Hurra! Tillsammans vann vi mot Luftfartsverket.... ?


Motståndet blev för stort, 47.500 skrev på protestlistorna.... fantastiskt! I motståndet ingick privatpersoner, föreningar, företagare, adel, präster, borgare, bönder och tvärs igenom alla partigränser. Än lever naturdemokratin, det sunda förnuftet och vårt vackra Södertörn!

I motståndet ingick privatpersoner, föreningar, företagare, adel, präster, borgare, bönder och tvärs igenom alla partigränser.

Än lever naturdemokratin, det sunda förnuftet och vårt vackra Södertörn!

Efter en lång väntan på ett regeringsbeslut så kom äntligen ett uttalande, om än luddigt, från Näringsdepartementet. Utlåtandet inleds med orden "Eftersom det inte är aktuellt med en flygplats i södra delen av Stockholms län". Är detta ett sätt att få oss tro att hotet om en ny flygplats är avvärjt? Jo kanske för denna gång, men hur blir det efter kommande val? Ännu saknas ett från regeringen tillkännagivet officiellt beslut.

På Landstingets regionplanekontors hemsida finns fortfarande kvar rekommendationen att bygga på Hall eller Almnäs.

Se www.stockholmsregionen2030.nu.

Kanske är det bara en tröghet i uppdateringen av hemsidan? Eller har Landstinget redan börjat lobba? Kan det bli aktuellt senare?

I Svenska Dagbladet den 11 januari uttalade sig ändå Björn Rosengren om att Regeringen under våren skall fatta beslut i flygfrågan, och då nämns specifikt Skavsta och Arlandas 4:e bana. Kanske kommer det trots allt ett permanent beslut, förhoppningsvis till naturens och människornas fördel.

Andra intressanta indikationer på flygfronten, är att EU-parlamentet har tagit mycket tydlig ställning för skatt på flygbränsle. Så vem vet, snart kanske flyget får bära sina verkliga miljökostnader, till fördel för tåget. Om något decennium är det möjligt att till och med EU aktivt verkar för ett ekologiskt hållbart Europa. I många länder börjar man nu ta flygträngsel och klimatproblematiken på allvar.

Miljöproblemen är som bekant gränslösa och inte politiskt partibundna. Man måste i detta sammanhang, oavsett partisympatier, ge en eloge till Göran Persson, Kjell Larsson och Stefan Edman som visat prov på ett enormt miljökurage i flygfrågan. (och även i Barsebäcksfrågan, köttätandet eller Kjells tuffa attityd mot Norge i vargfrågan)

En definition på dumhet är annars att göra om samma misstag gång på gång (Bromma) och ändå förvänta sig ett bättre resultat.

Nu har de stuckit ut sina hakor mot Luftfartsverket, kommunpampar och andra tunga intressenter. Ja... skall man bli en vinnare måste man ha visioner och våga gå mot strömmen. Annars är risken att man blir en i mängden. Vikten av att hålla ord är basen för att bygga upp ett hållbart samhälle, som varar längre än en mandatperiod. Framtiden finns, där levnadsutrymmet för människan är viktigare än kortsiktiga vinster, avgaser, buller och ett förstört klimat.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka ­ Salem vill gärna rikta ett speciellt tack till Ulf Rönnqvist i FFS, Föreningen mot Flyg på Södertörn, som lagt ned ett enastående och beundransvärt arbete i bevarandet av vår byggd och natur.

Samt även till alla Er som givit oss bidrag, jobbat aktivt i motståndet eller medverkat i filmen ''Det stora lyftet''. Ett varmt tack, vi gläder oss enormt åt denna etappvinst.

Jan "Poppe" Govella   2003