Skaffa dej "Hållbara laster"

Hållbara laster - Konsumtion för en ljusare framtid.

Det låter väl härligt. Så heter ett väl genomarbetat betänkande av författaren och biologen Stefan Edman, Göran Perssons tidigare miljörådgivare. Utredningen inger hopp med realistiska förslag om en ljusare och mänskligare framtid, om bara politiker och beslutsfattare förstår nu....inte sen. Vi behöver tydliga och klara signaler. Jordbruksverket gav i uppdrag att precisera begreppet "Hållbar konsumtion" när det gäller hushållen. Hur skall vi kunna konsumera på ett långsiktigt och resurssnålt sätt, utan att för den skull hota kommande generationers framtid, förlora livskvalitet eller möjligheter till utveckling.
Handlingsplanen föreslår åtgärder inom tre samhällsområden; det ekologiska, sociala (folkhälsa och demokrati) och det ekonomiska området. Tillsammans utgör de hållbarhetsbegreppet.
Läs mer på
www.regeringen.se/sb/d/1503/a/35470

Var med och påverka
På hemsidan www.supersize.nu kan gammal som ung, från alla Sveriges hörn tycka till och föreslå förändringar, förbättringar, nya uppfinningar eller lämpliga styrmedel (skatter) för att vi snabbare skall nå det hållbara samhället. Biffen, bilen och bostaden, tre av samhällets största miljöpåverkare, är områden som vi måste fokusera på, för en bättre framtid.

Biffen anspelar på maten och sättet att producera, transportera och odla den. De flesta vet idag att maten transporteras fram och tillbaka i världen enorma sträckor innan den landar på vårt bord, ska det behöva vara så, varför inte odla lite närmare? Ska vi verkligen behöva importera bordsvatten från utlandet när vi har så gott vatten i Sverige?

Bilen syftar på trafiken, beskattningen av bilar, våra körvanor, bränslen och motorer. Det måste bli mer macho att åka snålt eller att släppa ut lite koldioxid. Tänk det verkar som det "behövs" flera ton bil, stadsjeep t.ex. för att förflytta ca 70 kg person, det är oftast bara en som åker i varje bil. Lägg därtill att de endast får nytta av ca 20 liter bensin av de tankade 100 liter, resten omvandlas till värme och andra förluster, tala om slöseri.

För närvarande finns mer än 500 miljoner bilar i världen. Med samma biltäthet som i USA skulle Kina ha 900 miljoner fordon. Det skulle innebära att om ca 60 år så finns det runt 1,8 miljarder bilar på jorden. Med dagens konventionella teknik kan detta resultera i förödande miljökonsekvenser. Nya beräkningar visar att jordens medeltemperatur kan öka med mellan 2 till 11 grader redan i mitten på detta århundrade, om mängden växthusgaser fördubblas sedan starten för industrialismen.
(Källor: SOU 2004:119 och DN2005- 01-28)

Bostaden har med energi, sättet att värma upp våra hus, val av byggnadsmaterial och våra boendevanor att göra. Det finns massor av bra miljöteknik, som verkligen fungerar utmärkt och som ger oss mer kvar i plånboken men mindre miljöpåverkan: solfångare, pelletbrännare, ackumulatortankar, värmepumpar och energifönster som man dessutom kan få bidrag till.

Personligen har jag aldrig förstått charmen i att jobba över för att betala onödigt stora elräkningar och bensinräkningar, istället för att göra trevligare saker med pengarna på fritiden.
Kom med förslag, delta i miljöchatten, delta i framtiden genom att gå in på Supersize. Dina förslag kan vara värdefulla och lösa problem i framtiden.

Flyter du med strömmen?
Var inte likgiltig inför framtiden när vi nu står inför stora miljöutmaningar. "Det är bara de döda fiskarna som flyter med strömmen".
Leta upp bättre vardagsvanor var aktiv, där både plånboken och miljön blir vinnare. Massor av tips finns på www.snf.se.
Med andra ord skaffa Dig mer "Hållbara laster" för en ljusare framtid.

Jan "Poppe" Govella
Ordförande i Naturskyddsföreningen
i Botkyrka och Salem
Mars 2005


Hem Artiklar