Kära medlemmar i Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem!


Jag tänkte skriva några rader till Er om ett försummat och viktigt ämne. Ni måste bara få veta nuläget i vår krets och vad styrelsen jobbar med, vilka mål och utmaningar vi har. Tillfällena är tyvärr bara två per år, i vår- eller höstprogrammet. Fler har vi inte råd med.

Naturskyddsföreningens organisation
Vår krets ingår i Länsförbundet som sorterar under riksföreningen med totalt 170 000 medlemmar. Sådär, nu har vi placerat oss på kartan.

Ekonomin är god d.v.s. vi har inga skulder, men vi är mycket sårbara om vi skulle få några störningar i intäkterna.

Medlemsutvecklingen
I vår krets har vi sedan år 2001 glädjande nog ökat vårt medlemsantal från 852 till 1482. Förra året tillkom hela 20 nya. Känn Er varmt välkomna!
Vårt mål är att bli 2000 medlemmar så fort det bara går. Anledningen är att vi då har möjlighet att utöva ett större inflytande på företag, myndigheter, kommuner och politiker vid "illa genomtänkta eller ohållbara framtidsbeslut". Kriterierna är att vi måste vara 2000 medlemmar och ha funnits i mer än 2 år, för att riktigt tas på allvar. I tunga ärenden har vi kunnat yttra oss genom SNF:s länsförbund med sina ca 35 000 medlemmar. Härligt att vi är så många som känner för en ljusare framtid.

VAD GÖR VI I STYRELSEN?
Vi ser som en av våra övergripande uppgifter att föra dialog med våra kommuner, länsstyrelsen och andra beslutsfattare. För att skapa förutsättningar för en natur och miljö som gör det möjligt att leva i många generationer framåt.
Ett exempel på dialog mellan Botkyrka kommun och oss var när vi blev uppringda i höstas av tekniska kontoret. De hade för avsikt att avverka i den tätortsnära och mycket omtyckta Vårstaskogen. Vi var ute vid tre tillfällen och rekognoserade tillsammans även med entreprenören Skogssällskapet. Alla parter la fram sina synpunkter. Slutresultatet fick mer karaktär av en känsligt utförd skogsvård än direkt avverkning. Till glädje för alla och till förmån för naturens mångfald.

Vi värnar om förutsättningarna för skogens, sjöarnas, havens, markens och luftens biologiska mångfald. Kort sagt allt som finns i biosfären. Att värna för oss innebär inte att vi är fientligt inställda till all utveckling eller vill bromsa den. Men många gånger tas besluten alldeles för fort och kortsiktigt. Då känns det viktigt att föreslå andra och mer hållbara lösningar. Yttranden och remisser behandlas, besvaras och ibland överklagas av oss till olika instanser.
Som bekant finns det inget som vi människor har uppfunnit eller producerat som inte kommer från naturen. Vi lever hela tiden på naturens ekotjänster, d.v.s. det som naturen producerar åt oss. Någon annan "verklig" råvaruproducent finns inte.

Den största kraften och entusiasmen lägger vi på att få fram vårt programblad Gärdsmygen. Målet är att få ett rikt och varierat utbud som skall fånga upp så många intresseområden som möjligt. Däggdjur, fåglar, skog, hav, blommor, lavar, mossor, insekter; naturen i vår närhet med andra ord.
Gärdsmygen bör även ha inslag av miljövänligare teknik och hållbar livsstil och vända sig till alla åldrar. Helst skall Gärdsmygen ha aktuella inslag som går i takt med aktiviteterna i föreningens riksorganisation.

Vi deltar i kommunens årliga miljövecka på hösten.

Fagning och slåtter håller vi på våren respektive hösten. Dessa oerhört viktiga insatser för bevarandet av Hörningsnäsängens vackra flora ger oss även ett bidrag från jordbruksverket. Utan Kurt Hermelins insatser skulle det inte vara möjligt att trycka detta program. Jag passar på att vädja till Er alla: kom och hjälp till, vi är alldeles för få som ställer upp under dessa dagar.

Vi har även deltagit vid båtmässor i skärgården för att sprida kunskap om Östersjöns tillstånd och om miljövänligare alternativ.

Det har dykt upp ett par nya spännande områden som vi tidigare har engagerat oss för lite i. Botkyrka Golfklubb har uttryckt intresse för ett samarbete om att miljöanpassa golfbanan.

Det andra projektet som vi kan bli delaktiga i handlar om att förmedla kunskap om natur och miljö till människor med invandrarbakgrund. Uppdraget syftar i förlängningen till att målgruppen ska nå en större förståelse för naturen som en resurs. Naturvårdsverket ligger bakom. Allt är i sin linda för vår del ännu. Så har ni läsare idéer och kunskap inom dessa områden hör gärna av er till oss.

Här slutar denna lilla rapport om hur det står till i föreningen.

Må så gott och trevlig sommar!

Våren 2007
Jan "Poppe" Govella
Ordförande i Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem

PS. I år firas Linnéåret med massor av intressanta och roliga aktiviteter särskilt på Öland. Där pågår firandet från 1/6 till 21/6. Ett tips kan vara 6/6. Då kommer Linné att träffa CM Bellman i Penåsa. Det blir blommor, vandringar, konst och musik. Kl. 13 kommer Linné att återplantera en Arontorpsros på Kastlösa stiftsgård, bredvid vår egen konstnär Adam Hedins Ateljé fågelform.
Sök också mer information på Internet!
DS.