Föreningens och naturskyddets fantastiska år 2009


Mer än ett halvår har gått och hösten knackar på dörren. Massor av glada och trevliga händelser har inträffat lokalt och nationellt under denna tid. Naturskyddsföreningen firar sitt 100-årsjubileum året ut med kampanjer och aktioner.

Jag vill börja med att varmt tacka alla som gjorde det möjligt att genomföra vårt eget lokala firande av Naturnatten . Utan det ekonomiska födelsedagsbidraget från Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, de fina affischerna som Stefan Sverin, Badakinen AB hade gjort, transporterna med Botkyrka Buss AB Maria & Dennis Widmark, eller Leif Wallins insatser på Lida Friluftsgård hade vi inte kunna genomföra detta fantasiska firande på Lida.
De otroliga artisterna Slagsta Gille med sin finstämda folkmusik, Fuerza de los Andes i sina färgsprakande dräkter och danser, Fassidy Kouroumas afrikanska trummor i skogen och dans samt Anna och Sara i kabarén Sweet Dreams som kulade i månskenets gata på sjön. Icke att förglömma alla 27 volontärerna, hitresta vänner och medhjälpare, entusiaster, Huddinge och Södertälje Naturskyddsföreningar.
Birger Nilsson, filmare och kameraman kommer att försöka sätta ihop en CD snarast. Du kan se delar av filmen på Youtube: www.youtube.com. Sök på naturnatten.

Jämsides med oss 100-årsjubilerar våra första nationalparker. Idag har vi 28 nationalparker och 3236 naturreservat. Den 29 september kommer HM Konungen att inviga Kosterhavets nationalpark, Sveriges första marina nationalpark. Det bisarra är att det är tillåtet att bottentråla, det är en av de mest destruktiva fiskemetoder som finns. Det är som att tillåta att hugga ner skog i en nationalpark! Trots allt, det positiva är att Kosterhavets nationalpark har tillkommit i en stor demokratisk process i samarbete med fiskarna och de kringboende. Utan den demokratiska uppslutningen hade förmodligen nationalparken inte blivit till.

Själva kan vi glädja oss över att Vinterskogens efterlängtade naturreservat kommer att invigas den 27 september. Igen visas prov på Botkyrka kommuns politiska goda vilja och tjänstemännens goda arbetsinsatser för att rädda en bland de mest älskade och utnyttjade tätortsnära skogar vi har i Botkyrka. Vi hoppas verkligen att bildandet av Lidareservatet kommer att ske snarast där vi kanske har den största samlingen av hotade arter i vår kommun.

Klimatmötet i Köpenhamn i december kommer att samla företrädare för många av världens länder för att försöka komma överens om utsläppskvoterna. Nästa år kommer världen att fokusera på omförhandlingen av kärnvapenfriavtalet. Moder Jord och miljontals av våra barn väntar stampande på de klokaste av alla politiska beslut som någonsin har behövt tas.

Hågelby ligger många Botkyrkabor varmt om hjärtat. De uttrycker sin bestörtning vid tanken på att ”demontera naturen” de fina promenaderna och lugnet, och att tränga sig på i vårt historiska arv för nöjens skull. Det är märkligt att Botkyrka kommuns politiker kan göra många bra saker för hållbarheten men ändå inte ha helheten med sig. För att projektet skall bli verklighet krävs nya skärsår, vägar i naturen och ingrepp på Bornsjökilen för att kunna klara den förväntade trafiken. Forskning och utredningar visar gång på gång att ju fler vägar man drar eller ju bredare vägar man gör desto mer trafik skapas. Detta är helt oacceptabelt ur klimatsynpunkt. Vi ska streta vidare på en konstruktiv dialog med beslutfattarna, vi måste rädda Hågelby!

Jan ”Poppe” Govella
070 788 42 83
jan.govella@swipnet.se
Ordförande i Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem