Vad har vi för oss i Botkyrka-Salem


Vår krets, som geografiskt sammanfaller med Botkyrkas och Salems kommuner, har 1550 medlemmar. I Stockholms län är vi 35 000 och på riksplanet 170 000 medlemmar.
Vi är med andra ord många i det här landet som värnar om miljö och natur på olika sätt och av en mängd olika anledningar. Det är en styrka som känns samtidigt som det också är så att vi sällan träffar de flesta av våra medlemmar. Därför vill jag gärna berätta lite om vad vi som är aktiva gör, med utgångspunkt i föregående års verksamhet.

En av de fasta punkterna punkterna i föreningens årsaktivitet är hävdandet av Hörningsnäsängen i Grödinge som sker i samarbete med Botkyrka kommun. På våren fagar vi och på sensommaren är det slåtter. Det är ett åtagande som förpliktigar. Vi skulle bara vilja att fler hittade dit vid dessa tillfällen. Kretsen tackar för arbetsinsatsen genom att bjuda på enklare förtäring och till slåttern har det även förekommit spelmansmusik.

Ett annat återkommande inslag under året är miljödagarna i september. Under en vecka ordnar Botkyrka kommun en mängd olika aktiviteter där också vi är med på ett hörn. Vi har bord och/eller utställning både i Tumba och Hallunda.

Grötkvällen i december har många år på nacken och erbjuder samvaro under ledigare former. Både i form av förtäring och för det mesta även bildvisning.

I förekommande fall besvarar vi remisser från våra båda kommuner.
Något som under det gångna året förorsakat en hel del reaktioner och samarbete med andra föreningar är planerna på ett slags nöjesfält vid Hågelby. Vi motsätter oss å det bestämdaste dessa planer bland annat därför att det för all framtid skulle ödelägga viktig natur- och kulturmark. Exakt vad som kommer att ske i det ärendet vet vi i skrivande stund inte. Vi har dock författat en skrivelse i ärendet samt deltagit i kommunens dialogforum vid flera tillfällen.
Något annat vi haft ögonen på är den pågående försäljningen av Stockholms Stads mark. Vi känner viss oro samtidigt som vi kanske inte kan påverka processen så mycket i nuläget.

Vårt verksamhetsprogram värper vi fram under ett antal arbetsmöten vid sidan av de ordinarie styrelsemötena som inträffar en gång i månaden. Viktigt att framhålla är att dessa möten är öppna för alla medlemmar, så känner man för att komma är det bara att kontakta någon av oss i styrelsen.

Nu hoppas jag att du som läsare har fått en bild av vår verksamhet. Ändå mer hoppas jag naturligtvis att du ska känna lust att delta. Varför inte börja med att dyka upp vid någon av våra exkursioner? Alla – såväl medlemmar som icke medlemmar – är hjärtligt välkomna.

Monica Brundin
sekreterare i Botkyrka-Salemkretsen