Tyresta nationalpark söndag 12 maj 2019

Större bilder visas om du klickar på dem.
Bäverhydda Tyresta

Baverhydda         Foto: Rolf Ekberg

Brandområdet Tyresta

Tallskog på hällmark som brandhärjades 1999

Hällmarkstallskog Tyresta

Tallskog på hällmark som inte berördes av branden 1999