Naturskyddsföreningen
i Botkyrka-Salem

OBS! Vi använder e-postadresser som försvårar att adresserna används för att sprida skräppost och
post som kan ställa till med skada.
När du skickar e-post till oss byt ut [at] mot @

e-postadresser:   postmottagare[at]gaerdsmygen.se    och    styrelsen[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till dessa adresser vidarebefodras till ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter i Botkyrka-Salem kretsen.

e-postadress:   kontakt[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till samtliga kontaktpersoner i Botkyrka-Salem kretsen.

web-plats:   www.gaerdsmygen.se

Plusgiro: 83 35 66-3
Kretsnummer: 114 Att anges vid betalning via plusgiro då nya medlemmar värvats av medlemmar i Botkyrka-Salem kretsen.

2019
Styrelse
Ordförande Jan-Peter "Jampe" Falk 070 922 33 84 janpeter[at]zmedjan.se
Vice ordförande Bo Ljungberg 070 889 98 92 bo.ljungberg[at]yahoo.se
Sekreterare Harald W Thorburn 08-530 390 73 070 565 24 64 harald.w.thorburn[at]telia.com
Kassör Birgit Hagsten 070 471 77 40 birgithagsten[at]hotmail.com
Ordinarie ledamöter: Hasse Andersson 070 657 35 39 hasse.tullinge[at]gmail.com
Susanne Govella 076 580 06 77 susanne.go[at]gmail.com
Helene Sjölund 08-33 58 34 076 633 52 37 helenes.mejl[at]gmail.com
Rolf Ekberg 076 854 06 11 rolf_ekberg[at]yahoo.se

Suppleanter: Sadia Tonner 076-306 45 72 skesb[at]utb.salem.se
Sven Persson 08-531 804 09 juvenalis.petri[at]gmail.com
Jan Govella 070 788 42 83 jan.govella[at]gmail.com
Arne Söderbom 08-530 359 53 070 918 78 67 karin.soderbom.borjesson[at]gmail.com
Emeli Cronholm 08-645 07 46 070 250 91 11 emeli.cronholm[at]swedbank.se
Marianne Hultman marianne.x.hultman[at]gmail.com

Revisorer
Ordinarie: Kurt Hermelin 08-532 510 37
Ordinarie: Sussi Engdahl 073 691 76 21 sussi_engdahl[at]yahoo.se

Valberedning
Sammankallande Elisabeth Edström 08-530 399 59

Arbetsområden
Backsvaleprojekt Bo Ljungberg 070 889 98 92 bo.ljungberg[at]yahoo.se
Susanne Govella 076 580 06 77 susanne.go[at]gmail.com
Hans Terelius 08-530 303 90 hans.terelius[at]gmail.com
Dagfjärilar och fåglar Hasse Andersson 070 657 35 39 hasse.tullinge[at]gmail.com
Fladdermöss Bo Ljungberg 070 889 98 92 bo.ljungberg[at]yahoo.se
Skogsärenden Rolf Ekberg 076 854 06 11 rolf_ekberg[at]yahoo.se
Webbansvarig Rolf Ekberg 076 854 06 11 rolf_ekberg[at]yahoo.se
Vatten Jan Govella 070 788 42 83 jan.govella[at]gmail.com
Äng och hage Kurt Hermelin 08-532 510 37

Kontaktman Fältbiologerna vakant