Inrikes notiser
KTH-rapport visar på stora möjligheter för
vind- och solkraft

23 okt 2013 KTH-professorn Lennart Söder presenterade idag på konferensen Vind 2013 en rapport där man inte funnit några avgörande tekniska hinder för att integrera 60 TWh vind- och solkraft i Sverige - motsvarande 40 procent av den svenska elproduktionen. >>Läs mer
Förnybarhetsrådet presenterar idé om
en svensk energi i ett europeiskt perspektiv

19 sept 2013 Branschorganisationerna Svebio, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen har i ett gemensamt Förnybarhetsråd tillsammans bedömt vad den industriella utvecklingen de senaste åren innebär för förnybar energi i Sverige. Rådets perspektiv presenteras i dag vid ett lunchseminarium på Europahuset i Stockholm. >>Läs mer
Katastrofalt förslag som banar väg för masslakt på de svenska rovdjuren

12 sept, 2013 Regeringens förslag om vargstammen är ännu ett bakslag för svensk vargpolitik och slår helt undan benen för det bräckliga samförstånd som Vargkommitténs ordförande Peter Egardt lade grunden till i sitt betänkande. Återigen har vetenskapen fått stryka på foten i hopp om kortsiktiga politiska vinster för det vargfientliga centerpartiet, säger Svenska Rovdjursföreningen om regeringens nya rovdjursproposition som presenterades idag.
>>Läs mer på Rovdjursföreniningens web-plats
>>Läs mer på Naturskyddsforeningens web-plats
Regeringen väljer att inte stödja nya mål för förnybar energi inom EU
10 juni, 2013 Regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål om förnybar energi och energieffektivisering för 2030, utan vill att detta ska utredas vidare. Detta trots att regeringen samtidigt konstaterar att de bindande målen för 2020 har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom EU. >>Läs mer
Rätten dömer ut licensjakten på varg

3 maj 2013
Det finns mycket bättre lösningar än licensjakt, menar Förvaltningsrätten i Stockholm och upphäver idag Naturvårdsverkets beslut om vargjakt. Det var i januari som Naturvårdsverket beslutade om licensjakt på 16 vargar, men jakten stoppades efter att Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet. Dagens dom bifaller miljöorganisationernas överklagan.
>>Läs merRegeringens klimatpolitik blir full av kryphål
3 maj 2013 Naturvårdsverkets färdplan för att Sverige ska bli fritt från klimatutsläpp bygger på kryphål och orealistiska antaganden. Det handlar mest om siffertrixande och rimmar illa med ansvaret att gå före, skriver företrädare för den svenska miljörörelsen. >>Läs mer
Vargjakten stoppad
13 februari 2013
Vi lyckades. Licensjakten på varg är med all sannolikhet över för den här gången. Tre döda vargar blev resultatet av årets jakt. 13 vargar hann räddas.
Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd, vilket innebär att vi lyckats stoppa jakten. Beslutet innebär i praktiken att det nu inte finns någon möjlighet att återstarta jakten, eftersom Naturvårdsverkets ursprungliga beslut om licensjakt innebar att jakt skulle tillåtas enbart till den 17 februari. >>Läs mer
Svensk oppositionskritik inför klimatmöte i Doha
25 nov 2012 Sveriges regering kritiseras av oppositionen för sin klimatpolitik, bland annat för att inte ge tillräckligt klimatbistånd till fattiga länder. Det är även en fråga som väntas bli viktig vid FN:s klimatmöte, som inleds den 26 november i Qatars huvudstad Doha. >>Läs mer
Jorden vi ärvde
7 Nov 2012 Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv Odlingsjord är en begränsad resurs. I en tid när behoven av mat, foder och biomassa ökar i takt med att jordens befolkning växer blir konkurrensen om den goda åkermarken allt större. Trots detta bebyggs stora odlingsarealer i Sverige varje år. >>Läs mer
Regeringen sänker havsmiljöarbetet
20 september 2012
Regeringens höstbudget är årets viktigaste miljöbeslut. Trots det kommer den samlade miljöbudgeten för 2013 att minska med 132 miljoner kr. Särskilt allvarligt är att havsmiljöarbetet skärs ned med en tredjedel. >>Läs mer
Landsbygdsministern har fel – kalhyggen inte klimatsmarta
30 och 28 maj 2012
Från DN debatt och DN:s artikelserie "Skogen vi ärvde".
Skogsvårdslagen måste ändras. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson tänker helt fel när han hävdar att en ökad avverkning av skogen är gynnsam för klimatet. I verkligheten är det precis tvärtom. Bäst är om vi helt kan undvika kalhyggena, skriver klimatforskare vid Lunds universitet. Läs mer Läs mer >>
Romsons (MP) hårda kritik mot regeringen
25 maj 2012 Miljöpartiets språkrör Åsa Romson gick till hårt angrepp mot alliansregeringen som hon pekade ut som oansvarig och lögnaktig när det gäller klimatpolitiken. Sverige kan inte ha en energidebatt som handlar om kärnkraften, den måste handla om hur vi får fram förnybar energi, sade hon. Läs mer >>
Havsörnen är räddad, efter fyrtio års arbete
22 mars 2012 För fyrtio år sedan var havsörn och pilgrimsfalk på randen till utrotning på grund av alla miljögifter. Sedan dess har Naturskyddsföreningen, med stöd av forskare, satt ut 682 pilgrimsfalkar och lagt ut flera tusen ton giftfri mat till havsörnen. Idag firar vi att både havsörn och pilgrimsfalk har livskraftiga stammar med ett stort köttkalas i Roslagen. Läs mer >>
2011 ett av Sveriges varmaste år
10 januari 2012 År 2011 blev ett av de varmaste åren sedan 1930-talet i Sverige. Nästan alla månader under året gav överskott i temperatur. Undantaget var den kalla februari, rapporterar SMHI. Årsmedeltemperaturen i Sverige 2011 hamnade två grader över den normala. Detta gör att år 2011 blev ett av de varmaste åren sedan 1930-talet i Sverige. Läs mer >>
Vindkraften ökade med 74 procent under 2011
9 januari 2012 Under 2011 producerade vindkraften 6,1 terawattimmar (TWh) el, en ökning med 74 procent jämfört med 3,5 TWh 2010. I år förväntas vindkraften öka till cirka 8 TWh, enligt Svensk Vindenergis bedömning. Den ökade elproduktionen från vindkraft bidrog till att både sänka elpriset och minska klimatutsläppen från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Läs mer >>
Stöd till fullskalig vågkraftsanläggning beviljat av EU
2011-11-09 I projektet kommer en 10 MW demonstrationspark för vågkraft anläggas i havet nordväst om Smögen i Sotenäs kommun. Sammanlagt 420 vågenergiomvandlare kommer att tillverkas och installeras i den nätanslutna anläggningen. Anläggningen ska demonstrera förmågan att producera 25 GWh el per år ur havsvågornas rörelse. Projektet har redan uppmärksammats internationellt och Energimyndigheten ser att det finns en exportpotential och möjlighet till kostnadseffektiv massproduktion.
Läs mer >>
Kärnkraftsberoendet borta 2030
12 oktober 2011 Idag lanseras "Energy [r]evolution a sustainable energy outlook for Sweden", Greenpeace i Nordens mest ambitiösa rapportprojekt hittills.
Rapporten visar att en omställning till ett helt förnybart energisystem i längden blir både billigare och mer konkurrenskraftigt än att fortsätta som idag. Med hjälp av kraftfulla energieffektiviseringar, utbyggda elnät och storskaliga satsningar på förnybar energi säkras en pålitlig försörjning av så kallad basel och reglerel förutsatt att kärnkraften fasas ut.
Läs mer >>
Vindkraft + naturvård = sant
2011-09-14 Naturskyddsföreningen förespråkar vindkraft, eftersom vi arbetar för ett energisystem som är oberoende av fossila bränslen och kärnkraft. Vi brinner också för naturvården. De två områdena går att förena om man bygger på rätt sätt, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare och Emma Nohrén, ordförande för Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän i en debattartikel i GP. Läs mer
Årets budget - miljösatsningen som försvann
2011-09-20 Att investera i miljö och gröna jobb skulle kunna vara ett sätt att motverka krisen. Det ser emellertid mörkt ut på miljöfronten i årets budget, men några få undantag. Läs mer
Naturskyddsföreningen och Mp välkomnar vargbeslutet
18 augusti 2011 Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet gläds åt beskedet om slopad licensjakt på varg nästa år och kallar beslutet "ett steg på vägen för en mer hållbar rovdjursförvaltning". Läs mer Läs mer
EU-varning: Följ lagen och skydda hotade vargar
21 juni 2011 I samband med förra årets licensjakt på varg anmälde Världsnaturfonden WWF tillsammans med andra miljöorganisationer Sverige till EU-kommissionen. EU ger nu WWF och miljörörelsen rätt på de viktigaste punkterna. Licensjakten på varg bryter mot EU:s naturvårdslagstiftning.
Läs mer
Vindkraften håller elpriset nere
1 juni 2011 Det tyska beslutet att all kärnkraft ska vara avvecklad till 2022 får ingen effekt på de svenska elpriserna. Utbyggnaden av vindkraft ger ett elöverskott som håller priserna nere. Läs mer
Så kan du sänka ditt elpris
10 maj 2011 Många betalar onödigt mycket för sin el. När elpriserna går upp klagas det över höga elpriser, men i stället för att klaga kan man mycket enkelt se till att kostnaden för elen blir lägre – och samtidigt motverka klimatförändringen. Läs mer
Solkraft blir ny miljardmarknad
30 maj 2011 Under de närmaste fem åren kommer marknaden för storskaliga solkraftanläggningar att växa till en miljardmarknad. Det enligt Alfa Laval som fått en genombrottsorder på området. Läs mer
Ökade utsläpp från företag i utsläppshandeln
16 maj 2011 Utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ökade under 2010 jämfört med både 2008 och 2009. Det visar Naturvårdsverkets kartläggning av olika branschers utsläpp under föregående år.
Mest steg utsläppen inom el- och fjärrvärme samt järn- och stålbranschen, som efter en kraftig konjunkturnedgång under 2009 ökade sin produktion. Kartläggningen redovisas som en komplettering till den EU-övergripande redovisning som EU-kommissionen presenterar.
Läs mer
Åtta punkter till Maud Olofsson - så här kan Sverige sluta slösa el
9 maj 2011 Alla skulle tjäna på en effektivare energianvändning, utom möjligtvis elbolagen. Ändå saknas det en aktiv politik för att främja energieffektivisering. När de 27 EU-länderna på begäran skickade in sina nationella handlingsplaner för energieffektivisering visade det sig att Sverige är det land som kommer öka sin energianvändning mest fram till 2020. Naturskyddsföreningen, Energieffektiviseringsföretagen och Energirådgivarna har därför tagit fram åtta punkter för att få slut på energislöseriet och styra om den politiska färdplanen mot ett energismart Sverige. Läs mer Läs mer
Vårt beroende av kärnkraft en myt
2 maj 2011 Redan i dag finns teknik och metoder för att spara bort nästan hälften av den energi som kärnkraften producerar redan till år 2020.Resten klarar vi med förnybara energikällor. Sverige har goda förutsättningar att bli ett föregångsland där 100 procent av energin produceras med förnybara resurser. Även på global nivå finns denna möjlighet visar vetenskapliga studier.
Läs mer
Beslut om fossilgas ett stort misstag
24 april 2011 Regeringen har gett Eon grönt ljus att bygga ut fossilgasnätet. Beslutet, som har smugits igenom, strider mot regeringens eget vallöfte och undergräver svensk klimatpolitik, skriver Lars-Göran Pettersson, Svante Axelsson, Gustav Melin och Anders Wijkman. Läs mer
Varg flyttad till Dalarna - och nytt revir upptäckt i Nora
13 april 2011 Tidigare i veckan påbörjades arbetet med att försöka flytta en varg från Norrbotten till Dalarna. Samtidigt rapporterar länsstyrelsen i Örebro län att ett nytt vargrevir har uppstått utanför Nora. Läs mer
Statligt bidrag ökar intresset för solenergi
7 april 2011 Intresset för att investera i solenergi ökar snabbt i Sverige. Mycket på grund av ett statligt bidragssystem som ersätter 60 procent av investeringen i solceller. Läs mer
Stora missuppfattningar om kärnkraft bland svenskar
5 april 2011 En ny SIFO-undersökning visar stora luckor i svenskarnas kunskaper om ökningen av kärnkraft respektive vindkraft i Europa. Undersökningen är beställd av vindkraftbolaget O2 och enligt svaren missbedömde åtta av tio svenskar utbyggnaden av de två energikällorna. Läs mer
Flera forskare i ett gemensamt upprop mot klimatförnekare:
31 mars 2011 KLIMATLOBBYN När vetenskapliga fakta hopade sig kring rökningens farlighet förfinade tobakslobbyn konsten att sprida osäkerhet i vetenskapliga frågor. Nu används samma metoder för att sprida ogrundad osäkerhet i klimatfrågan. Det är inte bara metoderna som är desamma; till förvånande stor del är det även samma forskare som är inblandade. Läs mer på SVT Debatt
Gödsel kan fördubbla biogasproduktionen
30 mars 2011 Biogas från gödsel som har den bästa klimatnyttan kan komma att öka med 1,5 TWh vilket motsvarar mer än en fördubbling av dagens biogasproduktion. Det visar en ny studie som LRF låtit göra. Läs mer
Tre gånger mer biogas på två år
28 mars 2011 Idag finns det nästan tre gånger så många biogasanläggningar på svenska gårdar som för två år sedan. - Vi är väldigt glada över den här positiva utvecklingen. Den är ett lyft för klimatarbetet i svenskt jordbruk, säger Christel Gustafsson, chef för klimatenheten på Jordbruksverket Mer biogas
Riksdagen måste stoppa fossil energi
24 mars 2011 Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och nätverket Heaven or sHell ser allra helst att riksdagen förbjuder utvinning av fossil energi i Sverige. Om riksdagen ännu inte är beredd att fatta detta beslut, bör den åtminstone ge berörda kommuner vetorätt mot utvinning av fossil energi! Riksdagen måste stoppa fossil energi
Det behövs en ny ekonomisk modell för att rädda planeten
23 mars 2011 I veckan kom ett nytt inlägg i den växande debatten om tillväxtekonomins påverkan på miljön, skriven av två tungvikare på den svenska miljöscenen: Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre och fd EU-parlamentarikern Anders Wijkman, numera aktiv som ensamutredare för regeringen och med en rad styrelseuppdrag, bla i Tällbergstiftelsen. Klotet Sveriges radio
Naturvårdsverket förbereder möjlig flytt av invandrad varg
21 mars 2011 Naturvårdsverket har vänt sig till länsstyrelserna i Mellansverige för att söka samarbete om att eventuellt flytta en genetiskt värdefull varg som angripit renar i Tåssåsens sameby. Möjlig flytt av genetiskt viktig varg
Reinfeldt: Så påverkar katastrofen Sveriges kärnkraftssatsning
14 mars 2011 Med anledning av katastrofen i Japan medverkade Fredrik Reinfeldt i SVT:s samhällsprogram Agenda under söndagskvällen. Statsministern fick bland annat ge besked om ifall regeringens energiuppgörelse som möjliggör för nybyggnation av tio nya reaktorer i Sverige nu måste omvärderas Läs mer Kärnkraft - farlig och oförutsägbar
Nettodebitering av el för dem som gör sin egen el
8 mars 2011 Det måste vara enkelt för privatpersoner att producera egen el. Dessutom kan de, genom nettodebitering, få ekonomisk nytta. Detta var budskapet från fyra organisationer – LRF, Svensk Energi, Svensk Solenergi och SERO – vid en uppvaktning på näringsdepartementet på tisdagen. Läs mer Sverige behöver mer solel
Politisk ovilja hinder för svensk solel
23 februari 2011 Tiotusentals hushåll skulle sedan länge ha investerat i solceller på husfasader och villatak, om de bara kunnat kvitta elproduktion mot elanvändning – men principridna skattejurister säger nej och regeringen duckar. Det är dags att visa politisk vilja och skyndsamt införa nettodebitering för mikroproducenter, skriver bland andra Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi. Läs mer
EU-kommissionen om den svenska vargjakten


27 januari 2011 EU-kommissionen ger Naturskyddsföreningen och de övriga organisationerna rätt som anmälde den svenska vargjakten. Vi är oerhört tacksamma för alla tusentals protest-mail till EU:s miljökommissionär som också innebar ett stöd för vår kritik av jakten. Nu börjar det formella efterspelet som kan sluta i EU-domstolen och förhoppningsvis förhindra vargjakt den kommande vintern. Läs mer


Missuppfattningar och feltolkningar om vindkraft
15 januari 2011 Jonny Fagerström sprider missuppfattningar om vindkraften, enligt Lennart Söder, professor i Elektriska Energisystem KTH.
Vindkraften leder till minskad produktion av fossil elkraft, inte tvärtom.
Läs mer i Ny Teknik, debatt
Licensjakt på 20 vargar
17 december 2010 meddelade Naturvårdsverket hur många vargar som får skjutas under 2011. Totalt får 20 vargar skjutas i sex län under perioden 15 januari till 15 februari. Läs mer hos Naturvårdsverket
Mikael Karlsson återvald som ordförande för Naturskyddsföreningen
På Naturskyddsföreningens stämma i Gävle 2010-06-13 valdes Mikael Karlsson till ordförande för Naturskyddsföreningen de kommande två åren. Läs mer
Utveckla och förstärk naturvärden i redan avsatta skogar
”Vi anser att en storskalig satsning på att utveckla och förstärka naturvärden i redan avsatta skogar skulle föra svenskt naturvårdsarbete ett stort kliv närmare miljömålet Levande Skogar”, skriver Sveaskogs skogschef Herman Sundqvist och naturvårdschef Stefan Bleckert i det här debattinlägget. Det är dags att våga vårda
Talldieselfabriken SunPine är igång
Nu har produktionen av tallolja från massa- och pappersindustrin vid SunPine i Piteå dragit igång. Förra veckan var den första veckan med kontinuerlig produktion av RTD (rå talldiesel) av prima kvalitet.
Läs mer Läs mer
Granskning av regeringens naturvårdspolitik Naturskyddsföreningen har genomfört en omfattande granskning av regeringens naturvårdspolitik. En stor mängd beslut och dokument har genomlysts. – När vi skalar av den gröna fernissan ser vi en grå politik, ett systemskifte där naturvård och Allemansrätt ersätts med produktion och ägande, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Läs mer