Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


 Inrikes notiser

Så stabiliserades elnätet – av solceller
2 maj, 2023
Det började med ett fel i en station i högspänningsnätet norr om Stockholm som var tänkt att öka säkerheten i Stockholms elförsörjning och minska risken för problem i Forsmarks kärnkraftverk. Nu blev det tvärtom. Den förutsedda produktionen i Sveriges solanläggningar och vindkraftverk fortsatte utan att påverkas av störningen. Hus med solceller och batterier bidrog till stabiliteten i elsystemet när reaktorer inte gjorde det onsdagen den 26 april.
Så stabiliserades elnätet av solceller
Kan vi äntligen slippa tjat om ”stabiliteten”?
4 april, 2023
Elsystemen tas successivt över av sol- och vind­elverk som konkurrerar ut gamla fossil­eldade kraftverk.
Det behövs inga stora kraftverk eller tunga turbiner för att bygga att stabilt, pålitligt elsystem. På 1800- och stora delar av 1900-talet stabiliserades elnäten av rörelseenergin i snurrande generatorer, energin i ­vatt­en som strömmade genom vattenkraftverk och i snurrande motorer på förbrukarsidan. Det var med denna rörelseenergi som frekvens och spänning kunde hållas ­konstant även om stora maskiner startades och ­stoppades bland elkunderna eller något kraftverk eller en elledning plötsligt gick sönder.
Läs mer >>
Sverige inleder ordförandeskap i EU – med att bryta mot miljölagar
3 januari 2023
Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Det tog knappt ett dygn innan Sverige, iklädd denna ledartröja, nu tackar för förtroendet genom att bryta mot EU:s miljölagar. Idag inleds nämligen en rekordstor ­licensjakt på varg som hotar populationens framtid. Naturskyddsföreningen är kritisk till beslutet och anser att varg­stammen är farligt nära vad den tål
Läs mer här >>
Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till
13 december, 2022
I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.
Läs mer från Svenska Kraftnät  
Apropå skyddet av vårt dricksvatten

Foto av Kaboompics från Pexels
2019-04-08
Sveriges Radio P1 har gjort ett program om rent vatten. Programmet heter Kaliber och sändes 1 april klockan 10:04 men finns på SR P1:s webplats.
Lyssna här >>
FN:s klimatpanel förordar inte kärnkraft
Foto: Frédéric Paulussen
2 april 2019
Att IPCC förordar kärnkraft är ett missförstånd, enligt forskare bakom rapporten. Påståenden om att FN:s klimatpanel skulle förespråka eller förorda kärnkraft har blivit allt vanligare i den svenska debatten. Ibland sägs det till och med att klimatpanelen hävdar att ”kärnkraft är nödvändigt för att klara klimatmålen”. Men påståendet är felaktigt. FN:s klimatpanel (IPCC) förespråkar inte kärnkraft. IPCC säger inte heller att kärnkraften är nödvändig för att klara av klimatmålen.
Läs mer >>     Läs mer >>
Bina är livsviktiga för vår matproduktion.
Humla pa Kungsmynta
Humla pa Kungsmynta Tullinge gård   Foto: Rolf Ekberg

En tredjedel av Sveriges 270 vilda biarter är på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem
Läs mer >>
Positiva besked för miljö och klimat i S, MP, C, L-överenskommelse
11 januari 2019
Förslaget till en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som offentliggjordes idag överraskar positivt på miljö- och klimatområdet. Men delarna om skog och strandskydd väcker oro.
Läs mer >>
--> Två miljarder mindre till miljö och klimat
11 december 2018
Nu har riksdagen beslutat om den budget som lämnades in av M och KD. Skillnaderna i budgetposter som handlar om natur och miljö är stora. M och KD föreslår neddragningar med 2,1 miljarder jämfört med övergångsregeringens förslag.
Läs mer på SVT >>
Plastmattor – en bov med farliga kemikalier
1 oktober, 2018
Enligt en ny studie från Karlstads universitet innehåller plastmattor i bostäder farliga kemikalier. Miljö & Utveckling rapporterade tidigare om att EU förbjudit fyra sorter av ftalater. Samtidigt visar en ny studie att golvmattor av mjukgjord PVC i bostaden kan ge upphov till upptag av sådana kemikalier hos gravida kvinnor.
Läs mer >>
Plastmattor – en bov med farliga kemikalier
1 oktober, 2018
Enligt en ny studie från Karlstads universitet innehåller plastmattor i bostäder farliga kemikalier. Miljö & Utveckling rapporterade tidigare om att EU förbjudit fyra sorter av ftalater. Samtidigt visar en ny studie att golvmattor av mjukgjord PVC i bostaden kan ge upphov till upptag av sådana kemikalier hos gravida kvinnor.
Läs mer >>
Ny HaV-rapport: Flera av Sveriges naturliga grundvattenkällor skadade
Foto av Manuela Adler från Pexels
2018-03-26
I Sverige finns det cirka 2 000 kända grundvattenkällor, det vill säga naturliga utflöden av grundvatten. Många av dessa har skadats eller riskerar att skadas genom exempelvis kalhygge, körskador av tunga maskiner och äldre utdikningar. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten 2017” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Läs pressmeddelande om rapporten här >>
Miljödomstolens nej till förvaring av kärnavfall –
en seger för miljörörelse och vetenskapen

23 januari 2018
Mark- och miljödomstolen säger nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras vid Forsmark innan det är visat att kopparkapseln är säker. Det är en stor seger för säkerhet och miljö – och för Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning samt de kritiska forskare som visat på riskerna med den föreslagna metoden. Nu ska regeringen fatta det avgörande beslutet om framtiden.
Läs mer >>
Läs mer >>

Södertörnskommuner går ihop – halverar sina koldioxidutsläpp
12 januari 2018
Åtta Södertörnskommuner samarbetar i en ny satsning kring samordnad varudistribution. Hittills har de minskat koldioxidutsläppen med 70 procent i kommunerna.
Läs mer här >>
Så fixar du egen sol-el hemma
8 januari 2018
Nu kan alla villaägare sätta upp solceller på eget tak, göra en miljöinsats och samtidigt tjäna pengar. I regeringens budget för 2018 ökar solinvesteringsstödet med 200 miljoner för att höjas ännu mer 2019.
Läs mer här >>