Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.

Kontaktsida verksamhetsåret 2023
OBS! Vi använder e-postadresser som försvårar att adresserna används för att sprida skräppost och post som kan ställa till med skada.
När du skickar e-post till oss byt ut [at] mot @

e-postadress:    styrelsen[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter i Botkyrka-Salem kretsen.

E-postadress:    kontakt[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till samtliga kontaktpersoner i Botkyrka-Salem kretsen.

Adress till vår webbplats:    www.gaerdsmygen.se

Plusgiro: 83 35 66-3

Kretsnummer: 114 i Naturskyddsföreningen

Organisationsnr: 80 24 01 - 5441

Styrelseledamöter
Ordförande och
vice ordförande
Vakanta
Ordförandeposten
alternerar
månadsvis mellan
styrelseledamöterna
Sekreterare Harald W Thorburn 070 565 24 64
Kassör Birgit Hagsten 070 471 77 40
Ordinarie
ledamöter:
Hasse Andersson 070 657 35 39
Bo Ljungberg 070 889 98 92
Helene Sjölund 076 633 52 37


Suppleanter: Sven Persson 073 726 87 28
Jan "Poppe" Govella 070 788 42 83
Arne Söderbom 070 918 78 67
Camilla Winberg 076 816 86 60

Revisorer
Ordinarie: Rut-Marie Gauffin
Jan Wingren
Suppleanter: Gunnel Lundström
Björn Johansson

Valberedning
Sammankallande Jan-Peter Falk 070 922 33 84
Kontaktpersoner
Fjärilar, fåglar
och fladdermöss:
Hasse Andersson
Bo Ljungberg
Skogsfrågor: Birgit Hagsten
Bo Ljungberg
Per Wallsten 070 249 81 92
Hörningsnäsängen Kurt Hermelin 073 038 80 48
Vattenfrågor: Jan Govella
Bo Ljungberg
Webbplatsen
gaerdsmygen.se
Rolf Ekberg 076 854 06 11
Redaktion: Hasse Andersson
Sven Persson
Grafisk form på
pappersvarianten
av progammet:
Jonatan Borling