. Petras övningar öppnade upp ytterligare och jag tror alla förundrades över vad mycket ett besök i naturen kan ge med god vägvisning och ett nytt förhållningssätt. Det var lätt att inse att ”skogsterapi” är en bra behandling mot utbrändhet och stress, något som Petra själv använder i sitt arbete som psykolog. Vi avslutade med en skogsteceremoni, smakade på skogen själv och konstaterade att vi fått en eftermiddag att minnas. Flera ville egentligen inte alls gå hem, ett betyg så gott som något!
Vi var en liten grupp p.g.a. pandemin, flera stod på väntelista men kunde inte komma med. För att ge fler möjlighet att delta, genomför Naturskyddsförereningen ett nytt skogsbad med Petra den 12 september. Se i höstprogrammet för anmälan om du är intresserad.
Rapporterar Per Wallsten
Söndagen den 22 maj 2021
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng
Svarthakedopping
Svarthakedoppingen trivs vid Dalkarlsäng Foto: Hasse Andersson

Vår årliga 24-timmars fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng genomfördes planenligt 22 maj. Det blev vårt trettonde år.
Vädret var minst sagt blandat under dygnet. Från halvklart, vindstilla och c:a 8 grader på morgonen och förmiddagen, till kraftigt regn med åska under eftermiddagen. Kvällen avslutades vindstilla och med månsken.
Totalt observerades 63 arter, ett normalt resultat för dygnet. Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under stora delar av dygnet, nämligen smådopping, svarthakedopping, sångsvan på bo, och vattenrall. Två lärkfalkar var framme och födosökte över vattnet.
Hela sammanställningen hittar du här.
Söndagen den 28 februari 2021
Fågelexkursion vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Stjärtmes
Stjärtmes   Foto: Bo ljungberg

Exkursion vid Tullingemaden och Tullinge-gårdsbäcken genomfördes enligt programmet.
Med hänsyn till Pandemireglerna fick vi dock dela upp oss i två grupper. Per Wallsten tog hand om den ena gruppen med sju personer och Bo Ljungberg ledde den andra med lika många deltagare, d.v.s. sju personer, exklusive exkursionsledaren.
Bägge grupperna fick i stort sett se och höra samma arter. Sammanlagt observerade vi 26 olika arter. Strömstaren i Tullingegårdsbäcken var ju en av målarterna för exkursionen och de flesta av deltagarna fick ju också se den. Den ena gruppen såg steglits och stjärtmes vid fågelmatningen. I vattnet strax intill fågelmatningen kunde vi titta på Sveriges minsta and, en kricka. För övrigt kunde vi under exkursionen njuta av vårsolen och höra sjungande gärdsmygar och några kunde också urskilja domherrens lågmälda sång.
Vill ni se vilka fågelarter vi såg så finner ni en artlista här.

Lokala notiser från och med 2021

Aberration hos Ängspärlemofjäril
Ängspärlemorfjäril aberration Ängspärlemorfjäril aberration   Foto: Hasse Andersson
Ängspärlemorfjäril normalfärgad Ängspärlemorfjäril normalfärgad   Foto: Hasse Andersson
Den 5 aug var vi några, som fick se en aberration hos en ängspärlemorfjäril längs fjärilsstigen vid Pålamalm. En mycket annorlunda färgteckning på både ovan- och undersidan.
Ett sådant här avvikande vingmönster kan bero på en mutation, eller onormal temperatur under fjärilens tidigare stadier. Man känner till att hos en fjärilspuppa som utsätts för extrema, varma eller kalla, temperaturer kan vingarnas pigmentering påverkas.
En aberration hos en dagfjäril får anses mycket ovanlig och påverkar troligtvis inte fjärilens möjlighet att reproducera sig.
Hasse Andersson
Vintersäsongens (2022/23) fågelmatning vid Tullingemaden är avslutad. Krickapar Krickapar   Foto: Hasse Andersson
Matningen lockade givetvis en del fåglar, men ovanligt få jämfört med tidigare år. Vad det beror på är omöjligt att veta.
Bland gästerna kan nämnas stjärtmesar, grönsiskor, större hackspett, koltrastar, björktrastar, nötväckor, blåmesar, talgoxar, krickor och givetvis gräsänderna. Att krickorna (Europas minsta änder) höll till här även denna vinter är extra roligt för oss.
Många fågelintresserade har tagit sig hit för att se krickor vintertid, då de flesta normalt flyttar söderut när kylan kommer på hösten.
/Hasse Andersson
Vätteros – en rotparasit, som blommar under maj
Vatteros
Vätteros   Foto: Hasse Andersson
Vätterosen är en växt som saknar klorofyll.
Den parasiterar på andra växters rötter (ofta hassel eller asp).
Fröna utvecklas snabbt och skotten vissnar under sommaren.
Den lever mestadels under jorden och utvecklar inte alltid ovanjordiska skott.
Vätterosen kan faktiskt blomma nere i marken.
Man kan få se den blomma under våren och finns upp till Dalarna och Gästrikland.
Dessa exemplar hittade jag 5 maj längs vägen till skjutbanan vid Dalkarlsäng.
/Hasse Andersson
Program för våren och sommaren 2023 är nu klart. Pestskråp Omslagsbild: Pestskråp.   Foto: Hasse Andersson
9 februari 2023 Programbladet är inskickat för tryckning och det kan dröja några veckor innan det kommer ut i pappersform till våra medlemmar.
Om du klickar här kan du se programmet
Den färggranna och hos oss ovanliga anden är kvar i Albysjön Mandarinand Mandarinand 26 januari 2023   Foto: Roffe Ekberg

En mycket färggrann och hos oss ovanlig and i Albysjön Mandarinand Mandarinand   Foto: Hasse Andersson
20 januari 2023 En hane mandarinand håller till vid Botkyrka båtklubb i Albysjön. Det är bara att åka Albyvägen ner till sjön och leta bland gräsänderna.
Enstaka par häckar nu fritt i landet, men än så länge är denna vackra and ovanlig i våra trakter. Fotot är taget 18 jan.
Rapporterar Hasse Andersson
Vårt överklagande av Detaljplan för Prästviken, del av Eriksberg 2:27 m.fl. i Prästviken-Eriksberg, Botkyrka kommun, DP 52-77
12 januari 2023 Vårt överklagande av Detaljplan för Prästviken resulterade i att Botkyrka kommuns beslut att anta detaljplanen upphävdes.
Läs domen här >>
Fågelmatningen vid Tullingemaden är igång för säsongen. Entita Entita   Foto: Hasse Andersson
8 november 2022 Mesar och nötväckor hittade hit direkt. En entita - se fotot - plockade frön idag.
Rapporterar Hasse Andersson
Aktiviteter i höst 2022 och vintern 2023
Eldsnabbvinge
Eldsnabbvinge   Foto: Hasse Andersson
22 juli 2022 nu är programmet för hösten 2022 och vintern 2023 färdigt och du kan se det här .
Välkomna till våra kommande utflykter och inomhusaktiviteter!
Rörhöna vid Tullingemaden
Rörhöna
Rörhöna   Foto: Hasse Andersson
28 mars 2022 Så är årets första rörhöna på plats vid Tullingemaden. Bästa stället att få se den är mellan långa gångbron och vassen.
Rapporterar Hasse Andersson
Fågelmatningen vid Tullingemaden Grönsiskor Grönsiskor   Foto: Hasse Andersson
25 februari 2022 Nu är det klart!
Fågelmatningen vid Tullingemaden kommer att fortsätta även kommande vintrar. Äntligen kom detta positiva besked från kommunen. Vi i föreningen sköter påfyllningen ideellt, medan kommunen står för kostnaden.
Att matningen är populär, även hos förbipasserande, märker vi som regelbundet är vid maden. Många glada kommentarer och frågor kring fåglarna. Just nu är det bland annat ett antal grönsiskor (se foto) som dagligen är framme och äter solrosfrön. Senaste veckan har matningen besökts av bofink, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, större hackspett, koltrast, björktrast och som vanligt även gräsänder och krickor.
Se mer om fågelmatningen här
Rapporterar Hasse Andersson
Fågelmatningen vid Tullingemaden Stjärtmes Stjärtmes   Foto: Bo Ljungberg
Tordag 27 januari 2022 Fågelmatningen vid Tullingemaden besöks då och då av stjärtmesar som gillar talgbollarna som sitter där.
Rapporterar Bo Ljungberg
Information till boende i Tumba och Vårsta från Botkyrka kommun om bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra.
Tisdag 6 december. Bifogat kan ni läsa information från Botkyrka kommun till boende i Tumba och Vårsta om bortforslingen av avfallshögarna i Kassmyra.
SVT:s lokala nyheter informerade i måndags 6 december dessutom om att PFAS det mycket beständiga och svårnedbrytbara miljögiftet påträffats med förhöjda halter högre än vid tidigare mätningar.
Nu har vi startat fågelmatingen vid Tullingemaden Talgoxe Talgoxe   Foto: Bo Ljungberg
I torsdags, den 4 november, startade vi fågelmatningen vid Tulligemaden igen. Talgoxarna hittade platsen direkt samma dag och även gräsänderna letade sig fram för att leta efter frön som trillat ner på marken under fröautomaten.
Krickor Krickor   Foto: Bo Ljungberg
Fyra krickor sågs också på eftermiddagen i vasskanten längre bort. Kanske kommer dessa små änder, också dyka upp vid fågelautomaten så småningom, så som de gjorde under förra vintern?
Bo Ljungberg
Lundsångare vid Elvesta Lundsångare Lundsångare   Foto: Bo Ljungberg
27 maj 2021 Nu kan ni se och höra Lundsångare mellan Lilla Dalen och Elvesta. Den är mycket ovanlig hos oss. Den har bara observerats vid två tillfällen tidigare i Botkyrka-Salem området sedan 1980-talet.
Rapporterar Bo Ljungberg.
Fågelmatningen avslutad den här säsongen
Rörhöna
Rörhöna Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
Sävsparv
Sävsparv Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
3 mars 2021 Nu har vi avslutat fågelmatningen för den här säsongen. Å andra sidan har flyttfåglar kommit till Tullingemaden, såsom sävsparv och rörhöna.
Rapporterar Bo Ljungberg
Branden vid Kagghamra är nu släckt - men mycket arbete återstår! Sopberget Kagghamra Sopberget Kagghamra 2014   Foto: Jan Govella
Här kan du även läsa att Botkyrka kommuns krisledningsnämnd den 12 februari beslutade att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra.
Fågelmatningen är igång igen!
Stjärtmes   Foto: Bo Ljungberg
Rödhake   Foto: Hasse Andersson
19 feb 2021 Botkyrka kommun och vi i Naturskyddsföreningen är nu igång med matningen vid Tullingemaden. Idag (fre 19 feb) står åter fröautomaten fylld med solrosfröer och viltblandning på sin gamla plats. Även jordnötter ingår i menyn.
Stort TACK till Samhällsbyggnadsförvaltningen som står för inköpen. Vi kommer även i fortsättningen sköta om påfyllnad och även ha koll på vilka arter som gästar matningen. Informationsskyltarna, som monterades ner i höstas, är nu på plats.
Bland de första fåglarna vid matningen kan nämnas entita, rödhake, koltrastar och stjärtmesar.
Rapporterar Hasse Andersson och Bo Ljungberg
Bläsand vid Tullingemaden!
Bläsand vid Tullinge Maden   Foto: Hasse Andersson
11 januari 2021 Nu finns denna ovanliga vintergäst vid maden nedanför Sunnanvägen, tillsammans med gräsänderna. Bläsanden flyttar på normalt hösten till sydligare delar av Europa, men ibland händer det att enstaka individer stannar kvar i landet. Att kunna se den i januari i Tullinge är riktigt ovanligt
Rapporterar Hasse Andersson