Illustration:Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.
Botkyrka Salem kretsens webbplats 3.0
Detta är version 3.0 av Botkyrka-Salem kretsens webbplats.

Utformningen av webbplatsen bygger på adaptiv, responsiv, "mobile-first" design. Detta innebär att den ska fungera sömlöst för alla skärmstorlekar från de smalaste till de bredaste skärmarna för mobiltelefoner, surfplattor, bärbara och fasta datorer.

Användning av webbplatsen kommer att förenklas genom att navigering till önskad del av webbplatsen kommer att finnas fast överst på webbsidorna.Därmed kan man med få klick komma vidare till annan önskad del om man så vill, även när man skrollat neråt på webbsidorna. I nuvarande version 3.0 inte genomfört men kommer att genomföras succesivt i kommande versioner.

Realiseringen av webbplatsen är strukturerad så att texter, bilder, layouter och textformattering är åtskiljda och gemensamma delar bara behöver ändras på ett ställe, vilket underlättar vidareutveckling och underhåll.

För den tekniska realiseringen har följande verktyg använts. CSS3 (för stilmallar), Bootstrap 5.1.3 (för högnivådelar av stilmallar), Java-script (för Java-scriptdelar) samt CoffeeCup Html Editor version 16.1 Build 808 för HTML-kodningen. För koden används HTML version 5. HTML Editorn innehåller bla funktioner för hantering av gemensamma delar så att de gemensamma delarna bara behöver ändras på ett ställe på samma sätt som i det betydligt dyrare webbutvecklingsvertyget Dreamveaver från Adobe.

Webbplatsen har utformats genom prototyping eftersom tillgång till manualer och läroböcker i stort sett saknats.Utveckling av Bootstrap verktyget har utvecklats från version 1.4.0 till version 5.1.3 och pågår fortfarande. Detta har inneburit att en del av realiserad utformning behövt göras om. Bootstrap 5.1.3 är sparad och säkrad i utvecklingsmiljön.

Utformningen och den tekniska realiseringen skall fungera för de senaste versionerna av webbläsarna Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome, men har i huvudsak testats med hjälp av Mozilla Firefox (64-bitars) senare versioner än 84.0.2.

Länkar till andra webbplatser och stora tunga dokument med fotografier, videor och filmer som har hög upplösning förekommer.Att använda dessa länkar kan medföra långa nedladdningstider, beroende på hur kraftfull IT-miljö av utrustning och programvara som används.

Vi strävar efter att all information på webbplatsen ska vara riktig.Vi reserverar oss dock för omedvetna felskrivningar och länkfel.Därför är vi angelägna om att ni informerar oss om sådana felaktigheter.

Frågor om och synpunkter på utformning och teknisk realisering skickas till rolf_ekberg@yahoo.se