Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.

Dalkarlsäng, 24-timmarsinventering söndagen den 4 juni 2011
Dalkarlsäng
Dalkarlsäng   Foto: Hasse Andersson

Årets fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng (NV Bornsjön, Salems kommun) var den fjärde i ordningen, en återkommande tradition i månadsskiftet maj-juni.

Idén till den här formen av fågelinventering kommer från Mats Karström i Vuollerim. Där har man genomfört 24-timmarsräkning vid Porsitjärn under många år.

Räkningen pågår från 00:00 till 24:00 fördelat på tolv 2-timmarspass. Eftersom inventerings-dygnet inföll mitt under Kristi Himmelsfärdshelgen var det lite knepigare i år att bemanna fågeltornet med inventerare. Ett stort tack till Lars Björklund, Ulo Ignats (ny inventerare för i år), Bo Lassen, Hans Norelius, Martin Resare och Anders Winell. Jag vill speciellt tacka Hasse Norelius, som räddade dygnet med sina fyra inventeringspass.

Årets räkning genomfördes i skönt väder med sol, dock ganska blåsigt vilket kan ha påverkat möjligheterna till att höra fågelsången. Vi observrade 65 arter vilket tangerade vårt högsta artantal, att jämföras med år 2008 (65), 2009 (59), och 2010 (63). 10 nya arter noterades för inventeringen. Av dessa tio är några väntade och några lite mer förvånande. De nya var: svarthakedopping, havsörn, svartsnäppa, storspov, havstrut, buskskvätta, stare, törnsångare, stjärtmes och stenknäck.

Vid 8-tiden på kvällen bjöd två lärkfalkar på underbara observationer på nära håll i perfekt medljus från tornet när de jagade sländor över sjöängen.

Totalt under våra fyra 24-timmarsräkningar har vi sett och hört 92 arter, ett imponerande antal för denna skogsvåtmark.

Vi ser fram emot nästa års inventering och hoppas att då kunna vara tillbaka i fågeltornet som kommer att ske lördagen den 2 juni.

Hasse Andersson (samordnare)