Invigning av Vinterskogens naturreservat

Botkyrkas hittils största naturreservat, Vinterskogen, invigdes den 27:e september 2009. Det nästan 3 kvadratkilometer stora reservatet med sitt sprickdalslandskap ligger vackert nära bebyggelsen i Uttran, Broängen och Bremora i Vårsta.

Kretsens yttranden, lobbying och inlagor har bidragit till reservatsbildningen, säger Jan Govella, ordförande i Botkyrkakretsen.

Vinterskogen invigdes med musik, tal och trumpetfanfar tillsammans med närmare 300 besökare.

Tillsammans med kommunens politiska vilja och tjänstemännens goda arbetsinsatser räddades en av de mest älskade och utnyttjade tätortsnära skogarna i Botkyrka, konstaterar Jan Govella glatt.

Nu hoppas kretsen på att kommunens finaste skogsområde kring Lida blir skyddat nästa år. Också det en tätortsnära skog som är ungefär 9 kvadratkilometer stor.