Hågelby

Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter till Botkyrka kommun om planerna på ett stort nöjesfält vid Hågelby. Du kan läsa hela yttrandet på vår hemsida. Dåliga nyheter Här följer ett urval.

Botkyrka ridsällskap med 800 ridande medlemmar skulle i värsta fall tvingas flytta sin verksamhet från Skrävsta.

Man har ambitionen att bygga Nordens största familjepark, med 15 000 till 25 000 besökare per dag. Hur skulle de ta sig dit? I stor utsträckning med bil, naturligtvis. Luftkvalitén kommer sannolikt att ytterligare försämras i redan belastade områden. Vi är också oroade över att man kommer att ge Botkyrka nya gigantiska tillskott av koldioxidutsläpp som vi inte haft förut.

FN-chefen: ”Det finns ingen tid att förlora i miljöfrågan, världen står inför randen till en katastrof.” I en tid då hela världen talar om att minska klimatpåverkan, riskerar vi att Botkyrka kommun gör sig känd för osolidariskt handlande. Enligt ca 2 500 eniga klimatforskare i FN har vi 7 till 10 år på oss att försöka begränsa temperaturhöjningen till max 2 grader.

Om man nu vill förverkliga ett sådant projekt i ett pastoralt område som klassas som ett historiskt riksintresse med ekhagar och med bördig åkermark, bör man gå mycket varligt fram.

Här följer några förslag och tankar från oss .

Stordriftens nackdelar
Man bör inte ha alla de tänkta attraktionerna på denna enda plats, av flera skäl. För att trafikförsörja en jättelik publikanläggning krävs enorma utbyggnader av vägar, parkeringar och kollektivtrafik. Annars får besökarna uppleva trista köbildningar – stora delar av vistelsetiden kommer att gå till köande. Lämpliga attraktioner bör spridas till väl valda platser i Botkyrka och annorstädes. T.ex. Lida, etablerade badplatser, gamla grusgropar, Botkyrkabacken m.m. Det blir mervärde och mer spännande för besökarna att inte uppleva allt samtidigt och roligare att återvända till. Anpassa aktiviteterna där naturen är som lämpligast.

I England finns otroligt fascinerande ekoparker, helt ekologiskt uppbyggda. Vi föreställer oss passivt uppvärmda stugbyar med återvinning av avfall, självgenerering av el, vattenrening, sol och vindkraftverk, ekoodlingar, djurhållning, tekniska och historiska ”happenings”.

Varför inte utnyttja Hågelbys spännande historiska plats till en liknande anläggning som i Vitlycke på västkusten. Eller en riktigt uppbyggd och levande vikingaby som besökaren själv aktivt deltar i. Jfr med Eketorp på Öland. Dessa aktiviteter skapar ringa buller, är ovanliga och intressanta mötesplatser samt passar väl in i området.

Kommunikationer
Tänk om man kunde förbinda attraktionerna med en spännande, hängande spårtaxi (förarlös kontinuerligt kommande spårtaxi , ”kabiner”) som kan utnyttjas av alla i kommunen och besökare till evenemangen i Botkyrka. Dessa kabiner kan gå till centra som Tumba station, Rikstens friluftsstad, Tullinge, Slagstabadet, Lida, naturreservat m.m. Då skulle nytta med nöje kunna förenas till lägre kostnader. Tänk att få åka i en tyst spårtaxi driven av förnyelsebar el i trädtoppshöjd över Botkyrkas vackra bygd till nästa attraktion. Vilken besökare skulle inte minnas detta?

Varje attraktion kunde ha en mindre parkering speciellt avsedd för bussar d.v.s. med få bilparkeringar. Vår tanke är att man ska kunna börja och sluta vid vilken attraktion man önskar. Således skulle enorma och trista parkeringar kunna undvikas på bästa åkermark. Jfr med Arlandas parkeringar. Spårtaxin skulle med fördel kunna knytas ihop med pendeltåg, tunnelbana och busstationer. Detta skulle ge eko globalt om det genomfördes.

Konkurrens
Ett sådant här projekt bör inte vara för likt något annat för att stå sig i konkurrensen. Tänk på Globen, Tom Tit, Sydpoolen, Gröna lund, Eskilstuna djurpark, Bert Karlssons eventuella liknande park i Huddinge och ytterligare någon annan upplevelsepark, som lär planeras i Stockholmstrakten. Man kan förvänta sig att nämnda redan etablerade konkurrenter inte kommer att sitta med armarna i kors.

Jobb
Alla förstår att det är önskvärt försöka skapa nya arbetstillfällen lokalt i Botkyrka. Ambitionen är bra, men vad borgar för att just Botkyrkabor skulle få dessa arbeten på EU:s fria och rörliga arbetsmarknad? Redan i dag konkurrerar vi med låglöneländer i öst inom många områden.

Med vänliga hälsningar

Jan ”Poppe” Govella   hösten 2008
Ordförande i Naturskyddsföreningen Botkyrka och Salem