Naturskyddsföreningen 100 år – Klimatstrategi och Hågelby


Det är med stor glädje och stolthet vi presenterar denna utgåva av Gärdsmygen lagom till 100-årsjubileet. Den har ett rikt utbud av programpunkter som förhoppningsvis ska passa många olika intresseområden. Vi önskar Huddingekretsens nya styrelse lycka till i arbetet och varmt välkommen åter i samarbetet med Gärdsmygen. Det blir roligare för alla och ger alla ett större utbud.

Tänk vad mycket vi har anledning att kunna glädjas åt och samtidigt vilka stora utmaningar vi står inför både lokalt och globalt. Ibland är jag verkligen kluven på mitten, men det positiva är min och andras stora drivkraft. Låt oss alltid fokusera på det.
Själv gläds jag åt att ljuset har börjat återvända och att de första stroferna av fågelsång hörs samt att Botkyrka kommun har kommit med ett förslag till klimatstrategi.

Just nu det händer massor av positiva saker i världen och i vår omgivning. Låt oss göra tvärt mot vad media och press gör, nu ska vi börja med allt positivt; här följer några exempel. USA har fått ny president, Barack Obama, som ger förhoppningar om ett nytt klimatavtal i Köpenhamn i år. Det går inte en dag utan att man skriver om miljön och klimatet i media och tidningar. Trenden vi ser är att hot skapar enighet. Ett gammalt kinesiskt ordspråk säger ”När en dörr stängs så öppnas två nya”. Den ekonomiska krisen är övergående och ger Moder Jord en välbehövlig andhämtning av resursuttagen. Ny smartare teknik framtvingas, och en enklare, sundare livsstil syns i slutet av mörkertunneln.

Tidningarna är fulla av ny teknik för uppvärmning av hus, ”passivhus” som i huvudsak uppvärms med belysning, sol och personlig närvaro. Artiklar om hybridbilar och elbilar som kostar ca 2,50 kr per mil att köra, eller artiklar om hälsosam och ekologisk mat.

Det som hänt de senaste två åren är att gungbrädan sakta, sakta håller på att väga över till fördel för planeten och våra kommande släkten. De övervägande goda människorna börjar organisera sig och blir numerärt fler och reser sig mot de kortsiktigt tänkande, giriga och onda.

För att fortsätta bland de glada nyheterna har Botkyrkas partier äntligen kommit med ett förslag till klimatstrategi . Vi kommer att läsa den med lupp. När nu strategin finns ser naturen, miljön och vi fram mot en samlad partipolitisk konkret handlingsplan, inte bara ord. Som sträcker sig in i flera mandatperioder framåt, som i Växjö kommun. Det kan jämföras med de naturvårdsåtaganden man har på Nya Zeeland som sträcker sig från 100 till 500 år framåt.

Grattis, Naturskyddsföreningen 100 år!

”Naturskyddsföreningens framgångar hänger ihop med att vi kan knyta ihop kärleken till naturen med politikerpåverkan och konsumentkraft! Syntesen blir bra och verkningsfullare än varje enskild del”. Det säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Historiska framgångar har hjälpt till att bygga upp ett stort förtroende hos allmänheten. Många litar till vårt kunnande och engagemang. Vi har lyckats att med både långsiktig envishet snabba insatser. Nu försöker vi förvalta det arvet genom nya grepp i en tid med nya aktörer och snabb kommuni­kation, men utan att bli fartblinda. Ovanstående står att läsa på riksföreningens hemsida.

Detta har hänt under årens lopp:

Pilgrimsfalken har räddats från utrotning. I dag har pilgrimsfalken en årlig tillväxt på 150 ungar.

Bra Miljöval, vår egen miljömärkning, har hindrat giftiga och svårnedbrytbara kemikalier från att spridas i naturen. Varannan förpackning av tvätt-, disk- och rengöringsmedel är nu märkt med Bra Miljöval.

Havsörnen Med inventeringar, miljögiftsanalyser och skydd av örnarnas boplatser har föreningen säkrat en stabil havsörnsstam.

Fjällnära skogar. Efter ett intensivt lobbyingarbete blev tre mycket stora och värdefulla fjällskogsområden skyddade 1984. Sedan 1999 har 98 biologiskt ovärderliga naturskogar räddats från avverkning.

Naturresurslagen. Den tillkom efter mångårig kamp för älvar och älvsträckor. Nu skyddas Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven av lagen.

Giftiga bananer. Miljövänliga veckan blir succé och lyfter problemen med bekämpningsmedel i bananplantager och ökar efterfrågan på KRAV-bananer.

Vitryggiga hackspettar. Naturskyddsföreningen har tillsammans med Nordens Ark lyckats för första gången att få utplacerade hackspettar att häcka i Sverige. I dag finns bara 15 vilda vitryggar kvar.

Scandic skippar jätteräkor. Hotellkedjan Scandic tar bort jätteräkor från menyn på alla sina 122 hotell i Norden och Baltikum.

Vår lokalt största seger hittills i Naturskyddsföreningen Botkyrka och Salem var när vi tillsammans med andra föreningar samlade ihop 50 000 namn och med vår egen film ” Det stora lyftet” stoppade flygplatsen på Hall. Tillsammans kan vi förändra och ju fler vi blir desto lättare.

Som ni ser finns det all anledning att fira jubilaren med oss på Naturnatten i Lida, natten mellan den 5 och 6 juni. Läs mer om detta i programmet, välkomna.

Hågelby – vår största lokala ekologiska utmaning
Fortfarande är det en gåta för oss och andra hur detta finansiella- vågspel i dessa dåliga tider får fortgå! Botkyrka kommun som i vissa sammanhang dessutom sägs vara en av de fattigaste kommunerna i landet. Vi har fått många samtal och träffat många Botkyrkabor som sätter stor press på oss som är ärligt förbannade på planerna. Att skövla bästa åkermark för parkeringsplatser och tvinga bort Botkyrka ridsällskap, en av de få energisnåla sportanläggningar som vänder sig till kvinnliga ungdomar. Dessutom kommer den tänkta parken att dra till sig mängder av utsläpp från bilar, i redan nu dokumenterat hårt belastade områden. Helt emot den egna kommande klimatstrategin och de nationella klimatmålen. Den redan beskurna gröna Bornsjökilen kommer åter att sargas. Fotfarande är Hågelby med omnejd av riksantikvariskt intresse. Det är mycket svårt att förstå hur kommunen kan sätta sig upp mot kulturminneslagar och riksintressen för nöjens skull, när den tillämpas så strängt och heligt på privatpersoner, byggföretag, skogsföretag m.fl.

Vårt mål är att arbeta vidare för att bevara Hågelby, den pastorala och unika porten in till Botkyrka till gagn för alla, fattiga som rika.

Jan ”Poppe” Govella   våren 2009
070-788 42 83
jan.govella@swipnet.se