Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.

Dalkarlsäng, 24-timmarsinventering söndagen den 6 juni 2010
Dalkarlsäng
Dalkarlsäng   Foto: Hasse Andersson

Årets fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng (NV Bornsjön, Salems kommun) var den tredje i ordningen. Nu känns det som att denna aktivitet har blivit en återkommande tradition i månadsskiftet maj-juni.

Idén till den här formen av fågelinventering kommer från Mats Karström i Vuollerim. Där har man genomfört 24-timmarsräkning vid Porsitjärn i 7 år.

Räkningen pågår från 00:00 till 24:00 fördelat på tolv 2-timmarspass. I år var det lätt att få intresserade inventerare att ställa upp, vilket kändes riktigt bra. Ett stort tack till Janne och Carina Heidenfors, Hans Norelius, Martin Resare, Tomas Viktor, Anders Winell, Bo Lassen, Kåre Engberg, Jan Aspenberg, Stig Strid och Lars Björklund! Undertecknat hade också ett 2-timmarspass.

Årets räkning genomfördes i härligt försommarväder med sol och relativt svag vind. Natten var däremot rätt kylig. Antalet arter blev 62, att jämföras med år 2008 (65) och 2009 (59). I år noterades 10 nya arter jämfört med de två tidigare räkningarna. Totalt under våra tre 24-timmarsräkningar har vi sett och hört 81 arter.

Bland ”roliga” observationer i år kan nämnas smådoppinghäckning med 7 små ungar, sädesärlorna som hade ungar i boet som var beläget på övervåningen i fågeltornet. Lärkfalken jagade sporadiskt över våtmarken, liksom den bruna kärrhöken. Rörhönan visade sig vid några tillfällen.

Denna aktivitet sker i Naturskyddsföreningens regi och jag ser fram emot nästa års inventering som kommer att ske lördagen den 4 juni.                                                                      

Sammanställning över fåglarna från tornet vid Dalkarlsäng 6 junij 2010

Fördelning av arterna utifrån tvåtimmarspassen. Totalt antal observerade arter.

Hasse Andersson
tullingetp@hotmail.com
Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem