Jan "Poppe" Govella miljöpristagare!
Huddinge kommun tilldelade Poppe, ordföranden i Botkyrka-Salems naturskyddsförening, kommunens miljöpris 2003. Ett stort grattis!
Men det var inte som miljökämpe i Naturskyddsföreningen Poppe fick priset utan för sina insatser för att miljöanpassa produktionen på sin arbetsplats Exaktafjädrar i Huddinge. Priset kan alltså delas ut både till boende i kommunen och till personer som har sitt arbete där.

Vad är det då Poppe gjort, som renderade honom miljöpriset?


Lönsam investering
Förr släppte Exaktafjädrar ut sitt s.k. processvatten orenat direkt i det kommunala avloppsnätet. Poppe utvecklade en anläggning för rening och återvinning av processvattnet.

Detta innebär att tusentals liter vatten och c:a 200 liter poler- och rostskyddsmedel sparas per år samtidigt som avfallsmängden genom förångning reduceras till 7 kg torrsubstans farligt avfall. En avsevärd minskning av miljöbelastningen alltså men, visade det sig, också en ekonomiskt mycket lönsam investering. En investering på 30 000 kronor har givit en besparing i avfallshanteringen på 350 000 kronor per år! Miljövänlig teknik behöver alltså inte vara kostsam,tvärtom!

Men Poppe har inte nöjt sig med detta. Han har lett kurser för personalen på företaget i bl.a. ekologi, miljöfrågor och kemikaliehantering. Den ökade miljömedvetenheten på företaget har inneburit att man sett över rutiner och utarbetat ett miljöprogram.

Ostvassla som tvättmedel
Tidigare tvättades alla fjädrar med trikloretylen för att göra dem rena från fett och smörjmedel. Analys visade att man antingen inte behövde tvätta fjädrarna alls eller att trikloretylenen kunde ersättas med ostvasslebaserat avfettningsmedel, ett mycket miljövänligt alternativ.

Foto: Thomas Julin
Rostbenägna produkter sprutades tidigare med rostskyddsolja. Oljan var ett problem både för arbetsmiljön och var kostsam. Det visade sig att man kunde byta ut oljan mot rostskyddspapper innehållande kokosfettsyra. Sådan papper läggs överst och underst i kartongerna med fjädrar och skyddar dem mot rost i 5-10 år i oöppnad kartong.

Dessa förändringar i hanteringen har inneburit ekonomiska besparingar på c:a 100 000 kronor per år.

Vill du veta mer om miljöarbetet på Exaktafjädrar kan du gå in på www.godaexempel.nu

Grönare kommun
Vid prisutdelningen i Huddinge kommunfullmäktige höll Poppe ett litet anförande där han framhöll betydelsen av det ökande miljömedvetandet bland kommunens politiker och tjänstemän, vilket bl.a. innebär att en fruktbar dialog kan äga rum mellan t.ex. företag och kommunen.

Det är ju lätt att bli hemmablind och vi i Huddinge tycker väl inte alltid att kommunen sköter sig när det gäller miljöfrågorna men visst har det hänt mycket under de senaste tio åren inte minst när det gäller den "gröna miljön", framför allt alla naturreservaten.

Än en gång ett stort grattis till Poppe från Huddinge naturskyddsförening!

Erik Reuterswärd
Vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Huddinge
Mars 2004