Tyresta nationalpark söndag 12 maj 2019

Om du klickar på en bild visas den större.
Bäverhydda Tyresta
Baverhydda     Foto: Rolf Ekberg
Tallskog på hällmark som brandhärjades 1999
Tallskog på hällmark som brandhärjades 1999   Foto: Bo Ljungberg
Hällmarkstallskog Tyresta
Tallskog på hällmark som inte berördes av branden 1999   Foto: Bo Ljungberg