Globala notiser
EU ratificerar klimatavtalet
Fredagen den 30 september 2016 EU:s medlemsländer har kommit överens om att godkänna fjolårets Parisavtal, uppger Frankrikes miljöminister på Twitter Många trodde att ratificeringen skulle bli en svår och utdragen process, men nu kan avtalet börja gälla snabbare än någon förutsett. Det bådar gott för vidare förhandlingar vid det årliga klimattoppmötet, som i år hålls i Marrakech 7-18 november.
Läs mer >>
Årets fågelmatning vid Maden har startat
25 sep laddades fröautomaten med solrosfrön, även jordnötshållare och talgbollar är på plats. Redan första dagen fick vi matgäster, nämligen talgoxar, blåmesar, nötväckor, entitor och större hackspett.
Matningen är belägen på höger sida om stigen,
som går in från parkeringen vid korsningen Tullinge strand Sunnanvägen. Se information om tidigare års matningar
Efter COP21: Så ska utsläppen minska
15 dec 2015 Ett globalt klimatavtal är ett första steg. Nu börjar det digra arbetet med att omsätta ambitionerna i praktiken. För att lyckas krävs en mer robust klimatpolitik och att även små och medelstora verksamheter tar tag i sina utsläpp. Företag och kommuner pekas ut som nyckelaktörer när utsläppen ska minskas. Läs mer >> Läs mer >> Läs mer >>
Nya utkast till klimatavtal i Paris - men tonläget hårdnar
2015-12-04 Två nya utkast till globalt klimatavtal presenterades i Paris på fredagen. Samtidigt har tonläget i förhandlingarna hårdnat. ”Nu blir det arbete 24 timmar om dygnet”, säger Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt till DN. Läs mer >>
Det här är klimatmötet i Paris
24 nov 2015 Den 30 november till 11 december möts världens FN-länder i Paris. Målet är att för första gången på 20 år enas om ett nytt globalt klimatavtal. Här ger SVT Nyheter dig en guide till mötet – målet, knäckfrågorna och stötestenarna. Läs mer >>
IEA: Förnybart är nu den näst största elkällan i världen
13 november 2015 Förnybart har blivit den näst största elkällan i världen, skriver International Energy Agency (IEA) i ett pressmeddelande om den nya rapporten World Energy Outlook 2015. Läs mer >>
Fem frågor om klimattoppmötet COP 21 i Paris
Sista november drar det viktiga klimattoppmötet igång i Paris. Men varför är det här mötet så viktigt? Kan verkligen lilla Sverige påverka? Och vad gör egentligen Naturskyddsföreningen i Paris?
Läs mer >>
Klimatlöften minskar utsläpp med fyra miljarder ton
30 oktober 2015 ”Ett anmärkningsvärt och viktigt steg, men det räcker inte.” Det säger FN:s klimatchef om de nationella klimatlöften som 146 länder lämnat in inför FN:s stora viktiga klimatmöte COP21 i Paris i slutet av november.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/klimatloften-minskar-utslapp-med-fyra-miljarder-ton/Läs mer >>
Oväntade prisfallet på batterier för elbil
24 mars 2015 På sju år har priset för elbilsbatterier fallit med 70 procent - från 8 600 kronor per kilowattimme till 2 600 kronor. Detta ställer alla tidigare elbilsprognoser på ända, visar en ny svensk forskningsrapport. Läs mer >>
Havsisen i Arktis fortsätter minska även vintertid
20 mars, 2015 Det finns ett antal indikatorer som hjälper oss att förstå omfattningen av de förändringar som pågår i vår värld. Den årliga prognosen för Arktis havsismaximum är en av dessa och man behöver varken vara en forskare eller arbeta med klimatförändringar för att kunna förstå att det är ett brådskande budskap. Havsisen i Arktis minskar vintertid
Två nyårslöften för planeten - DN Debatt
31 dec 2014 2015 kan bli det viktigaste året i mänsklighetens moderna historia. I en värld av osäkerhet står samtidigt själva planetens framtida stabilitet på spel. De globala klimatutsläppen måste börja minska nu.
Två av Sveriges främsta miljöprofiler – Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, och Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet – skrev 31 dec 2014 på DN Debatt inför det nya året. Läs mer >>
FN:s klimatförhandlingar avslutade
14 december 2014 På klimattoppmötet COP20 i Lima har parterna enats om förhandlingsprocesser och texter som ska ligga till grund för ett nytt globalt klimatavtal. Det skedde efter två veckors intensiva förhandlingar. Läs mer >> Läs mer >> Läs mer >>
Hoppet lever i Lima
9 december, 2014 Sverige bör visa att man både kan sänka utsläppen och behålla välfärden. Då kan andra länder bli mer villiga att lova ut ambitiösare utsläppsminskningar under den pågående klimatförhandlingen i Lima. Läs mer >>
Nya klimatlöften från Kina och USA
12 november 2014 Idag meddelade Kinas president Xi Jinping och USA:s president Barack Obama, som är på besök i Peking, att länderna enats om en väg framåt i klimatfrågan. Kina ska till 2030 ha vänt utsläppskurvan för koldioxid nedåt samtidigt som USA till 2025 ska minska sina utsläpp med mellan 26 och 28 procent jämfört med 2005 års nivåer. Läs mer >>
FNs klimatpanel lämnar över till beslutsfattare
3 november 2014 FNs klimatpanel IPCC slår fast att det går att begränsa den pågående uppvärmningen till max 2 grader, men betonar att handlingsutrymmet snabbt krymper. Flera möjliga vägar mot målet pekas ut. – Detta är huvudbudskapet när klimatpanelen nu lämnar över sin syntesrapport till beslutsfattare, säger Lars Bärring, klimatforskare vid SMHI som varit med och slutgranskat rapporten. Läs mer >>
Hållbarhetens gräns
År 1972 publicerades boken ”The Limits to Growth” där en forskargrupp från Massachusetts Institute of Technology, också känt som MIT, redogjorde för sambanden mellan ekonomisk tillväxt, överkonsumtion och naturens kollaps. De för sin tid mycket kontroversiella påståendena kom att påverka den internationella debatten. Författarna berättar om bokens tillkomst och om hur de ser på dagens situation när mycket av det de varnade för har slagit in.
Se TV-rogrammet tom tisdag 24 mars. 2015
Intressant och engagerande om hälsa, välstånd samt
befolkningsutveckling


2014-10-06 Kolla in professorn i internationell hälsa Hans Rosling när han engagerat presenterar bubbeldiagram och annan intressant statistik om hälsa, fattigdomsbekämpning, resursfördelning, befolknings- och temperaturutveckling i världen.
Se TV-programmet tom 6 april 2015 >>

Försiktig optimism efter Ban Ki-moons klimatmöte
24 september 2014 samlades en stor del av världens ledare i New York för att medverka på det extrainsatta klimattoppmöte som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjudit in till. Miljöaktuellt har samlat resultaten. Läs mer >>
Demonstrationer runt om i världen för miljön
21 september 2014 demonstrerades det mot klimatförändringarna och för klimatpolitiska åtgärder på drygt 2 000 platser runt om i världen, bland annat i Stockholm. Huvuddemonstrationen ägde rum i New York. Läs mer >>
Bättre tillväxt bättre klimat
16 september, 2014 kom rapporten från ”Global Commission on the Economy and Climate” om hur kostnaderna för klimatproblemen ska kunna integreras i en samhällskalkyl. Rapporten har tagits fram under ledning av bland andra Lord Nicholas Stern, Mexicos tidigare president Felipe Calderón och Sveriges miljöminister Lena Ek. Rapporten visar att det är billigare att agera än att vänta.
Läs mer >> Läs mer >>
5 frukter du vill byta till eko
Vad innehåller egentligen helt vanliga frukter från matbutiken? Naturskyddsföreningen har granskat Livsmedelsverkets senaste tester på oekologisk frukt. De kommer från odlingar som besprutas med gifter. Det drabbar framför allt naturen, djuren och arbetarna. Men rester finns också kvar i frukten du äter. Läs mer >>
Bryr sig dina EU-politiker om miljön?
Den 25 maj är det val av svenska ledamöter till Europaparlamentet. Klimatet, spridningen av miljögifter, överfisket, övergödningen, skyddet av naturen och odlingslandskapet påverkas av den miljöpolitik som förs inom EU. Naturskyddsföreningen har synat partiernas och de svenska EU-parlamentarikernas inställning i miljöfrågor. >>Läs mer
FNs klimatpanel: Betydande klimatrisker, men anpassning kan minska sårbarheten
31 mars 2014 FNs vetenskapliga klimatpanel IPCC presenterade den hittills mest omfattande analysen av kunskapen om klimateffekter och anpassning till klimatets förändring.
Rapporten beslutades vid ett möte i Yokohama, Japan och konstaterar att den pågående klimatförändringen innebär betydande risker för bland annat global livsmedelsförsörjning och för ekonomisk utveckling.
IPCC betonar att värdens länder måste både bromsa utsläppen och anpassa samhället för att minska sårbarheten. Ju snabbare detta kan ske, desto lägre är riskerna för allvarliga klimateffekter. >>Läs mer >>Läs mer
EU-kommissionens förslag till klimatmål missar målet
22 januari 2014 EU-kommissionen presenterade sitt förslag till det klimat- och energipaket för 2030 som ska följa upp nuvarande klimatmål. Kommissionens förslag är en minskning med utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2030 jämfört med 1990 samt ett EU-övergripande mål om 27 % förnybar energi till 2030. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson är besviken. >>Läs mer
”Fiaskot för utsläppshandeln gör att fler klimatmål krävs
10 jan 2014 Avgörande vägskäl i EU. Systemet med utsläppshandel är en stor besvikelse och investerarnas förtroende kört i botten. Regeringen måste agera nu för att EU ska få tre tydliga mål även efter 2020: utsläpp, förnybar energi och effektivisering, skriver sju företrädare för näringsliv, fack, miljöorganisationer och kyrka. >>Läs mer
Till slut lyckades deltagarna på klimatmötet i Warszawa nå en kompromiss.
24 nov 2013
Men besvikelsen över det bleka resultatet är på många håll stor.
Två veckors klimatförhandlingar är nu över. Länge såg det ut som det skulle bli ett totalfiasko, men på lördagen, en dag över tiden, lyckades man komprissa fram överenskommelser på de tre prioriterade områdena. >>Läs mer
Vi lämnar klimatförhandlingarna COP 19
22 nov 2013 När jag i går kväll lämnade den stora konferensanläggningen efter klockan tio och försökte samla mina intryck var jag frustrerad, naturligtvis. Nästan ingenting händer och utvecklingen är mera negativ än positiv. Men huvudintrycket var overklighet skriver Sven Hunhammar klimatchef Naturskyddsföreningen. >>Läs mer
Många bakslag i klimatförhandlingarna COP19
20 nov 2013 samlades miljöministrar från hela världen i Warszawa för att slutföra klimatförhandlingarna COP19 som började förra veckan. Men som vanligt har det gått trögt och få framsteg har gjorts. Istället har det skett en rad bakslag. >>Läs mer
Regeringens sänkning av koldioxidskatten har
ökat kolanvändningen med 46 %

16 nov 2013 Användningen av kol i kraftvärmeverken ökade med 46 procent första halvåret i år jämfört med första halvåret 2012, enligt SCB:s nya energistatistik. Användningen av fossil gas ökade med 29 procent. Regeringen avskaffade koldioxidskatten helt för kraftvärme den 1 januari 2013. Till nyår kommer man även att sänka koldioxidskatten för värmeproduktion.
>>Läs mer
Planeten fakturerar
12 nov 2013 Välståndet har blivit möjligt tack vare den fossila energirevolutionen. Men atmosfären har succesivt fyllts med växthusgaser, ekosystem har omvandlats till städer och jordbruk, haven har fiskats ut. Nu har vi nått en mättnadspunkt där det fria utrymmet och därmed gratis subventionen från planeten tagit slut. – Det funkade hyfsat i 20 år, men inte längre. Jorden har buffrat och buffrat men så hoppsan-sa! Planeten kan inte bjuda längre, nu börjar den skicka sina fakturor. >>Läs mer
Värdlandet för klimatmötet kritiseras
11 nov 2013 inleddes årets klimattoppmöte, COP19, i Warszawa. Ordförandeland är Polen, som inte har det bästa ryktet i klimatpolitiska sammanhang, vilket inger farhågor hos vissa. Polen är också en av Europas kolgiganter där kolet svarar för 90 procent av elförsörjningen – och det är inget landet vill ändra på. >>Läs mer
Rekordhöga halter av växthusgaser
6 nov 2013 ”Koncentrationen (i atmosfären) av alla de viktigare växthusgaserna når återigen rekordnivåer”, skriver FN:s väderorganisation World Meteorological Organization i en rapport som offentliggjordes i dag.
>>Läs mer
Vinst för miljön ger förlust för etablerade kraftbolag.
12 okt 2013 Produktionen av förnybar el utgör nu en så stor andel att den konkurrerar ut existerande kraftverk. Det hotar lönsamheten för de gamla kraftbolagen.
Det samlade värdet på de 20 största bolagen har halverats sedan 2008. Under lång tid har de etablerade kraftbolagen sett utvecklingen av vindkraft och solenergi men inte betraktat dem som ett hot.
Nyligen gick Vattenfall och andra stora europeiska kraftbolag ut och hävdade att stödet till förnybar elproduktion bör upphöra.
–Kraftbolagen har panik och lägger massor av resurser för att stoppa utvecklingen. Deras kampanjer kan fördröja utvecklingen i vissa länder, men inte stoppa den, säger Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och ordförande i Japan Renewable Foundation, i en kommentar till MiljöRapporten Direkt.
Läs artikeln The Economist “How to lose half a trillion euros”
FN:s klimatpanel IPCC - huvudbudskap
27 sept 2013 Jordens klimat blir allt varmare, och det är människans påverkan som är huvudorsaken. I den "Summary for policymakers" som presenterades i Stockholm den 27e september slår FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fast att uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig och att många av de förändringar som inträffat sedan 1950 saknar motstycke under de senaste tiotals- till tusentals åren. Atmosfären och världshaven har blivit varmare, mängden snö och is har minskat, havsnivåerna har stigit och halten av växthusgaser i atmosfären har ökat. >>Läs mer
Snabb global temperaturhöjning
8 mars För första gången har forskare fått fram den globala medeltemperaturen för hela perioden sen den senaste istiden. Studien bekräftar flera tidigare resultat och visar bland annat att temperaturökningen nu går snabbare än den gjort på 11300 år och om den fortsätter kommer bli den varmaste perioden under denna tid. >>Läs mer
Hemliga miljoner finansierar klimatförnekare
18 februari 2013 Hemlig finansiering hjälpte till att bygga ett stort nätverk av klimatförnekare. Guardian avslöjar att anonyma miljardärer donerat 120 miljoner dollar till över 100 klimatskeptiska organisationer vars uppgift är att misskreditera forskningen om klimatförändringar. >>Läs mer
Gröna Bilister om FN:s klimattoppmöte
10 dec 2012 Ett drygt dygn försenat klubbades klimattoppmötet av. Doha levererar inte de nödvändiga utsläppsminskningarna, men utvecklingen går framåt, summerar Mattias Goldmann, Gröna Bilister. >>Läs mer
Det finns mycket att göra utanför klimatmöten
9 dec 2012 Ytterligare ett klimattoppmöte läggs till handlingarna. Än en gång åker världens ledare hem tomhänta efter att förhandlingarna låst sig i nyckelfrågor. Men det var inte ett misslyckande för värdlandet Qatar, för Lena Ek och hennes 193 ministerkollegor som förhandlare eller för miljöorganisationerna som påtryckare – utan en självklar följd av klimattoppmötena som sådana. >>Läs mer
Doha: kursen ligger fast mot fyra grader
8 dec 2012 I sista sekund räddades förhandlingarna på FN:s klimatmöte i Doha i Qatar. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson har dock svårt att riktigt glädja sig åt att förhandlingarna är i hamn. >>Läs mer
Senaste nytt från klimatförhandlingarna i Doha
30 nov 2012 Den 26 november började FN:s klimatmöte i Doha, COP18. Det är det sista klimatmötet innan Kyotoavtalets första period går ut >>Läs mer
Fyra grader varmare
19 nov 2012 Världsbankens klimatrapport. Vi är på väg mot en temperaturökning med 4 grader. En ökning världen aldrig skådat på 20 miljoner år. >>Läs mer
EU-kommissionen vill reformera utsläppshandeln
14 nov 2012 EU-kommissionen tar nu två viktiga steg för att åtgärda den växande obalansen mellan utbud och efterfrågan på utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). >>Läs mer
Japan avvecklar all kärnkraft
17 september 2012
Japan går från att vara en av världens mest kärnkrafttäta länder till att påbörja en fullständig avveckling. Om 30 år ska Japan vara fritt från kärnkraft. >>Läs mer
Så ska vätgas ersätta Tysk kärnkraft
22 augusti 2012
I Tyskland planerar man att lagra vindkraft i form av vätgas. Tanken är att den gamla tekniken med elektrolysatorer ska bli nyckeln till omställningen mot förnybar energi. Läs mer>>
Stefan Edman: Blås nytt liv i klimatdebatten!
28 augusti 2012
Sommarens vädergudar har irriterat oss västsvenskar med sitt ombytliga humör: Häftiga regn och torka, kvävande åskvärme och kyla. Är denna typ av extremväder ett utslag av långsiktiga klimatförändringar? Ja, svarar forskarna i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change. De pekar på värmeböljan i Europa 2003, den värsta på 500 år. På hettan i Ryssland 2010 som förstörde 30 procent av spannmålsskörden. Och på översvämningarna i Pakistan samma år där 20 miljoner människor drabbades. Dessa och ytterligare sexton extrema väderhändelser de senaste tio åren visar på allt tydligare samband mellan värmeböljor, hårda regn och klimatförändringar. Däremot är det mer osäkert om den växande förekomsten av kraftiga stormar kan knytas till ökad global uppvärmning (0,8 grader på hundra år). Läs mer>>
En jätte gör helt om
11 april 2012 En jätte gör helt om Aldrig tidigare har ett tungt industriland lagt om energikursen så radikalt som Tyskland, som nu avvecklar kärnkraften och investerar 200 miljarder euro i förnybar energi – ett projekt lika utmanade och riskfyllt som den första månlandningen. Går det vägen har Tyskland ett ointagligt försprång på världsmarknaden. Läs mer>>
Solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid
10 april 2012 Solrevolutionen tar fart. Nu sås fröna till den industriella revolution som kan ta oss ur klimatkrisen. Utvecklingen av sol- och vindenergi går snabbare än vad de flesta kunnat förutse. Expansionen motsvarar sammantaget den årliga tillväxten av kärnkraftsel under kärnkraftens glada dagar på 70-talet. Solenergianläggningar på några procent av världens öknar skulle räcka för att klara välfärden för 10 miljarder människor, skriver Christian Azar. Läs mer>>
IPCC-rapporten: Vi måste förbereda oss på mer extremväder
29 mars 2012 Igår släppte IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, sin senaste rapport som den här gången fokuserar på extrema väcerhändelser. Studien är nästan 600 sidor lång och fylld med slutsatser från över 200 vetenskapsmän från över 60 länder. Slutsatserna är nedslående. Läs mer>>
Regeringen motarbetar EU-kriterier för hållbara biobränslen
21 mars 2012 EU håller på att ta fram kriterier för fasta biobränslen, bl a för att säkra biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detta har den svenska regeringen motsatt sig, med stöd av Finland och ytterligare några EU-länder. I ett brev till energikommissionären uppmanar man Kommissionen att ”istället fokusera sina insatser på implementering av skogs-relaterad lagstiftning”. Läs mer >>
Klimatpaketet från Durban
12 december 2011 Så hände det som ingen vågade hoppas på - 194 länder har kommit överens om hur de ska samarbeta för att komma vidare med att minska den globala uppvärmningen i det så kallade "Durbanpaketet". Paketet innebär inte ett lagligt bindande avtal för att undvika en global medeltemperaturökning med 1,5 grader, men det innebär att det finns något för länderna att enas kring och arbeta utifrån och det är klart bättre än inget paket alls. Läs mer >>
2011 blir det tionde varmaste året enligt WMO
29 november 2011 De 13 varmaste åren har därmed inträffat under de senaste 15 åren, berättar Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.
Läs mer >>
Varför så svårt att besluta om något så viktigt?
29 november 2011 "Som det ser ut nu så kommer klimatförhandlingarna i Durban med största sannolikhet leda till att ledarna på plats når en överenskommelse om en strategi för att nå ett avtal med bindande klimatåtgärder innan år 2020. En plan om att utveckla en plan, med andra ord."
Läs mer >>
Nytt angreppssätt i IPCC-rapport om extremer
18 november 2011 Extrema väderhändelser har ökat i alla världsdelar. Även om de inte inträffar ofta, medför de betydande mänskligt lidande och ekonomiska förluster. Rapporten visar att med stor säkerhet kommer värmeböljor att öka och att köldknäppar blir färre, men med stora variationer globalt.
Läs mer >>
Vind mindre subventionerad än kärnkraft
9 november 2011 Subventionerna till kärnkraft och fossil energi är mycket större än det ekonomiska stödet till förnybar energi. Fram till år 2003 har kärnkraften inom EU subventionerats med sammanlagt 70 miljarder euro, skriver miljöpartisten Lise Nordin.
Läs mer >>
Veckans solskenshistoria föddes i Schweiz
2011-11-06 Den här veckan tog världen ett stort steg mot en miljövänlig och billig energikälla. Veckans bästa nyhet handlar om en vacker grön färg baserad på grundämnet kobolt.
Titta här >>
Virgin utvecklar miljövänligare bränsle med svensk teknik
17 oktober 2011
Flygbolaget Virgin Atlantic börjar nu utveckla ett nytt flygbränsle med hälften så högt utsläpp av CO2 som traditionellt bränsle. Tillverkningsprocessen använder svensk teknik för tillverkning av fossilfritt bränsle. Bolaget räknar med att inom tre år börja använda det nya bränslet på linjen mellan London och Shanghai. Läs mer >>
Ilska mot EU:s utsläppskrav för flyg
14 oktober 2011
Hot och protester hörs från Kina, USA och andra som ogillar EU:s nya krav på att flyget ska betala för sina utsläpp. Men EU backar inte. Läs mer >>
Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet
september 2011 Det naturvetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringarna förbättrats ständigt genom forskningen om klimatsystemet, klimatpåverkan, klimatets variationer och förändringar samt klimateffekter.

Kunskapsläget är väletablerat när det gäller den grundläggande fysiken bakom växthuseffekten, liksom att genomsnittstemperaturen vid jordytan stigit de senaste femtio åren. Det är också mycket sannolikt att det mesta av den observerade uppvärmningen beror på mänsklig klimatpåverkan.

Samtidigt finns det betydande osäkerheter när det gäller konsekvenserna av klimatförändringarna samt hur mycket utsläppen behöver minska för att man ska nå ett givet klimatmål. Läs mer
Internationella insatser en del av Sveriges klimatmål
22 juni 2011 Minskade växthusgasutsläpp med 40 miljoner ton via internationella klimatinsatser. Det är vad som behövs om Sverige ska nå det nationella klimatmålet till 2020, är Energimyndighetens bedömning i en ny rapport om Sveriges internationella klimatarbete. Läs mer
Gore kritisk till Obamas klimatpolitik
26 juni 2011 Barack Obama har misslyckats med klimatpolitiken. Det är slutsatsen dras av förre vicepresidenten Al Gore i en mycket lång artikel i tidningen Rolling Stones senaste nummer. Läs mer
Klimatarbete blockeras av nästa ordförandeland
22 juni 2011 Planerna på att skärpa utsläppsmålen i EU blockeras av det blivande ordförandelandet Polen. Nu växer oron för hur miljöarbetet ska påverkas under det polska ordförandeskapet. Läs mer
Vindkraften håller elpriset nere
1 juni 2011 Det tyska beslutet att all kärnkraft ska vara avvecklad till 2022 får ingen effekt på de svenska elpriserna. Utbyggnaden av vindkraft ger ett elöverskott som håller priserna nere. Läs mer
Kina gör det lönsamt att nå de Europeiska klimatmålen.
2 maj 2011 Marknadseffekter av framgångsrik ekonomisk utveckling i Asien är starkare än de miljöpolitiska styrmedel som införts. De senaste tio åren har oljepriset stigit från 25 till 125 dollar per fat. Prisökningen motsvarar 1,5 kronor per kg koldioxid, betydligt mer än den högsta svenska koldioxidskatten. Läs mer
Tysk jättesatsning på förnybar energi
30 maj 2011 Nästan en fjärdedel av elproduktionen försvinner när världens fjärde största ekonomi stänger av kärnkraften inom tio år. Tyskland bygger nu i snabb takt ut den förnybara energin, investerar i jättelika kraftledningar och drar upp tempot i tillståndsprocesserna för att klara energirevolutionen. Läs mer
Solkraft blir ny miljardmarknad
30 maj 2011 Under de närmaste fem åren kommer marknaden för storskaliga solkraftanläggningar att växa till en miljardmarknad. Det enligt Alfa Laval som fått en genombrottsorder på området. Läs mer
Solenergin får fäste efter katastrofen
28 maj 2011 Under gårdagens OECD-möte i Paris lovade Japans premiärminister Naoto Kan en skarp satsning på förnybar energi.År 2020 ska landet ha tio miljoner hem försörjda av solenergi. Löftet är en följd av kärnkraftsverkskatastrofen i landet för drygt två månader sedan. Läs mer
Ökade utsläpp från företag i utsläppshandeln
16 maj 2011 Utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ökade under 2010 jämfört med både 2008 och 2009. Det visar Naturvårdsverkets kartläggning av olika branschers utsläpp under föregående år.
Mest steg utsläppen inom el- och fjärrvärme samt järn- och stålbranschen, som efter en kraftig konjunkturnedgång under 2009 ökade sin produktion. Kartläggningen redovisas som en komplettering till den EU-övergripande redovisning som EU-kommissionen presenterar.
Läs mer
En fjärdedel biobränsle möjligt år 2050
7 maj 2011 Biobränslen kan svara för över en fjärdedel av transportsektorns drivmedelsbehov år 2050. Den bedömningen gör IEA i en rapport, som lämnats till G8-ländernas energiministrar. Läs mer
Ny forskningsrapport visar mer omfattande effekter av klimatförändringen i Arktis än väntat
2 maj 2011 Kraftigt reducerat snötäcke, kortare vintersäsong och tinande tundra. Effekterna av klimatförändringen i Arktis är redan här. Och förändringarna sker betydligt snabbare än vad man hittills har trott. Det visar en ny forskningsrapport om Arktis som presenteras i Köpenhamn denna vecka. Margareta Johansson, Lunds universitet, är en av forskarna bakom rapporten. Läs mer
Vårt beroende av kärnkraft en myt
2 maj 2011 Redan i dag finns teknik och metoder för att spara bort nästan hälften av den energi som kärnkraften producerar redan till år 2020.Resten klarar vi med förnybara energikällor. Sverige har goda förutsättningar att bli ett föregångsland där 100 procent av energin produceras med förnybara resurser. Även på global nivå finns denna möjlighet visar vetenskapliga studier.
Läs mer
En revolution är på väg inom solenergin
29 april 2011 Framtidsutsikterna är mycket goda för solenergi som källa till elektricitet. Den nödvändiga tekniken för solel har passerat en vändpunkt och nu kan utvecklingen gå snabbt. Vad vi ser är inget mindre än en revolution om solenergiområdet.
Läs mer
Populärvetenskaplig skrift om klimatlöftena efter Köpenhamn
26 april 2011 När Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut år 2012 står världen utan ett globalt avtal som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatmötet i Köpenhamn blev omskrivet som ett misslyckande men mindre känt är att det också blev en milstolpe för möjliga framsteg i det parallella förhandlingsspår, som har funnits med i dialogform i FN:s klimatförhandlingar sedan år 2005. Läs mer
"Världen tål ett par graders uppvärmning"
19 april 2011 I morgon uppmärksammas årsdagen av BP:s oljekatastrof i Mexikanska golfen. Carl-Henric Svanberg säger sig ha lärt sig uttala sig försiktigt efter skandalen. Samtidigt säger han: – Världen kan tåla ett par graders uppvärmning. Läs mer
Smartare el-nät ljus idé
28 mars 2011 Ökad användning av sol- och vindkraft, elbilar, växthus effekt och behov att spara el. Det är några av de förändringar som gör att elnäten måste bli intelligenta för att hänga med. Världen över görs det gigantiska satsningar på smarta elnät. För Ericsson, Electrolux och mängder av andra företag väcker det förhoppningar om nya stora marknader. Smartare elnät ljus idé
Satsa på 100 procent förnybar energipolitik
24 mars 2011 Idag, torsdag, träffas EU:s regeringschefer för att diskutera EU:s energiframtid. I ljuset av det som nu händer i Japan är det dags att på allvar se över möjligheten för Sverige att ta sig ur kärnkraftsparentesen och beroendet av fossil energi. Potentialen finns, nu är det politisk handling vi väntar på, skriver företrädare för Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. Läs mer
Det behövs en ny ekonomisk modell för att rädda planeten
23 mars 2011 I veckan kom ett nytt inlägg i den växande debatten om tillväxtekonomins påverkan på miljön, skriven av två tungvikare på den svenska miljöscenen: Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre och fd EU-parlamentarikern Anders Wijkman, numera aktiv som ensamutredare för regeringen och med en rad styrelseuppdrag, bla i Tällbergstiftelsen. Klotet Sveriges radio
Vindkraften är ett ljus i Japans mörker
21 mars 2011 Det finns en ljuspunkt i naturkatastroferna som drabbat Japan. Landets vindkraftverk ser ut at ha klarat sig oskadda, trots att det finns vindkraftsparker även i de hårdast drabbade områdena. Vindkraften ger nu ett litet, men viktigt bidrag till landets energi­försörjning. Läs mer
Smältis tros ge kall vinter
14 mars 2011 Nordeuropas senaste två iskalla vintrar kan ha ett samband med Arktis smältande havsisar. När så mycket av isen smälter reflekteras inte solens värmande strålar, utan värmen lagras i Ishavet och frigörs på hösten. Detta påverkar de storskaliga vädersystemen, anser Jim Overland, forskare vid NOAA, och leder till att vindsystem med kalla vindar från norr dominerar över varmare och regnigare vädersystem västerifrån. Paradoxalt nog skulle alltså den kraftiga uppvärmningen av luften över Arktis leda till fler kalla vintrar över Nordeuropa, Island och nordöstra USA Läs mer
Reinfeldt: Så påverkar katastrofen Sveriges kärnkraftssatsning
14 mars 2011 Med anledning av katastrofen i Japan medverkade Fredrik Reinfeldt i SVT:s samhällsprogram Agenda under söndagskvällen. Statsministern fick bland annat ge besked om ifall regeringens energiuppgörelse som möjliggör för nybyggnation av tio nya reaktorer i Sverige nu måste omvärderas Läs mer Kärnkraft - farlig och oförutsägbar
Lång väg när Kina satsar på hållbar tillväxt
14 mars 2011 Ett centralt mål är att bekämpa miljö- och klimatproblemen. Energiförbrukningen i Kina ska minskas med 16 procent och utsläppen av koldioxid med 17 procent i förhållande till BNP fram till 2015. Ickefossila bränslen ska stå för elva procent av energiförbrukningen 2015 mot åtta procent nu, en kolskatt kan bli aktuell 2013, och en nationell utsläppshandel kan eventuellt bli verklighet ett par år senare. Ändå kommer det att ta tid att minska kolberoendet, i dag står kol för 70 procent av Kinas energiförsörjning. Läs mer
Permafrosten i tundran tinar
22 februari 2011 Upp till två tredjedelar av den djupfrysta tundran på jorden kommer troligen att smälta bort inom 200 år på grund av det allt varmare klimatet, varnar forskare i USA. Då frigörs enorma mängder växthusgaser som ytterligare spär på uppvärmningen. Läs mer
EU-kommissionen om den svenska vargjakten
27 januari 2011
EU-kommissionen ger Naturskyddsföreningen och de övriga organisationerna rätt som anmälde den svenska vargjakten. Vi är oerhört tacksamma för alla tusentals protest-mail till EU:s miljökommissionär som också innebar ett stöd för vår kritik av jakten. Nu börjar det formella efterspelet som kan sluta i EU-domstolen och förhoppningsvis förhindra vargjakt den kommande vintern.
Läs mer


2010 blev det varmaste året
13 januari 2011 Enligt forskare vid det amerikanska institutet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är det nu klart att den globala temperaturen var över det normala för trettiofjärde året i rad. 2010 beräknas tillsammans med 2005 varit det varmaste året sedan mätningarna startade år 1880. – Enligt min mening stärker det här uppfattningen att vi ser signaler om att halten av växthusgaser i atmosfären ökar, anser David Easterling, en av forskarna på NOAA. Läs mer på NOAA:s webbplats
Filmen Home av Yann Arthus-Bertrand
En film som finns utlagd för gratis visning på bla Youtube. Filmen har finansierats av ett flertal organisationer, distributörer och liknande utan att någon vinst tas ut. En fantastiskt vacker film som väcker många tankar. Filmen handlar om hur vi människor rubbat balansen på jorden under vår korta tid här, men den ger också hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar på att användas. I stort sett manar den till allas vårt sunda förnuft - och till våra hjärtan.
Klicka här för visning
Extremt väder hjälper inte klimatförhandlingarna
Det extrema vädret 2010 kommer att öka kraven på åtgärder mot klimatförändringen, men kommer troligen inte att bidra till ett genombrott i klimatförhandlingarna, skriver nyhetsbyrån Reuters.
Pakistan har skyllt översvämningarna, som har lett till 1 600 dödsfall i landet, på utsläppen av växthusgaser och Rysslands president har kopplat sommarens värmebölja till klimatförändringen. Läs mer här
Vattenfalls satsning hotar miljön
Det statliga energibolaget Vattenfall investerar totalt 13 miljarder kronor i kolkraft i Tyskland. En investering som kommer att öka koldioxidutsläppen dramatiskt. Läs mer
Solenergi kan stå för 25 procent av elanvändningen 2050
31 maj Solenergi kan stå för upp till en fjärdedel av världens elanvändning år 2050, enligt International Energy Agency, IEA, skriver EurActiv. Solceller och koncentrerad solenergi skulle vardera kunna stå för elva procent av den globala elanvändningen 2050, vilket skulle minska de årliga koldioxidutsläppen med 60 miljarder ton. Med rätt politiska ramverk skulle solceller på byggnader kunna vara konkurrenskraftiga gentemot fossila bränslen i vissa områden år 2020. Läs artikeln på EurActivs webbplats (engelska) Läs pressmeddelande från IEA (engelska)
Vetenskapligt stöd för om utsläpp av växthusgas bidragit till den globala uppvärmningen Vetenskapsredaktionen på Sveriges Television har granskat om det finns vetenskapligt stöd för om mänskliga växthusgasutsläpp bidragit till den globala uppvärmningen. Undersökningen visade att bara fem av runt 8000 vetenskapligt granskade forskningsartiklar motsäger detta. Läs mer