Yttranden, överklaganden, svar och beslut


Remissvar till Salems kommun "Detaljplaneförslag Övre Byrsta plannr 73-12", jan 2018

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen av Mark- och miljödomstolens dom avseende bergtäkt Snäckstavik och Hall, dec 2017

Yttrande till Salems kommun om "Förslag till vattenplan 2017-2021", okt 2017

Yttrande till Salems kommun om "Förslag till översiktsplan för Salem 2030", juni 2017

Överklagande till Mark- och miljödomstolen av Länsstyrelsens tillstånd tll bergtäkt Hall 41 Södertälje kommun och Snäckstavik 3110 Botkyrka kommun, feb 2017

Yttrande till Botkyrka kommun om planprogram Slagsta strand dnr sbf/2011:770, nov 2016

Yttrande till Botkyrka kommun om förslag till vattenprogrammet Botkyrkas Blå Värden BBV, okt 2016

Yttrande till Botkyrka kommun om detaljplan Tumba skog, sept 2016

Yttrande till Salems kommun om detaljplan Kungsgård och Björknäs i Rönninge 81-56, juni 2016

Yttrande till Trafikverket med anledning av öppet samråd om Tvärförbindelse på Södertörn, april 2016

Yttrande till Länsstyrelsen om utvidgning av Brinkbäckens naturreservat, dec 2015

Källdalen, en ostörd och rofylld oas i Rönninge, juni 2015

Överklagande till Miljödepartementet Regeringskansliet, av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet vid Karlskronaviken i Salems kommun, maj 2015

Yttrande till Salems kommun om Karlskronaviken plan 80-47, mars 2015

Samrådssvar till Botkyrka kommun om del av Eriksberg 2:27, Prästviken, mars 2015

Yttrande till Länsstyrelsen om Svevias ansökan avseende bergtäkt vid Svenstavik och Hall, mars 2015

Yttrande till Salems kommun om detaljplan Heliodal, mars 2014

EU-kommisionen informeras om att projekt Hågelby familjepark fortsätter, dec 2013

Svar från EU om klagomål avseende ett eventuelit olagligt statligt stöd från Botkyrka kommun till det privata foretaget Familjen Lindgren AB vid markförsäljning, nov 2013

Dom Mark o Miljödomstolen avseende detaljplan för del av Hågelby Familjepark, sept 2013

Yttrande till Salems kommun om Planforslag Ronninge Centrum 81-64, aug 2013

Yttrande till Botkyrka kommun om reviderad detaljplan Hågelby familjepark, maj 2013

Yttrande till Salems kommun om detaljplan Rönninge Centrum, april 2013

Länsstyrelsens beslut avseende Naturskyddsförengen i Botkyrka-Salems överklagande om del av detaljplan familjepark i Hågelby, mars 2013

Yttrande till Svevia om deras ansökan om bergtäkt vid Snäckstavik och Hall, mars 2013

Yttrande till Salems kommun om detaljplan för Karlskronavikenområdet, februari 2013

Synpunkter till Länsstyrelsen om översyn utvidgat strandskydd Botkyrka-Salem, januari 2013

Kompletteringar av överklagande till Miljödepartementet Regeringskansliet av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskydd Hågelby-Skrefsta, december 2012

Överklagande tll Länsstyrelsen av Botkyrka kommuns beslut Detaljplan del 1 av familjeparken Hågelby, juli 2012

EU-anmälan Botkyrka kommuns beslut detaljplan Hågelby, juni 2012

Överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskydd i delar av detaljplan för del av familjepark vid Hågelby, mars 2011

Komplettering av yttrande till Botkyrka kommun om detaljplan 24-04 Hågelby, januari 2011

Yttrande till Botkyrka kommun om detaljplan 24-04 Hågelby, januari 2011

Yttrande till Botkyrka kommun om samrådshandling avseende program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov, december 2010

Yttrande till Botkyrka kommun om detaljplan för del av familjeparken Hågelby, maj 2010

Synpunkter till Botkyrka kommun om de tidiga samrådshandlingarna avseende Hågelby, Eriksberg och Lindhov, december 2009

Synpunkter till Botkyrka kommun om Klimatstrategin för Botkyrka 2009, mars 2009

Synpunkter till Botkyrka kommun om Upplevelseparken i Hågelby, november 2007

Yttrande till Botkyrka kommun om detaljplaneprogram för området Dynamiten (P 60-30), mars 2005

Till början Till startsidan