Naturskyddsföreningen
i Botkyrka-Salem

OBS! Vi använder e-postadresser som försvårar att adresserna används för att sprida skräppost och
post som kan ställa till med skada.
När du skickar e-post till oss byt ut [at] mot @

e-postadress:  styrelsen[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter i Botkyrka-Salem kretsen.

e-postadress:  kontakt[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till samtliga kontaktpersoner i Botkyrka-Salem kretsen.

adress till vår webb-plats:  www.gaerdsmygen.se

Plusgiro: 83 35 66-3

Kretsnummer: 114
Anges vid betalning via plusgiro då nya medlemmar värvats av medlemmar i Botkyrka-Salem kretsen.

Organisationsnr: 80 24 01-5441

2020
Styrelse
Ordförande Vakant
Sekreterare Harald W Thorburn 070 565 24 64
Kassör Birgit Hagsten 070 471 77 40
Ordinarie ledamöter: Hasse Andersson 070 657 35 39
Bo Ljungberg 070 889 98 92
Helene Sjölund 076 633 52 37
Per Wallsten 070 249 81 92
Moa Asplund 070 038 01 73

Suppleanter: Sadia Tonner 076 306 45 72
Sven Persson 073 726 87 28
Jan Govella 070 788 42 83
Arne Söderbom 070 918 78 67
Susanne Govella 076 580 06 77

Revisorer
Ordinarie: Anders Broms
Hans-Lennart Werleborn
Suppleanter: Gunnel Lundström
Agneta Asbjörnsson

Valberedning
Sammankallande Elisabeth Edström 08-530 399 59

Kontaktpersoner
Fjärilar, fåglar
och fladdermöss:

Hasse Andersson

070 657 35 39
Bo Ljungberg 070 889 98 92
Skogsfrågor: Bo Ljungberg 070 889 98 92
Per Wallsten 070 249 81 92
Hörningsnäsängen Kurt Hermelin 073 038 80 48
Vattenfrågor: Jan Govella 070 788 42 83
Susanne Govella 076 580 06 77
Bo Ljungberg 070 889 98 92
Webbplatsen Rolf Ekberg 076 854 06 11
Redaktion: Moa Asplund 070 038 01 73
Sven Persson 073 726 87 28
Per Wallsten 070 249 81 92

Fältbiologerna Vakant