Lokala notiser
Tumbaåns sjösystems utveckling
För att följa Tumbaåns sjösystems utveckling har månadsvisa mätningar utförts i Botkyrka kommun sedan 1997. Omfattningen på mätningarna och rapportering bestäms av ett kontrollprogram. Generellt gäller att provtagning sker i vattendragen varje månad och i sjöarna två gånger per år. De undersökta sjöarna är Utterkalven, Segersjön, Tullingesjön och Albysjön. De undersökta vattendragen är Tumbaån (flera provpunkter), Tullingegårdsån, Skogsängsån, dagvatten vid Dalvägen, Alby dagvattentunnel, och Älvestabäcken. Läs mer >>
Saluhall i Tumba
I slutet november öppnar en Saluhall i Tumba. Där kommer man att kunna handla ostar, kött (ekologiskt och vilt), bröd och delikatesser efter säsong. Ekologiska och kravmärkta varor från svenska gårdar. Färsk fisk två dagar i veckan. Bageri planeras.
Man kommer också kunna starta dagen med hotellfrukost från kl 06, luncha eller fika där.
Christina Svensson (Blomsterhörnan) och Bernt Johansson (Berntes skafferi) står för det välkomna initiativet.
Adressen är Bergfotsvägen 17, utmed Dalvägen i Tumba.
Källdalen, en oas i Rönninge
Juni 2015 En reservtomt och byggnation av ett nytt stort hus är planerat inom detta fina område. Det kräver asfaltväg, plats för sopbil som ska ha 18 m vändradie, lastbilsleveranser, övrig trafik och parkeringsplatser för arbetande och besökare, gatubelysning…
Ingen miljökonsekvens-utredning har utförts för området.
Hela det avgränsade området med unik biologisk mångfald och höga naturvärden behöver avsättas som ett lokalt naturområde.
Läs mer >>
Torsdag 7 maj
Egen solel och solvärme

Vad ska jag satsa på? Vad kostar det? Är det lönsamt? Opartisk och kostnadsfri rådgivning.
Frukostseminarium: Kl 8.30 - 9.30
Solenergi för företag bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar
Tid: Kl 19 - 20.30
Solenergi för villaägare
Plats: Xenter Botkyrka, Utbildningdvägen 3, Tumba
Arr: Botkyrka kommun i samarbete med Klimat & Energirådgivningen
Projektledare till ungdomsprojekt i Botkyrka
31 mars 2015 Naturskyddsföreningen söker lokal projektledare till ungdomsprojektet Schysst sommar och vinter. "Schysst sommar och vinter" ska tillsammans med ungdomarna skapa roliga natur- och miljöaktiviteter som ger ett innanförskap och stärkt självkänsla i grupper som Naturskyddsföreningen har stort avstånd till. Vi söker en lokal projektledare för Schysst sommar och vinter. Läs mer >>
Ta ett klimatsmart beslut med hjälp av Solkartan
2015-03-27 Nu lanserar Botkyrka kommun ”Solkartan”, en tjänst på webben som visar hur mycket solinstrålning det är på olika hustak i kommunen. Läs mer >>
Botkyrka kommuns tävling om Hågelbyparkens framtid
19 mars 2015 Torsdag 12 mars anordnade Botkyrka kommun ett kick-off möte om hur Hågelby-parken ska utvecklas i framtiden. Kommunen utlyste en tävling om markanvisning och en slags uppsamling av intresserade aktörer enligt kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren. Investerare och representanter för bostadsbolag, arkitektfirmor, entreprenadfirmor och andra företag även mindre var där.
Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem tillsammans med NOOW lämnade ett förslag utom tävlan.
Läs förslaget här >>
Senaste nytt om Tullinge vattenverk
7 okt 2014 Tullinge vattenverk är fortfarande avstängt i väntan på att en reningsanläggning ska planeras och byggas. Nu får hela kommunen vatten från Norsborgs vattenverk och det finns inte PFOS i det vattnet. Läs mer >>
Silverfalken till Poppe
Naturskyddsföreningens styrelse delade ut hedersbetygelsen Silverfalken på riksstämman den 13 juni i Örebro. Vår ordförande Poppe var en som hedrades. Styrelsens motivering var: "Jan ”Poppe” Govella i Botkyrka-Salem har med ett leende på läpparna och stor envetenhet jobbat mot etableringen av en nöjespark i Hågelbyparken. Hans och andras kamp är ett föredöme för lokalt miljöarbete." Ett JÄTTESTORT grattis.
Familjen Lindgen AB avbryter samarbetet med Botkyrka kommun
om Hågelby familjepark

11 mars 2014 Familjen Lindgren AB (FLAB) väljer att avbryta samarbetet med Botkyrka kommun om familjeparken Hågelby. Kommunen och FLAB kunde inte enas om innehållet i det exploateringsavtal som skulle tecknas. Läs mer >>
Brev till Länsstyrelsen angående deras yttrande om
version 4 av detaljplan Hågelby familjepark etapp 1

10 mars 2014 Förslag till möte med länsstyrelsen om hur länsstyrelsen ser på hur riksintressena i Hågelby-Skrefsta tillgodoses i Botkyrka kommuns planer för Hågelby familjepark. Läs mer >>
Yttrande om
version 4 av detaljplan Hågelby familjepark etapp 1

10 mars 2014 Nu är det hög tid att Det är av yttersta vikt att ej godkänna detaljplan del 1 med alla dess brister. Godkänns detaljplan del 1, har man i princip godkänt kommande detaljplan 2, som berör ett ännu känsligare naturområde med bl.a. rika arkeologiska lämningar. Vi i NSF är kritiska till Botkyrka kommuns hantering av Miljöbalken som kommunen i ett antal skrivningar gått emot och tolkat på sitt eget och tendensiösa sätt.
Läs mer >>
EU-kommisionen har informerats om att
projektet Hågelby familjepark inte är avslutat

10 dec 2013 Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem har uppmärksammat att Botkyrka kommun den 10 december 2013 i Samhällsbyggnadsnämndenden kommer att presentera en ny ändrad detaljplan för projektet familjepark Hågelby.
EU-kommisionen har därför informerats om att projektet fortgår och inte är avslutat. Finns att läsa i EU-kommisionen informeras
Svar på klagomålet till EU om att Botkyrka kommunen eventuellt använder statligt stöd vid försäljning av mark till projektet familjepark Hågelby inkom i slutet av november. Finns att läsa i Svar på klagomålet till EU
De privata intressenterna för Hågelby familjepark stämmer Botkyrka kommun
6 dec 2013 När de privata investerarnas representant i Hågelbyprojektet hotade att använda ”en välslipad yxa” utrustades delar av Botkyrkas kommunledning med personlarm. Konflikten är nu så allvarlig att hela den planerade utbyggnaden av Familjeparken är i gungning. Läs mer >>
Dom i Nacka tingsrätt om detaljplanen för Hågelby familjepark
17 okt 2013 Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslog 2013-09-09 Botkyrka kommuns överklagande av länsstyrens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14 om detaljplan för etapp 1 av Hågelby familjepark. Läs mer >>
Nytt stopp för familjeparken. Nu måste John John Lindgren tänka om.
21 sept, 2013 Regeringen godkänner inget byggande vid sjön Aspen i Hågelbyparken. Den stora p-platsen för 465 bilar vid områdets entré får också tummen ner. Nu måste planerna för Familjeparken ritas om – igen – och osäkerheten kring projektet växer. Strandskyddet gäller, punkt slut. Ingenting får byggas närmare än 100 meter från sjön Aspen, vilket gör att delar av den planerade stugbyn och huset för ”Lekande lärande” måste flyttas. Samma sak med parkeringen som skulle anläggas intill den smala Älvestabäcken vid områdets entré. Läs mer >>
Remissvar på den reviderade detaljplanen för del av familjepark Hågelby
Den av Botkyrka kommun reviderade detaljplanen redovisar endast marginella ändringar. Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem har inkommit med 4 st yttranden daterade 18/11 2007, 14/12 2009, 12/5 2010, 25/11 2010, 15/5 2012 samt vår överklagan 5/7 2012. Se Yttranden under fliken Dokument. Vår kritik mot den planerade exploateringen kvarstår. Läs mer >> Läs mer >>
Länsstyrelsens beslut om projektet Hågelby nöjespark
7 april 2013 Naturskyddsföreningen välkomnar Länsstyrelsens viktiga beslut om projektet nöjespark i Hågelby . Beslutet är i den långsiktiga hållbarhetens anda. Det bekräftar att våra yttranden och överklaganden är relevanta i lagens mening, för medborgarna, beträffande samrådsförfarandet och för omistliga natur- och kulturintressen i landskapet. Att riskera Bornsjökilen med så höga naturvärden i ett 10-årigt riskprojekt är oansvarigt, onödigt och ”långt ifrån lagom” hållbart. När Sverige importerar 60 % av all mat från utlandet, är ett nöjesfält på produktiv jordbruksmark mycket tvivelaktigt. Kommunen har lyckats väl med att marknadsföra att projektet framskrider enligt tidsplan, att parken snart kan byggas, men…. Väl medvetna om att beslutet kan komma att överklagas fortsätter vi kampen.
Läs mer på Hågelby bloggen Läs Länsstyrelsens beslut här >>
Trafikverket vill göra om Södertörnsleden!
17 mars 2013 Huddingekretsen av Naturskyddsföreningen driver opinion mot att vägen skall byggas. Efter att Naturskyddsföreningen i Sthlms län överklagat planerna har nu Trafikverket uppmärksammat problem med den gamla miljölagstiftningen. Vägen är inte längre i samklang med framtidens behov och gällande miljölagsning. Läs Trafikverkets framställan till regeringen och pågående debatt på Huddinge-kretsens web-plats Läs mer >>
Ny översiktsplan för Botkyrka
2013-03-07 Nu presenteras förslaget till Botkyrka kommuns nya översiktsplan- den plan som visar hur marken i Botkyrka ska användas i framtiden. Dina synpunkter och förslag är viktiga och därför finns det flera sätt för dig att tycka till under våren. Läs mer >>
Nu börjar projekteringen av en ny reningsanläggning för Tullinge vattenverk
21 februari 2013 Tullinge vattenverk stängdes för två år sedan när vi upptäckte PFOS i dricksvattnet. Botkyrka kommun och Försvarsmakten har nu kommit fram till att den lämpligaste metoden att rena vattnet är med kolfilter. Projektering av den anläggningen är påbörjad. Läs mer >>
Äventyrliga affärer bakom miljonfiaskot
14 nov 2012
Götene kommun försöker desperat sälja sitt Äventyrsland, men ingen vill köpa den stängda parken som kostat mer än tio gånger så mycket som planerat. SVT:s "Uppdrag granskning" avslöjar nu att dåliga investeringar, svågerpolitik och rena olagligheter ligger bakom projektet.
Fiaskot avskräcker inte andra kommuner - Botkyrka kommun har gett klartecken för en enorm nöjespark i miljardklassen. Läs mer >>
Botkyrka kommuns och John John Lindgrens planer
på en familjepark vid Hågelby


Den 14 juni 2012 beslutade kommunfullmäktige att anta avtal, budget och detaljplan för etapp 1 av en familjepark vid Hågelby-Skrefsta nordost om sjön Aspen.
Läs mer på kommunens web >> Läs mer i DN >>
Här finns Protokoll Yrkanden Kompletteringar från beslutet.
Den första etappen omfattar c:a 230`000 kvm enligt detaljplanen. Den fullt utbyggda familjeparken skall enligt planerna uppgå till c:a 600`000 kvm.
Etapp 1 innebär att 230 mindre uthyrningsstugor fördelade på temabyar samt en stadsgata med 4-våningshus och butiker ska byggas. Vidare ska uppställningsplatser för tält, husvagnar, husbilar och besökares fordon anläggas på ungefär hälften av ytan för den första etappen.
Den fullt utbyggda familjeparken planeras innehålla bl a hotell med spa, vattenland med både inomhus- och utomhusbad för åretruntbruk och ett sagoland.
Detta område med bördig åkermark, inhägnade hästhagar och gamla ekar är ett synnerligen unikt herrgårdslandskap i tätortsnära läge som är mycket värdefullt att bevara. Området utgör dessutom den smalaste och därför mest känsliga och sårbara delen av Bornsjökilen. Om Bornsjökilen kan du läsa här.
Detaljplanen är överklagad till Länsstyrelsen bl a av Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem. Vårt överklagande finns att läsa här. Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem har även anmält beslutet till EU. Vår EU-anmälan finns att läsa här
Fågelmatningen vid Tullingemaden (Kungsbergsmaden),
vintern 2011-2012.
17 april 2012
Nu är matningen avslutad för denna gång. Detta var andra vintern som vi har hållit matningen igång. Läs mer >>
Fågelmatning vid Kungsbergsmaden i Tullinge
2011-11-01 Nu är matningen i gång sedan 15 oktober Läs mer >>
Miljardärer i rekordbudgivning om Botkyrkaskog
2011-09-21 85 procent gick priset på en skogsfastighet om 1 600 hektar upp under budgivningen. Fastigheten i Botkyrka värderades till 135 miljoner kronor, men såldes till slut för en kvarts miljard. Läs mer >>
Detaljplan för Familjeparkens första etapp
1 februari 2011 Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem har lämnat remissvar på detaljplanen för del av familjeparken; (24-04) Hågelby, Botkyrka kommun. Läs mer >>.
Komplettering till Naturskyddsföreningens yttrande (daterat den 25 januari 2011) över detaljplan för del av Familjeparken Hågelby samt yrkande om omprövning av beslut och förlängd utställningstid. Läs mer >>
Detaljplan för Familjeparkens första etapp
11 januari 2011 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun att ställa ut detaljplanen för del av familjeparken; (24-04) Hågelby, Botkyrka kommun. Handlingarna ställs ut på webbplatsen, på medborgarkontoren i Alby, Hallunda, Tullinge och Tumba samt på plan 7 i kommunalhuset.
Om du har synpunkter på planen måste Botkyrka kommun ha fått in dem skriftligen senast den 2 februari 2011 till
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 147 85 Tumba.

Ekarna i Källdalen

December 2010.
Behovet av röjning vid de naturminnesmärkta ekarna i Källdalen, som uppmärksammades i samband med svamputflykten i Källdalen/Ekdalen Rönninge Salem 2010-09-18 har nu hörsammats.
Utflykten arrangerades av Barbro Hammar Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Planprogram Hågelby, Eriksberg och Lindhov

Oktober 2010 Botkyrka kommun presenterde ett förslag på program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov. Förslaget innehöll utgångspunkter och mål för den framtida användningen av marken i området. Där ingick övergripande struktur för bebyggelse, trafiksystem, natur- och kulturområden.
Förslaget var ute för synpunkter till 2010-12-08.
Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem lämnade ett yttrande som du kan kan ta del av här.

Miljöpartiet i Botkyrka har tagit ställning till planerna på familjepark i Hågelby.
Etableringen av Familjeparken vid Hågelby innebär stora hot mot den gröna kilen och Miljöpartiet i Botkyrka säger därför nej till det nu gällande detaljplaneförslaget då det inte säkerställer alla hållbarhetsaspekter som MP pekat på. Läs mer >>.

Om nöjespark vid Hågelby
Med anledning av planerna avseende en nöjespark i Hågelby, arbetar Gunilla Nuse och C-H Ramsay med en blogg för att sakligt och även lättsamt informera om detta. Hågelby-bloggen
Botkyrkabyggen köper vindkraftverk
AB Botkyrkabyggen har tecknat avtal med vindkraftsbolaget O2 Vindkompaniet AB om köp av ett vindkraftverk. Det är ett led i bolagets strävan att pröva möjligheten till förnyelsebar energi. Avsikten är att elproduktionen ska kunna svara för el till bland annat bolagets egna allmänna utrymmen.
Läs mer >>
Fjärrvärmens svarta lista presenteras
7 april 2010 Fjärrvärmen är en klimatsmart uppvärmningsform i många kommuner. Men fortfarande används 13 procent fossila bränslen i de kraftvärmeverk som producerar fjärrvärmen.
Tidningen Sveriges Natur har sammanställt en lista över de klimatvärsta kraftvärmeanläggningarna i Sverige.
Igelstaverket i Södertälje ligger sjua på svarta listan över de hundratals fjärrvärmeverk som släpper ut mest koldioxid. Läs mer >>

Samråd om detaljplanen för etapp 1 av familjeparken på Hågelby

Den 6 april 2010 beslutade nämnden för samhällsbyggnad att detaljplanen, för den första etappen av Familjen Lindgren AB:s mångmiljoninvestering i Botkyrka - Sveriges största satsning på upplevelse – familjeparken i Hågelby skulle ventileras med medborgarna. Ett samrådet pågick från den 21 april till den 2 juni 2010.
Yttranden om samrådet som inkommit från statliga instanser, bolag, kommunala nämnder med flera har sammanställts och finns här.
Planerad gågata

Tidigt samråd om famileparken I Hågelby

Kommunstyrelsen beslutade att under hösten vintern 2009 samråda med medborgarna och organisationer om det övergripande programförslaget för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov. Programförslaget fanns tillgängligt i kommunalhuset i Tumba, plan 7 och på medborgarkontoren i Alby och Tumba under tiden 18 november till 16 december 2009. En sammanställning i punktform, som kommunen har gjort, över de yttranden som kom in under samrådstiden finns här.
Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem lämnade synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter finns att läsa här. Dokumentet är omredigerat något men sakinnehållet är exakt det samma.

Upplevelsepark i Hågelby


Naturskyddsföreningen lämnade hösten 2007 synpunkter till Botkyrka kommun om planerna på ett stort nöjesfält vid Hågelby. Du kan hämta hela yttrandet här eller läsa en kortare version här.