Dalkarlsäng, 6 juni 2010
Total artlista (62 arter)
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Vigg (ny)
Knipa
Fasan
Storlom
Smådopping
Ormvråk
Brun kärrhök
Sparvhök
Lärkfalk
Vattenrall
Rörhöna (ny)
Sothöna
Trana
Tofsvipa (ny)
Enkelbeckasin
Morkulla
Skrattmås
Silltrut (ny)
Gråtrut
Fisktärna
Skogsduva
Ringduva
Gök
Kattuggla
Tornseglare
Gröngöling (ny)
Spillkråka
Trädlärka
Sädesärla
Järnsparv (ny)
Rödhake
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Dubbeltrast
Rödvingetrast
Sävsångare
Rörsångare
Ärtsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Lövsångare
Grå flugsnappare (ny)
Svartvit flugsnappare
Blåmes
Talgoxe
Nötskrika
Nötkråka (ny)
Kråka
Korp
Bofink
Grönfink
Grönsiska (ny)
Mindre korsnäbb (ny)
Sävsparv
Gulsparv