Sammanställning över observerade fåglar,
från tornet vid Dalkarlsäng, 31 maj 2008


65 arter

sångsvan
grågås
kanadagås
kricka
gräsand
knipa
fasan
storlom
smådopping
storskarv
gråhäger
bivråk
ormvråk
brun kärrhök
sparvhök
fiskgjuse
lärkfalk
vattenrall
sothöna
trana
enkelbeckasin
morkulla
skogssnäppa
skrattmås
silltrut
gråtrut
skogsduva
ringduva
gök
kattuggla
tornseglare
spillkråka
större hackspett
mindre hackspett
trädlärka
ladusvala
trädpiplärka
sädesärla
gärdsmyg
rödhake
näktergal
koltrast
taltrast
dubbeltrast
kungsfågel
rödvingetrast
sävsångare
rörsångare
ärtsångare
trädgårdssångare
svarthätta
grönsångare
lövsångare
svartvit flugsnappare
blåmes
talgoxe
trädkrypare
nötskrika
kråka
korp
bofink
grönfink
rosenfink
sävsparv
gulsparv

Dessutom förbiflygande obestämda korsnäbbar och
svarthakedopping i nedre dammen, som inte
observerades från tornet.


Hasse Andersson
Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem
okt 2008


Hem Tillbaka