body.WordSection1 { page: WordSection1; font-family: "Arial"; font-size: 10pt; margin-left: 30px; }
24-timmarsinventering av fågellivet vid Dalkarlsäng
Hur ser fågellivet ut under ett helt dygn
med utgångspunkt från det nya fågeltornet?

Hur många arter kan man se
och höra under ett helt dygn?

Är aktiviteten olika beroende
av tidpunkten på dygnet?

En inventering genomförd i regi av
Naturskyddsföreningen i Botkyrka/Salem


Den 31 maj 2008 genomfördes en dygnsinventering av fågellivet vid våtmarken Dalkarlsäng, NV Bornsjön. Idén väcktes förra året vid ett av mina besök vid det då nyresta fågeltornet. Ett mycket bra initiativ av Stockholm Vatten (i samarbete med Länstyrelsen) att anlägga ett fågeltorn just där!
Tanken var att se hur fågellivet ändras under ett helt dygn, när sjunger de som flitigast mm. Frågan gällde då om det gick att få tillräckligt många fågelskådare intresserade av att ägna ett antal timmar vid våtmarken. Det stod snart klart att detta skulle gå att genomföra, även om några av oss behövde ägna flera pass för att täcka in dygnet!

Fördelning av arterna utifrån tvåtimmarspassen
Totalt antal observerade arter, (varav hörda inom parentes)

00:00 - 02:00 11 (11)
02:00 - 04:00 24 (19)
04:00 - 06:00 33 (30)
06:00 - 08:00 34 (27)
08:00 - 10:00 34 (20)
10:00 - 12:00 31 (13)
12:00 - 14:00 31 (25)
14:00 - 16:00 29 (22)
16:00 - 18:00 28 (16)
18:00 - 20:00 41 (18)
20:00 - 22:00 38 (28)
22:00 - 24:00 14 (12)

Information om arrangemanget stod att läsa i Naturskyddsföreningens programblad Gärdsmygen, men inbokningen av skådare gjordes via direktkontakt med personer som är hemmastadda i området.

Upplägget följde min gamle vän Mats Karströms koncept från Porsitjärn i Vuollerim uppe i Lappland. Där har man genomfört dygnsräkningen sedan år 2004 i månadsskiftet maj-juni. Intressant var att vi oberoende av varandra planerade att köra inventeringen samma dygn, nämligen lördagen den 31 maj. Dygnet delades in i tvåtimmarspass från kl 00:00 till kl 24:00. Under varje pass noterades samtliga fågelarter som sågs eller hördes från fågeltornet. Detta innebar att varje pass blev en ny inventering, vilket kan användas för jämförelse under dygnet, vad gäller intensitet på sången och övrig aktivitet på fåglarna.

Vädret var strålande solsken under hela dagen, med svag vind under dagen, till helt vindstilla under natten.

Totalt noterades 65 arter, vilket känns som ett bra utfall för denna lokal. Bland "roliga" arter kan nämnas vattenrallen som ropade under större delen av dygnet, likaså smådoppingarna som spelade intensivt. En rosenfink sjöng några strofer under kvällen, kattugglor hördes första och sista passet. En gök ropade alldeles intill tornet, så att det ekade mellan träden. Bland rovfåglarna bör nämnas lärkfalken som sin vana trogen jagade över Dalkarlsäng, även spelflykt av bivråkar fick några av oss se.

Bifogar den totala artlistan och även fördelningen på de tolv tvåtimmarspassen.

Ett stort tack till Er alla som gjorde detta dygn så givande, och vi är flera som hoppas att dygnsinventeringen i år är början till en lång tradition där vi förutom natur-upplevelsen kan jämföra fågelaktiviteten åren emellan.

Hasse Andersson
Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem
okt 2008Sammanställning över observerade fåglar,
från tornet vid Dalkarlsäng,
31 maj 2008


Hem Artiklar