Vad har blommor med bilar att göra?


Tänk om..... du ägde 100 x 100 m skräpmark, 1 ha sådär, som det inte gick att odla något annat spannmål på, då skulle du kunna odla ditt eget bilbränsle som skulle räcka till ca 1 500 mils körning. Med 5-10 kg utsäde skördas på 1 ha ungefär 3 ton rapsfrön Brassica napus. Vilken utdelning va!

Om fröna kallpressas får man ut ca 1 100 liter rapsolja som sedan förestras, en process för att inte dieselmotorn skall sota igen. RME (rapsmetylester) som den kallas på mackarna, d v s teknisk rapsolja, är då avsedd för fordonsdrift, annars blir den till matrapsolja m m.

Varför kör man bilar på rapsbränsle, när man istället bara borde laga mat på den?

Växthuseffekten, ett av mänsklighetens största miljöhot, beror till stor del på bl a CO2 utsläppen från bilarna, det som inte katalysatorerna klarar av.

RME är ett biobränsle kommer från växtriket. Det har sin största fördel i, att det ger ett mycket mindre nettotillskott av koldioxid (växthusgas) vid förbränning (45 kg CO2 / 100 l) än vanliga fossila bränslen som bensin, diesel (303 kg CO2/100 l), fotogen dvs petroleumprodukter, kol, "naturgas" m m. De fossila bränslena tillför vår atmosfär årligen 20 miljarder ton CO2, som aldrig funnits där förut. (Tänk om det hade varit 20 miljarder ton kåldolmar i stället!!! Det skulle du aldrig ha tillåtit)...

De kvarvarande skogarna och växterna orkar inte att ta upp denna stora mängd CO2 . Om vi sen skövlar och bränner ned dem dessutom gör det inte saken bättre.

Låt oss anta att du kör 1 500 RME mil med en modern dieselbil, då har du gjort ett utsläpp på ca 21 ton CO2. Skulle du köra 1500 mil med en bil t ex årsmodell 85 så blir motsvarande koldioxidutsläpp 454,5 ton.

Visste du att förutom 1 100 l rapsolja får man på ett 1ha ca 2000 kg kraftfoder som räcker till 2,5 kossa under ett år, 200 liter glycerol som används för framställning av krämer och tvål, 50 liter ''Toppolja'' som används för att återvinna gamla asfaltsvägbanor. Att det går endast åt 15-18% av den utvunna energin för att odla rapsen. Det återstående näringsrika processvattnet sprids på rapsåkrarna som gödning. RME bryts snabbt ner i naturen, 21 dagar mot dieselns ca 1 000 dagar, (vid oljespill).

Fördelar: Rapsodlingar hjälper till att hålla öppna landskap och fångar upp kvävet från våra bilavgaser, skapar jobb i Sverige och hjälper till att hålla landsbygden levande. Rapsoljan hjälper även till att minska Sveriges utlandsskuld. RME är f n skattebefriad.

Nackdelar: Inga biobränslen är fria från nackdelar men har avsevärt fler fördelar än de fossila. I framtiden kommer vi att få se ett antal olika driv- och bränslealternativ, RME är ett. De svenska rapsodlingarna och RME-oljan räcker till ca 3% av våra bränslebehov, men en hel del kan importeras.

Skadedjursbekämpning sker med bl a Pyretrinbaserade medel, (ett bekämpningsmedel som har sitt urpung från naturen ), detta görs ca 2 ggr på vårrapsen. (Höstrapsen behöver sällan skadedjurs- bekämpas eftersom den går så sent i knopp). Raps är kvävekrävande på gott och ont, t ex går det åt ca 140 kg kväve/ha för matrapsoljan från höstrapsen. Det finns KRAV-rapsodlare.

Energivärdet är något lägre i RME än i diesel, dvs en Golf drar 0,05 liter mer med RME!!! Fordonsskatten är ca 4521 kr/år och är på gång att sänkas.
Många bilfabrikanter har nu fordon klara för RME drift, men även de flesta äldre dieselfordon kan köras på raps efter några enklare justeringar.
RME finns att köpa på ett 25-tal ställen i Stockholms-trakten och i alla större städer, på OK och Statoil, för 6.79-6.99 kr/l.
Min Golf Gti drar 0,56 l/mil dvs 3.80 kr/mil, eller 5 703 kr per 1 500 miljövänligare mil, d v s 10.55 kr/mil med bränsle, skatt och försäkringar.
RME är godkänt av den statliga alternativbränsleutredningen 1997 som ett icke cancerogent bränsle. Utredningen föreslår Biogas, RME, Etanol och Metanol som alternativbränslen. RME är näst bäst när man vägt samman alla egenskaper, även kväveoxiderna, enligt de senaste testerna dec-97 på VTT i Finland, Motortestcenter och ett flertal Tyska tester. Kanske var mitt miljöval fel i morgon, men det är mitt bästa val i dag, för ett öppet landskap med vackra blommor i.
Utvecklingen går ibland framåt. Raps är vackert och inget konstigt, den kan man laga mat med, köra bil och traktor på. Allra bäst är det att gå eller cykla !!!

Jan "Poppe" Govella   1998

Tillbaka