Hörningsnäsängen Lördagen den 4 april 2020

Vi hann med att räfsa torrt gräs, löv och kvistar på cirka halva ängens yta.
Det som räfsades ihop fraktades ut från ängen och lades i högar i det intilliggande lundområdet.

En större bild visas om du klickar på den