Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.

Tyresta nationalpark söndag 12 maj 2019
Om du klickar på en bild visas den större.
Bäverhydda Tyresta
Baverhydda     Foto: Rolf Ekberg
Tallskog på hällmark som brandhärjades 1999
Tallskog på hällmark som brandhärjades 1999   Foto: Bo Ljungberg
Hällmarkstallskog Tyresta
Tallskog på hällmark som inte berördes av branden 1999   Foto: Bo Ljungberg