Naturskyddsföreningen
i Botkyrka-Salem
Teckning: Björn Bengtson

Kontaktsida verksamhetsåret 2022


OBS! Vi använder e-postadresser som försvårar att adresserna används för att sprida skräppost och post som kan ställa till med skada.
När du skickar e-post till oss byt ut [at] mot @

e-postadress:    styrelsen[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter i Botkyrka-Salem kretsen.

E-postadress:    kontakt[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till samtliga kontaktpersoner i Botkyrka-Salem kretsen.

Adress till vår webb-plats:    www.gaerdsmygen.se

Plusgiro: 83 35 66-3

Kretsnummer: 114 i Naturskyddsföreningen

Organisationsnr: 80 24 01-5441

Styrelseledamöter
Ordförande och
vice ordförande

ordförande alternerar
månadsvis mellan
styrelseledamöterna
Vakanta
Sekreterare Harald W Thorburn 070 565 24 64
Kassör Birgit Hagsten 070 471 77 40
Ordinarie
ledamöter:
Hasse Andersson 070 657 35 39
Moa Asplund 070 038 01 73
Bo Ljungberg 070 889 98 92
Helene Sjölund 076 633 52 37

Suppleanter: Sven Persson 073 726 87 28
Jan "Poppe" Govella 070 788 42 83
Arne Söderbom 070 918 78 67
Susanne Govella 076 580 06 77
Ru Ergün 073 640 56 87

Kontaktpersoner
Fjärilar, fåglar
och fladdermöss:
Hasse Andersson
Bo Ljungberg
Skogsfrågor: Birgit Hagsten 070 471 77 40
Bo Ljungberg
Per Wallsten 070 249 81 92
Hörningsnäsängen Kurt Hermelin 073 038 80 48
Vattenfrågor: Jan Govella
Susanne Govella
Bo Ljungberg
Webbplatsen
gaerdsmygen.se
Rolf Ekberg 076 854 06 11
Redaktion: Hasse Andersson
Sven Persson